Savanoriaudami išmokstame naujų dalykų

savanoryste I_gimnazija„Savanoriaudami išmokstame naujų dalykų“, – taip teigė ne vienas gimnazistas, atėjęs į debatų klubą. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko debatai, kurių metu 9-12 klasių mokiniai mokėsi paruošti, argumentuotai pagrįsti bei pristatyti įvairių tipų kalbas apie savanorystę.  
Šių debatų tikslas – mokytis kalbėti viešai, išsakyti savo nuomonę ir ją svariai bei įtikinamai argumentuoti. Mokiniai pristatė asmeninės  savanorystės patirtį, dauguma sakė, kad tuo didžiuojasi, nes išmoko naujų dalykų, įgijo naujos patirties.

Debatuose gimnazistai pasakojo, kaip teikė pagalbą žirgyne, senelių namuose, dalyvavo Šilutės šaulių kuopos veikloje. Šilutės šaulių kuopos narys, vienuoliktokas Edmundas Pagareckis savo pristatyme iškėlė klausimą: o kas kitas, jei ne aš, turi ginti Tėvynę?

Mokiniams savanorystė – neįkainojama visuomeninė  patirtis, savęs patikrinimas naujoje veikloje, begalė naujos informacijos, laisvalaikio leidimo būdas, nauji nuotykiai. Tai veikimas, atimantis visas jėgas, tačiau grąžinantis šimteriopai. Tai ne tik pagalba kitiems, bet ir naujos informacijos pritaikymas kilnioje veikloje.