Saugiškiams rūpi keliai, vaikai, geležinkelio stotis ir nuotekos

Saugose valdzia_1Saugų seniūnijos, kaip ir viso rajono gyventojus labiausiai piktina prasta ir tik vietomis „palopomų“ kelių būklė. Jiems taip pat rūpi, kada gyvenvietė bus apšviesta, kad vaikai visus metus galėtų žaisti naujoje žaidimų aikštelėje, ir kada bus baigtas vietos pagrindinės mokyklos remontas.

Tokias problemas saugiškiai išsakė ir atvykusiai rajono valdžiai.

 

Mažėjo gyventojų, stambintos seniūnaitijos

Į Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos salę susirinkusius saugiškius pasveikinęs naujasis Saugų seniūnas Arvydas Stonis, seniūnijos ataskaitos pateikimą patikėjo viešojo administravimo specialistui Kęstučiui Sadauskui, kuris daugiau kaip pusmetį laikinai ėjo seniūno pareigas.
Saugų seniūnijoje yra 33 kaimai, pernai čia buvo deklaruoti 3368 gyventojai, trečdalis teritorijos potvynių metu yra užliejama. Mažėjant gyventojų skaičiui, sustambintos seniūnaitijų teritorijos – iš 11 liko tik 7.

Seniūnijos teritorijoje vyko daug pokyčių. Buvo reorganizuojami gyvenvietėje veikę vaikų globos namai, patalpos bus pritaikytos čia kuriamų senelių globos namų veiklai. Pagaliau Parko gatvėje įrengtas apšvietimas, pagrindinės mokyklos teritorijoje įrengta daugiafunkcė aikštė su apšvietimu ir vaizdo stebėjimo kameromis, atlikti Saugų kadastrinės vietovės melioracijos darbai.

Pagal užimtumo didinimo laikinųjų darbų organizavimo programą per praėjusius metus įdarbinti 5 asmenys, kurie tvarkė viešąsias erdves, gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines. Visuomenei naudingus darbus dirbo 36 žmonės. Siekiant išsaugoti kultūros paveldą, dirbantieji laikinuosius ir visuomenei naudingus darbus, nukreipiami tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines, kurių seniūnijoje virš 40, o prižiūrimų – 25.

Seniūnijoje yra 221,097 km kelių, iš jų 16 km – asfaltuotų, 173 km – žvyro dangos. Kelių priežiūros ir remonto darbams buvo skirta 123 666 Eur ir dar 48 612 Eur nepanaudotų lėšų iš 2018 m.
Bendruomenė „Saugų artuma“ įgyvendino projektą „Centrinės aikštės sutvarkymas“ Saugų gyvenvietės centre.

Policijos problemos – vagystės ir smurtas

Per metus suorganizuota 11 renginių, vyko „Muzikos malūno“ renginiai su baigiamąja Degėsio dangava čėsne, įteikta pirmoji Martyno Benjamino Laužemio nominacija. Aktyviai kultūriniame gyvenime reiškiasi ir seniūnijai talkina Saugų bibliotekininkės.

Policijos atstovė informavo, kad per 2019 m. iš Saugų seniūnijos gauti 493 pranešimai, t. y., 7,4 proc. viso rajono pranešimų. Pagrindinės problemos – vagystės, smurtas artimoje aplinkoje ir neblaivūs vairuotojai.

Vilkytiškiams rūpi keliai ir nuotekos

Išklausius seniūnijos ir Savivaldybės vadovų ataskaitas, kaip iš gausybės rago pabiro klausimai.

Kukorų seniūnaičiui Virginijui Kasiliauskui susirūpinimą kelia Kukorų geležinkelio stotis ir jai priklausanti teritorija: nėra stotelės, apšvietimo, buvusios stoties pastatas avarinis, žodžiu – nesaugu. Mero V. Laurinaičio atsakymas buvo trumpas ir aiškus: situacija žinoma ir etapais sprendžiama su „Lietuvos geležinkelių“ vadovais, apie tai nuolat diskutuojama.

Vilkytiškiui Mantui Geniui susikaupė tiek klausimų, kad bijodamas jų neužmiršti, jis juos net susirašė. Kalbėjo Mantas apie autobusų stotelės su stogeliu kelyje Vilkyčiai–Klaipėda įrengimą, duobėtas Vilkyčių Žemaičių ir Žibinto gatves, kurios kasmet yra „lopomos“, ir iš karto pasiūlė viską naujai išasfaltuoti. Priminė jis ir Vilkyčių gatvės problemą – nenutekantį lietaus vandenį, domėjosi kas yra atsakingi už lietaus nuotekas? Svarstė vilkytiškis ir kodėl negalėtų būti sujungtos Vilkyčių ir Minijos gatvės?

Meras kantriai aiškino, kad Regioninių kelių įmonė nėra pavaldi Savivaldybei, todėl Savivaldybė gali tik prašyti ir tikėtis, kad kelininkai geranoriškai atsižvelgs į šilutiškių pageidavimus. Kelių taisymo ir asfaltavimo problemos sprendžiamos visuotiniame seniūnaičių ir bendruomenės susirinkime, kuriame skirstomos kelių plėtros lėšos. Gatvių ir šaligatvių tvarkymas yra savivaldos reikalas.

V. Laurinaitis taip pat informavo, kad lietaus vandens surinkimo tinklas ateityje bus perduotas „Šilutės vandenims“, o dabar šią problemą reikėtų spręsti kartu su seniūnija ir vandens tiekėjais. Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis atsakė, kad per nuosavų žemės sklypų teritoriją daryti valstybinio kelio negalima.
Savo klausimus M. Genys užbaigė pamąstymu, kad vilkytiškiai iš „Šilutės vandenų“, atliekančių vandentiekio tinklų atnaujinimą ir vikšriniu traktoriumi sugadinusių asfalto dangą, galėtų pareikalauti atstatyti visą asfaltą. Salėje nuvilnijus garsiam juokui, meras V. Laurinaitis šypsodamasis paaiškino, kad pagal kiekvieno gyventojo poreikius to padaryti negalima. Bus atstatyta tik tai, kas realiai buvo sugadinta.

Klausimų turėjo ir švietimiečiai

Mokyklos direktorė Jurgita Lidžiuvienė priminė vis dar laukianti pažadų dėl mokyklos remonto užbaigimo ištesėjimo. Meras patikino, kad tai, kas buvo pažadėta per šią kadenciją padaryti, bus padaryta.

Vaikų darželio vedėja Virginija Užpurvienė priminė, kad iki šiol neišspręsta problema dėl naujai įrengtos prie mokyklos vaikų žaidimo aikštelės. Vaikai vis dar negali čia žaisti, nes ji nuolatos apsemta vandeniu.

V. Pozingis pažadėjo, kad pavasarį projekto rangovas privalės problemą išspręsti ir viską tinkamai sutvarkyti. Meras šioje vietoje mestelėjo akmenuką ir į pačios V. Užpurvienės daržą: pastebėjo, kad vasarą, kai buvo sausa ir gražu vaikų žaidimo aikštelė buvo užrakinta. Pasak mero, aikštelė pastatyta ir skirta visiems gyvenvietės vaikams, ir ja turi būti galima naudotis ištisus metus. O saugumo sumetimais aikštelė yra stebima vaizdo kameromis.

Saugiškiai domėjosi, kodėl ne į visus kaimus atvažiuoja komunalinių atliekų išvežimo automobiliai, gyvenvietės apšvietimu.