Saugų bibliotekoje – poezijos diena

poezija saugosePoezija – jausmas, svajonė, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, tyras vaiko juokas, subrendusio žmogaus gyvenimo prasmės ieškojimas.

Kovo 21 dieną buvo 16 metų, kai nuo 2000 m. minima Pasaulinė poezijos diena, kurią paskelbė UNESCO. Pasitikdama Pasaulinę poezijos dieną, Saugų bibliotekininkė Regina Juškienė savo skaitytojus kvietė į Skaitymo akciją “Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau, negu gali jinai pasakyti” (Marcelijus Martinaitis).

Ar žinote, kad poezija kilo iš liaudies šokių? Grojant muzikai, šokant, buvo rimuojami žodžiai. Taip senovės žmonės išreikšdavo emocijas ir patirdavo iškrovą, atsipalaiduodavo. Tai taip pat buvo ritualas, skirtas ir dievų pagarbinimui.

Apie poeziją įvairiais laikais buvo kalbėta ir ginčytasi daug. Vieni manė, kad poeziją reikia kurti pagal griežtus reikalavimus, nustatytą rimavimą ir ritmą, tiksliai. Kiti teigė, kad poezijos negalima varžyti, kad ji turi gimti iš poeto kančių, jo saviraiškos. Nesileisdami į sudėtingą analizę, sprendimą palikime profesionalams.

Saugų J.Mikšo pagrindinės mokyklos 7 a klasės moksleiviai su lietuvių kalbos mokytoja Jūrate Daugaliene, pasirinkę mėgstamiausius M.Martinaičio poezijos posmus, Saugų bibliotekoje susibūrė pasimėgauti žodžių galia. Mokytoja skaityti pradėjo pirmoji, kad moksleiviams būtų drąsiau. Po jos skaitė Eglė, Romas, Erika ir Karina. Didžioji berniukų dalis nuoširdžiai patvirtino, kad nėra poezijos mylėtojai ir jos neskaito. Ir įtikink tą nemėgstantįjį, kad poezija – tai sielos kalba, kuri dažnai pasako tiek daug! Išskirtinai raiškiai ir jautriai skaitė Karina. Ir kaip kitaip, jei ji pati ir rašo eilėraščius.

Tądien poeto M.Martinaičio eilėmis iš širdies į širdį kalbėjo pasaulis, bet tik tiems, kurie supranta daugiau, negu gali pasakyti…