Saugiškiai lankstė tūkstančius gervių

7 kl. saunuolesViešoji įstaiga „Azzara“, kaip ir kiekvienais metais, vykdanti sveikatinimo projektą „Nedelsk!“, visas Lietuvos mokyklas ir vaikų darželius pakvietė dalyvauti akcijoje „Tūkstantis gervelių“.

Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai ir mokyklos bendruomenė, mokyklos socialinės pedagogės Rasos Jakienės paskatinti, atsiliepė į kvietimą.

Gervė – nacionalinis Japonijos paukštis, nuo seniausių laikų simbolizuojantis laimę, turtą, amžiną jaunystę. Japonų liaudies išmintis sako: nori, jog išsipildytų norai ir siekiai, išlankstyk tūkstantį popierinių gervelių. Japonai, išlankstę tūkstantį gervių, sujungia jas siūlais į kelias juostas ir dovanoja sergantiems žmonėms. Tikima, kad tūkstantis išlankstytų popierinių gervelių išpildo slapčiausius žmogaus norus, o kam nors padovanotas tūkstantis jų figūrėlių dovanoja sveikatą.

Saugiškiai gerveles pradėjo lankstyti sausio 30 d. – socialinės veiklos mokykloje dieną. Jos buvo lankstomos technologijų, etikos, tikybos pamokų, klasės valandėlių ir laisvalaikio metu. Aktyviausi projekto įgyvendintojai – etikos mokytojas V.Laurinavičius, tikybos mokytoja L.Šepkienė, technologijų mokytoja R.Šleinytė. Daugiausia gervelių išlankstė I.Majūtė, I.Raštutytė, M.Jauniūtė, J.Mockutė, I.Šakinytė, K.Lidžiūtė ir kt.

Moksleiviai iš viso išlankstė 1362 gerveles, kurias mielai dovanojo Saugų seniūnijoje įsikūrusiems sveikatos priežiūros centrams – Šilutės PSPC Saugų medicinos punkto bei Šilutės medicinos centro „Puriena“ Saugų medicinos punkto medikams.

Tegul saugiškių išlankstytos rožinės gervelės džiugina sergančiuosius ir teikia viltį gyventi sveikai bei laimingai.