Saugiškiai padėkojo seniūnijos geradariams, renginių organizatoriams, miestelio puoselėtojams

 

saugu padekos_vakarasPasibaigę metai privertė sustoti, pamąstyti, kas nuveikta per praėjusiuosius… Ir vėl gyvenimą pradėję nuo sausio, nuo Svajonės, Tikėjimo ir bendro Darbo, kursime dar vienų metų istoriją. Saugose, kaip ir kiekvienoje seniūnijoje yra žmonių, kurie priima iššūkius, siekia naujų tikslų, o vedini kilnių siekių, skleidžia šilumą, gerumą, dalinasi naudingomis pamokomis, o per savo patirtis, darbus, tampa pavyzdžiu kitiems. Taip kuriamas Širdies dėsnis. Gerumas – tai žmogaus dvasios dosnumas, širdies šiluma, vidinis grožis. Visas grožis žemėje – iš saulės, visas gerumas – iš žmogaus.

Tie, kurie nors trupinėlį savo laiko ar lėšų paaukojo seniūnijos organizuojamiems renginiams, veikloms ar sumanymų įgyvendinimui, sausio 11 dieną buvo pakviesti į tradicinį seniūnijos gerumo ir padėkos vakarą.

Padėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams

Vakaro vedėja Donalda Meiželytė, renginių, televizijos bei radijo laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja bei aktorė pirmajam žodį suteikė Šilutės rajono merui Vytautui Laurinaičiui. Meras sveikinimo žodžius skyrė seniūnei Daliai Rudienei ir visai Saugų bendruomenei. Darbštumas, nuoširdumas, meilė aplinkai, tai savybės, kuriomis trykšta saugiškių bendruomenė. Pasak mero, jis nuoširdžiai tikintis, kad ir toliau bendruomenė bus vieninga, telksis naujiems darbams, o pritarimo ir pagalbos visuose darbuose saugiškiai tikrai sulauks iš veikliosios seniūnės Dalios, kuri prasmingai veiklai geba telkti visą seniūnijos bendruomenę.

Donalda pakvietė ir Saugų evangelikų liuteronų parapijos kleboną Mindaugą Žilinskį, suspėjantį ir noriai dalyvaujantį visuose seniūnijos organizuojamuose renginiuose, vakaro dalyviams tarti ganytojišką žodį.

Pagalbininkai – lyg gerieji angelai, atskrenda tuomet, kai to labiausiai reikia, tik organizatorius supranta, kaip svarbu ir gera sulaukti pritarimo ar pagalbos organizuojamuose darbuose. O iš čia didelis ir stiprus dėkingumas, kuriame gyvybės ir vilties stebuklingosios galios. Ir visai nesvarbu, kaip dėkingumas atrodys, kokia forma bus išreikštas bendruomenių pirmininkams, saviveiklininkų kolektyvų vadovams, savanoriams, idėjų generatoriams, rėmėjams, pagaliau ir kritikams…

Saugų seniūnė D. Rudienė dėkojo kunigui M. Žilinskiui už kilnią meilę Dievui, už bendruomeniškumą, už pagalbą ir supratingumą. Pacituodama Rytų išmintį, kuri sako, kad geri žodžiai sukuria pasitikėjimą, geros mintys – išmintį, o geri darbai pagimdo meilę.

Seniūnė padėkojo ir bendruomenių pirmininkams – Vytautui Laurinavičiui, Ričardui Valučiui, Aušrai Judeikienei, Švėkšnos skyriaus neįgaliųjų draugijos pirmininkei Ingritai Riterienei, pagrindinių mokyklų direktorėms Ingai Kirkickienei ir Jurgitai Lidžiuvienei, moterų vokalinių ansamblių vadovėms Jurgitai Rumšienei ir Danguolei Žilionienei bei verslininkui Vidui Mauricui už bendruomeniškumą ir idėjos palaikymą organizuojant seniūnijos renginius.saugu padekos_vakaras1

Skirtingai suprantame kalėdinio laikotarpio prasmę. Vieni kuria šventinę nuotaiką, kiti – dvasią. Kurdami jaukią šventinę aplinką, puošdami savo namus, darbovietes ir jų prieigas, puoselėjame tradiciją kartu kurti Kalėdų dvasią ir kalėdinę nuotaiką savo gyvenvietėje.

Džiugu, kad kai kurių dėka buvo juntama didžiųjų metų švenčių dvasia, dar gražiau ir šviesiau. Ačiū, kad gebame dovanoti vieni kitiems džiaugsmą ir pačias šilčiausias emocijas.

Už šventinės nuotaikos kūrimą – gausybės švieselių kalėdinę savo namų iliuminaciją ir už sukurtą jaukią kalėdinę šviesą mūsų seniūnijoje seniūnė D. Rudienė dėkojo Algiui Galavčenko, Danutei ir Stasiui Matoniams, Ritai ir Jonui Lipskams, Reginai ir Sergej Macenko, Virginijai ir Henrikui Jucevičiams, Vaidai ir Remigijui Rumšams, Reginai ir Petrui Klimbiams, Žydrei ir Algirdui Zybartams.

Ne visi kviestieji į šventinį vakarą atvyko, bet buvusieji atminčiai nusifotografavo su žaviąja Donalda ir seniūne Dalia.

Padėkos žodžiai – seniūnei

Padėkojo savo seniūnei Daliai Rudienei ir viso jos vadovaujamo kolektyvo komanda, prie kurios tą vakarą prisijungė pašto, medicinos punkto, socialinių paslaugų ir Kintų Vydūno kultūros centro darbuotojai. Seniūnei įteikta gėlių puokštė su simboliniais malūno sparnais linkint, kad jos dėka įsisukę sparnai nesustotų, o suktųsi ir neštų žinią apie Saugas ir visos seniūnijos darbščius bendruomenės žmones.

Motinos Teresės žodžiais savo padėką išsakė ir bendruomenės „Saugų artuma“ atstovai. Daug gerų žodžių seniūnei Daliai ir seniūnijos kolektyvui, dėkodama už praėjusių metų vaisingus darbus, pasakė ir Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė.
Oficialiajai vakaro daliai pasibaigus, visi dalyviai pakviesti paklausyti Donaldos muzikinės programos.

Ir darbui, ir kūrybai, ir laisvalaikiui ir pasilinksminimui savo gyvenime turime atrasti vietos. Kartais reikia tiesiog pabėgti nuo rūpesčių, rutinos ir bent šiek tiek laiko skirti pramogai. Tokį vakarą seniūnija ir dovanojo savo organizuojamų veiklų geradariams. Gerumas žmogui, kaip saulė, kaip oras, kaip vanduo, kaip duona… Jo reikia kiekvienam iš mūsų, kad vėliau juo galėtume dalintis su savais ir svetimais…

Po Padėkos ir gerumo vakaro šventės, vėl gyvenimą pradėję nuo sausio, nuo Svajonės, Tikėjimo ir bendro Darbo, imsime visi kartu kurti dar vienų metų istoriją.