SALTES: Startuoja nacionalinis projektas, skatinantis domėtis savanoryste Lietuvoje

saltes-komandaSavanorystė ir savanoriškos veiklos programos Lietuvoje, ypač regionuose, vis dar nėra pakankamai žinomos ir vertinamos. Nors savanorystę stiprinančių vietinių bei tarptautinių organizacijų, programų ir projektų yra, savanorystė nacionaliniu lygmeniu nėra paplitusi. Piliečiams vis dar trūksta informacijos apie veiklos galimybes bei jos naudą. Kad ir kaip būtų keista, bet šiandien savanorystė kaip neformalaus ugdymo galimybė Lietuvos visuomenėje yra pripažįstama labai vangiai.

2012 metais visuomenės nuomonės ir tyrimų centro „Vilmorus“ tyrime „Nevyriausybinių organizacijų žinomumas ir  savanoriška veikla“ atlikta Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa (tyrimas vyko 17 miestų ir 54 kaimuose) tik patvirtina, kad Lietuvos gyventojams trūksta informacijos apie savanorišką veiklą ir organizacijas, prie kurių galėtų prisijungti. Viena pagrindinių nedalyvavimo priežasčių – „niekas nepasiūlė“. Daugiau nei pusė respondentų net nežinotų, kur kreiptis, jei norėtų dalyvauti NVO veikloje. Ypač ši problema aktuali regionuose ir mažesniuose miesteliuose.

Prasideda realus savanorystės tinklo stiprinimas Lietuvoje

Europos savanorių tarnybos asociacija (toliau – SALTES) atsižvelgdama į šią problemą, kad didesnei visuomenės daliai vis dar trūksta informacijos apie savanorystę, pradeda įgyvendinti projektą „Savanorystės tinklo stiprinimas Lietuvoje“. Projekto metu bus skleidžiama informacija visuomenei apie savanorystę ir jos programas, rengiant įvairias pilietines akcijas, tradicinius renginius bei įgalinant ir stiprinant su savanoriais dirbančias organizacijas ir pavienius savanorius nacionaliniu mastu. Savanorystė bus skatinama kaip prasminga laisvalaikio ir asmeninio tobulėjimo forma jaunimo ir vyresnių žmonių tarpe.

„Mūsų organizacijos tikslas – išvystyti Lietuvos savanorių ambasadorių tinklą. Visa SALTES komanda įgyvendindama minėto projekto numatytas veiklas, visų pirmiausia sieks stiprinti savanorių ambasadorių kompetencijas ir tokiu būdu stiprins savanorystę ir jos plėtrą Lietuvos regionuose ir mažesniuose miesteliuose. Stengsimės formuoti savanorystės tradicijas Lietuvoje, organizuojant kasmetinius savanorystės renginius. Ir be abejonės, bus stiprinama SALTES organizacinė struktūra – organizacijos Valdybos narių bei savanorių kompetencijų ir koordinavimo gebėjimai“, – apie projekto veiklų naudą visuomenei pasakoja SALTES prezidentė ir šio projekto koordinatorė Akvilė Budreckytė.

Projekto veiklomis bus kuriamos savanorsytės tradicijos

Projekto koordinatorė pabrėžia, kad organizuojant projekto „Savanorystės tinklo stiprinimas Lietuvoje“ tokias veiklas, kaip: Savanorių ambasadorių tinklas, Tarptautinė savanorystės diena, Savanorių festivalis „Savas festas“, bus siekiama skatinti visuomenėje toleranciją ir daugiakultūrinį supratimą. Kitos veiklos, tokios kaip: Savanorių festivalis „Savas festas“, Tarptautinė savanorystės diena – skatina savanorių bendradarbiavimą, savanorystės viešinimą, naujų idėjų generavimą planavimą, įgyvendinimą. Visose veiklose skatinami kultūriniai mainai, aktyvumas, keitimasis patirtimi ir tolerancija.

Savanorių ambasadoriumi gali būti ir TU

„Labai raginame visuomenę aktyviai jungtis prie savanorių ambasadorių programos, kurioje gali dalyvauti visi norintys nešti savanorystės idėjas ir burti vietinį jaunimą ir veiklius žmones, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo ir pan. Tikime, kad pasibaigus projekto įgyvendinimui galėsime džiaugtis sustiprintu savanorių ambasadorių tinklu Lietuvoje bei galėsime didžiuotis išsamia ir teisinga informacijos sklaida visuomenėje apie savanorsytę ir jos įvairias programas“, – sako SALTES vadovė A. Budreckytė.

Projektą „Savanorystės tinklo stiprinimas Lietuvoje“ finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondas. Pirmasis šio projekto pristatymas įvyks Savanorių ambasadorių susitikime jau spalio 11 d. (šeštadienį), 11.00 val., Palangoje (adresu: Vytauto g. 54). Visi norintys išgirsti apie projektą bei jo įgyvendinimą yra kviečiami dalyvauti pristatyme.