Saugiškiai valdžios klausė apie „akis badančias“ griuvenas ir „ežerus“ parke

Taip sutapo, kad Užgavėnių šventė ir rajono vadovų ataskaita Saugose vyko tą pačią dieną. Todėl, laikydamiesi tradicijų, seniūnijos specialistai sumanė kiekvieną atvykstantį pasitikti nuotaikingai: skambant muzikai, šurmuliuojant Užgavėnių persirengėliams, su gardžiais sklindžiais, kiekvienam palinkint gero užsigavėjimo.

Kaip tarė, taip padarė – valdžios sutikimas buvo linksmas.

Seniūnas turėjo kuo pasidžiaugti

Pasisveikinęs su gausiai susirinkusiais rajono esamais ir būsimais politikais, rajono vadovais, įstaigų, įmonių direktoriais, saugiškių bendruomene, seniūnas Arvydas Stonis pristatė 2022 metų seniūnijos veiklą, palygindamas pastarųjų dviejų metų rodiklius. Jis atkreipė dėmesį į ženkliai išaugusias socialinių išmokų sumas, akcentavo du didžiausius sopulius – būtinybę kuo greičiau tvarkyti melioracijos sistemų gedimus Saugų ir Vilkyčių gyvenvietėse bei amžiną lėšų trūkumą vietinės reikšmės kelių remontams atlikti.

Seniūnas patikino neprarandantis vilties, kad seniūnijos administracinės patalpos pagaliau bus perkeltos į erdvesnes, modernesnes patalpas buvusiame Saugų vaikų darželyje, atlikus kapitalinį remontą ir pritaikymą jas lengvai pasiekti negalią turintiems asmenims.

Seniūnas A. Stonis taip pat pasidžiaugė, kad Saugos – pati didžiausia kaimiškoji seniūnija rajone, gavo iš savivaldybės finansavimą net keturiems strateginiams renginiams – bendruomenių šventėms „Po malūno sparnais“ Saugose, „Vilko pėdomis“ Vilkyčiuose, „Muzikos malūnui“ Saugose ir šiaudinių skulptūrų plenerui Vilkyčiuose. Tiek „Muzikos malūnas“, tiek šiaudinių skulptūrų pleneras seniai peržengė rajono ir apskrities ribas, yra svarbūs bei reikšmingai kraštą garsinantys renginiai. Seniūnija džiaugiasi ir didžiuojasi automobilių sporto entuziastu, ralio kroso varžybų pradininku rajone, automobilių sporto klubo „Vilkyčiai“ įkūrėju ir vadovu, Vilkyčių autokroso trasos savininku, lenktynininku Kazimieru Gudžiūnu, žinomu ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Jo dėka Vilkyčių vardas skamba visoje Europoje.

Pasak seniūno, ne mažiau svarbus yra ir gyvenvietės apšvietimo modernizavimas, kurio projektas jau pradėtas įgyvendinti ir bus tęsiamas.

Kunigas vėl planuoja stovyklą

Rajono vadovams vizualiai ir žodžiu pateikus ataskaitą, prasidėjo bene įdomiausia ir iš anksto neprognozuojama renginio dalis – klausimų-atsakymų akistata su bendruomene.

Pirmasis klausimą rajono vadovams pateikė svečias iš Žemaičių Naumiesčio, save pristatantis ūkininku ir akcentuojantis svarbą pačius mažiausius – vaikų darželį lankančius vaikus, maitinti ekologiškais žemės ūkio produktais. Pasak svečio, jis nesulaukęs atsakymo vakarykščiai vykusioje vadovų ataskaitoje Žemaičių Naumiestyje, todėl buvo priverstas atvykti tą dieną į Saugas. Savo paklausimus svečias adresavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Žebelienei. Svečio klausimai buvo tokie padriki, su pykčio ir išankstinio nusistatymo prieskoniu, kad jo klausantis, net nebuvo aišku, ko konkrečiai buvo klausiama.

Kunigas Mindaugas Žilinskis dėkojo savivaldybės vadovams ir Tarybos nariams už religinių bendruomenių rėmimo programą, kurios dėka buvo uždengtas Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios stogas. Jis priminė, kad šią vasarą vėl planuoja vaikų vasaros stovyklą Kintuose ir tikisi savivaldybės finansinės paramos. Didžiausias rūpestis, pasak kunigo Mindaugo, suteikti galimybę pastovyklauti vaikams, kurių šeimų pajamos yra itin mažos. Pernai paties kunigo iniciatyva buvo surinkta iš rėmėjų virš 7 000 eurų, taip suteikiant galimybę daliai vaikų (iš Saugų tokių buvo apie 20) už 50 eurų savaitę atostogauti stovykloje.

Priminė ir „akis badančias“ griuvenas

Saugiškis pedagogas Gediminas Pečiulis pastebėjo, kad daug ir gražių darbų nuveikta savivaldybėje, kuriuos vadovai ir pristatė, tik sakė pasigendąs kažkokių konkrečių problemų įvardinimo, kad ir pačiose Saugose. Akivaizdu, kad pačiame gyvenvietės centre, parke jau kuris laikas tyvuliuoja tvenkinys ir jis vis didėja. Niekaip nesutvarkomas ir apsemtas Balžuvos gatvės posūkis. Ne tik saugiškių, bet svečių ir pro šalį važiuojančių „akis bado“ griūvantys, apleisti pastatai prie Saugų šv. Kazimiero bažnyčios ir prie pat kelio stovintys, dabar jau privatizuoti, buvę vaikų globos namų pastatai Tilžės gatvėje. Domėjosi G. Pečiulis ar Atgimimo gatvėje bus keičiami tik šviestuvai ar visa elektros linija? Aktualu todėl, kad jis turi pasistatęs saulės elektros modulius, kuriuos dėl techninių galimybių negali prisijungti dėl elektros linijos techninių galimybių.

Į pedagogo klausimus atsakyti ėmėsi savivaldybės meras V. Laurinaitis. Pasak mero, jeigu viską pavyktų padaryti ir visus planus įgyvendinti, tai nebūtų stimulo eiti ir į Tarybos rinkimus…

Visko padaryti iš karto neįmanoma. Meras sutiko, kad didžiausios problemos – apšvietimas ir susidėvėję melioracijos tinklai. Gatvių apšvietimo modernizavimo projektai derinami, bet darbai taip greitai nevyksta, kaip savivaldybė norėtų dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių: daug savininkų, daug nuosavybės formų, o tai užima laiko. Pirmasis apšvietimo modernizavimo etapas vyksta ir bus užbaigtas, prasidės antrasis. Dėl tyvuliuojančio „tvenkinio“ buvo paaiškinta, kad problema žinoma, seniūnija ne kartą dėl to kreipėsi į savivaldybę raštu ir žodžiu. Melioracijos sistemų remonto darbai yra labai brangūs.

Meras apgailestavo ir sakė suprantąs kelių remonto svarbą, bet visur tas pats – lėšų stygius. Kažkur „dingo“ tokios programos kaip „Zebras“, žvyrkelių programos, iš kurių savivaldybė dar gaudavo papildomų lėšų kelių remontui. Dar prie visų finansinių stygių prisideda ir nepalankūs gamtiškai šie metai – polaidis, sniegas, lietus ir t. t.

„Kaip besistengtume, ragintume, darytume, ne visada viskas yra mūsų valioje ir galioje. Tikrai nesakome, kad mūsų koalicija su opozicijos pagalba viską nuveikė, visus projektus įvykdė, visus klausimus išsprendė. Patikėkite, ne tik nuo savivaldybės noro visų darbų sėkmė ir užbaigtumas priklauso“, – užbaigė meras.

V. Laurinaitis padėkojo už bendrystę, diskusijas, ginčus ir patikino, kad nieko nėra blogiau negu situacija, kai visus viskas tenkina, viskas visiems yra gerai. Pagaliau, taip gyvenime ir nebūna.