Saugiškių Padėkos vakaras – Valstybės gimtadienio išvakarėse

Saugiškių bendruomenė ir svečiai tradiciniame seniūnijos Padėkos vakare „Ačiū, jums“ susitiko vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse.

Dažno širdis džiaugiasi ne tik dar vienu Valstybės gimtadieniu, bet ir galimybe gyvai susitikti, pabendrauti, padėkoti ir paliudyti, kad valstybės gimtadienį galima švęsti įvairiai, svarbu suvokti šios dienos svarbą ir reikšmę.

Programa skirta Lietuvai

Priešventinėmis dienomis buvo galima išgirsti daug gražių kalbų iš įvairių kalbėtojų lūpų. Bet svarbiausia – kiekvienam savęs paklausti, kas Valstybė yra man ir kas aš esu Valstybei? Tai tuo pačiu ir klausimas, ir atsakymas. Ta proga Saugose, kaip sveikinimas, buvo pacituota ištrauka iš prelato, išeivijos kunigo Jono Kunčingio pamokslo, sakyto beveik prieš 40 metų (1985-aisiais) šv. Kazimiero bažnyčioje Los Andžele, Kalifornijoje, Tautos dienos minėjimo proga.

Aš esu LIETUVA, tavo Tėvynė, kenčianti sunkią vergiją, ir man reikalinga tavo pagalba:

  1. Neturėk kitos Tėvynės tik mane vieną ir nemylėk kitos labiau už mane.
  2. Neminėk mano vardo be pagarbos, bet stenkis visur jį kelti, gerbti ir ginti.
  3. Prisimink mano tautines ir religines šventes, turėk dosnią ranką ir karštą širdį man nelaimėje padėti.
  4. Gerbk tuos, kurie mano vardą iškėlė ir kelia, nors tie mano didieji sūnūs ir skirtųsi savo pažiūromis.
  5. Neužmušk savyje ir kituose lietuviškumo, nesišalink tautinio ir religinio darbo, nekraipyk savo pavardės ir nedarkyk mano kalbos.
  6. Netepk nepadoriu elgesiu ir darbais savęs ir mano gero vardo.
  7. Nevok iš manęs mano vaikų. Kalbėk su jais namuose lietuviškai, išmokyk lietuviškai skaityti ir rašyti.
  8. Nemeluok, kad esi kitoks, neišsižadėk savęs ir manęs kitiems pataikaudamas.
  9. Nesisavink netinkamų papročių ir nesakyk, kad jie tau labiau dera negu manieji.
  10. Negeisk kitos tautybės žmonos ar vyro, o pasirink iš mano dukrų ar sūnų, ir būkite abu ištikimi man, nors svetur tektų ir akis užmerkti. (Jonas A. Kučinskas-Kučingis. Mano gyvenimo takais. 1997, Vilnius. 228 psl.)

Padėkos vakaro programą tęsė Danguolės Žilionienės vadovaujamas Saugų moterų ansamblis „Vakarė“, paruošęs dainų programą apie Lietuvą, tėvynę, gimtinę.

Pasak vakaro vedėjos, Lietuvą atkūrėme tam, kad kurtume, apgynėme tam, kad saugotume. Ir visi drauge Lietuvą turime kurti kiekvieną dieną savo darbais, veikla ir mintimis, savo tarnyste valstybei, rajonui, seniūnijai. Nepamiršdami padėkoti savo kraštą mylintiems, savo kraštui dirbantiems, aktyviems, iniciatyviems žmonėms, kurie puošia gimtinę darbais, idėjomis ir iniciatyvomis, nepaisant visų iššūkių ar negandų.

Vakaro dalyviai pakviesti pasižiūrėti trumpą Kintų Vydūno kultūros centro kultūros renginių organizatorės Saugose Lijanos Gatelienės paruoštą vaizdų mozaiką – filmuką.

Šventė – padėka visiems

Kažin ar įmanoma ištarti tokį Ačiū, kad jo užtektų visiems? Tad nuoširdžiai Saugų seniūno Arvydo Stonio ir seniūnijos kolektyvo vardu padėkota kiekvienam vakaro svečiui, savivaldybės atstovui, nominantui, atlikėjui, klausytojui ir žiūrovui.

Vakaro dalyviai buvo paraginti ir toliau kartu kurti savo kraštą, didžiuotis tuo, ką sukūrė, branginti esančius šalia, būti turtingais, nes turtingas ne tas, kuris daug turi, o tas, kuris daug duoda ir geba save dalinti kitiems.

Iš tiesų, Saugų seniūnijoje gyvena daug aktyvių ir kūrybingų žmonių, kuriems dėkoti norėtųsi ne kartą metuose, o kasdien. Seniūnas A. Stonis už atliktus darbus ir įgyvendintas iniciatyvas įteikė 20 specialiųjų padėkų už atsidavimą, nuoširdų darbą ir indėlį į bendrą visų gyvenimo tėkmę. Seniūnas paprašė neįsižeisti ir tų, kuriems nebus įteiktos specialiosios padėkos, akcentuodamas, kad visiems vakaro svečiams seniūno padėka yra šis šventinis vakaras, koncertas ir pasibuvimas kartu.

Padėkota Šilutės r. savivaldybei, Kintų Vydūno kultūros centrui, seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, „Muzikos malūno“ meno vadovui kunigui Mindaugui Žilinskiui, menininkui Rimantui Pilibavičiui ir kitiems.

Oficialioji padėkos vakaro dalis užbaigta „Vakarei“ ir visiems kartu sutartinai sudainavus „Mūsų dienos, kaip šventės“.

Po to visi svečiai pakviesti prie vaišių stalo pasidžiaugti, kad gyvenimas leidžia susitikti, pabūti drauge, pabendrauti, pasilinksminti ir paklausyti gyvai atliekamos muzikos po kasdienių darbų.