Saugiškiai prisiminė šv. Martyno tradicijas

DSCF6587Jau 10 metų lapkričio mėnesį Saugų darželinukai pažymi šv. Martyno dieną pasipuošdami tautiniais rūbais ir pakviesdami tėvelius ir senelius į renginį.

Ši diena svarbi Mažosios Lietuvos regiono Klaipėdos krašte rudens darbų užbaigimo šventė. Renginio vedėja Irena Rimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, priminė susirinkusiesiems šios dienos istoriją ir tradicijas.

Informacija buvo daug kam naujiena, ypač atvykusiems iš kitų vietovių ar darželį lankantiems pirmus metus.

Sužinojome, kad  šv. Martynas laikomas neturtėlių globėju, kad iki Martyno reikia skolas atiduoti, užbaigti visus lauko darbus, atsiskaityti su pagalbininkais. Šventės dieną Klaipėdos krašte kepdavo žąsį, kad sužinotų ar gerai jos nupenėtos Kalėdoms. Nuo tada pradedama ruoštis žiemos šventėms. O per Martyną žemė „užrakinama“ poilsiui –  žiemai.

Labiausiai visus sutrikdė vedėjos klausimas „Kada ir kas žemę atrakina?“ Suaugusieji giliai susimąstė, vaikai bandė spėlioti ir visi kartu rado teisingą atsakymą, jog tai pavasariui atėjus padaro šv. Jurgis. Apie tą dieną išgirdome daug patarlių ir posakių.

Šiemet šventė buvo ypatinga tuo, kad prie dainuojančių ir šokančių vaikų prisijungė mažiausieji – lopšelinukai su auklėtoja Jolanta Čiuvykiniene. Jie savo dainelę dainavo mintyse, bet tiksliai atliko muzikinio kūrinėlio judesius.

„Saulutės“ grupės vaikai nustebino drąsa ir aktyviu dalyvavimu. Priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ su pedagoge Irena Rimkuviene mokė sekti pasaką be galo, ikimokyklinės grupės „Vabaliukai“ su auklėtoja Daiva Šiliene papasakojo „Molio katinėlio“ paslaptis. Vakaronėje skambėjo vaikų dainelės, trankus maršas ir smagūs šokiai.

Šventei vaikus paruošė meninio ugdymo pedagogė Raimonda Gečienė, aplinką papuošė Vidos Adomaitienės sukurtos žolynų kompozicijos. Pavakarojimas užsibaigė gardžiausio obuolių pyrago ragavimu ir fotosesija.