Savanorystė: į veiklą, kurios nauda ir poreikis – neįkainojami, kviečiami ir vyresni žmonės

savanoryste katalikes_moterys_labdaros_mugeJau už slenksčio stovintys 2017-ieji gali būti ypač veiklūs ir darbingi vyresnio amžiaus Lietuvos, o kartu – ir Šilutės rajono žmonėms, mat Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) planuoja įgyvendinti priemonę „54+“.

Siekiama įtraukti vyresnius žmones į savanoriškas veiklas, kartu stiprinant jų bendruosius gebėjimus, skatinant dalyvauti visuomeniniame gyvenime, formuojant teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus žmones. O kai kuriuos 55-metį peržengusius asmenis toji priemonė galbūt motyvuos net grįžti ar išlikti darbo rinkoje.

Priemonė „54+“ bus finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

Poreikis yra milžiniškas

Interneto svetainėje www.buk-savanoriu.lt šiuo metu yra užsiregistravę daugiau nei 1000 savanorius priimančių mūsų šalies organizacijų ir daugiau kaip 5000 savanorių. Šie skaičiai puikiai iliustruoja, koks milžiniškas yra savanoriškos veiklos poreikis, kiek daug žmonių nori daugiau sužinoti apie galimybę bent dalį savo laisvo laiko, energijos, žinių ir gabumų neatlygintinai skirti kitų žmonių ar visuomenės gerovei.

Norintiems savanoriauti siūloma kreiptis į organizacijas, kurioms reikia ypač daug talkininkų rankų. Tai ir „Maisto bankas“, ir Lietuvos Caritas, ir Raudonojo Kryžiaus draugija, ir begalė kitų. Visų šių organizacijų padaliniai yra ir Šilutės rajone.

Be to, mūsų rajone jau daug metų veikia kelios vyresnius žmones vienijančios nevyriausybinės organizacijos, kurių narių pagalbą visai rajono bendruomenei, o ypač – silpniausiems ir labiausiai pažeidžiamiems jos nariams, neperdedant galima vadinti neįkainojama.

Reikėtų jaunesnių žmonių

Štai kad ir Šilutės katalikių moterų draugija, jau porą dešimtmečių vykdanti intensyvią labdaringą veiklą. Keliolika moterų, kurių jauniausiai – jau apie 60, o vyriausios jau baigia aštuntą dešimtį, nuolat renka geros valios rajono žmonių aukojamus drabužius, avalynę, mokyklinius reikmenis ir dalija juos tiems, kam labiausiai reikia. Du kartus per savaitę po pusdienį moterys katalikės savo būstinėje Šilutėje, Tilžės g., laukia tų, kuriems nebelieka iš ko nusipirkti būtiniausių dalykų: daugiavaikių ir mažas pajamas gaunančių šeimų, iš įkalinimo vietų sugrįžusių, gaisrus išgyvenusių žmonių.

„Šilutės naujienose“ jau ne kartą spausdinome padėkas šioms savanorėms senjorėms tų vargdienių, kuriuos jos aprengė, apavė, o išleisdamos iš savo būstinės dar ir karšta arbata su sausainiais pagirdė.

Vaikus auginančios šeimos ypač laukia priešmokyklinių mugių, kurių metu kelias dienas dalijami tik vaikiški drabužėliai ir mokykliniai reikmenys. Ne vienai šeimai tai būna didžiulė parama išleidžiant į mokyklas savo atžalas.

Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis sako, kad ir mūsų rajono socialinės globos įstaigose yra „platūs savanoriškos veiklos arimai“. Savanoriams būtų ką veikti vaikų bei senelių globos namuose, Socialinių paslaugų centre, kur jie padėtų organizuoti įvairias veiklas ir akcijas. Pagalbininkų nuolat trūksta ir seniūnijų socialiniams darbuotojams, kurie kelis kartus per metus dalija nepasiturintiesiems maisto produktus iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.

Anot A.Šimelionio, palyginti, pavyzdžiui, su Klaipėda, mūsų rajone savanoriška veikla dar menkai išplėtota.

Numatyta mokymų ir konsultacijų

Niekas nesiginčys, kad savanorystė – tai ne tik pagalba bendruomenės nariams, bet ir galimybė pačiam savanoriui tobulėti, įgyti naujų patirčių, gauti dvasinio pasitenkinimo.

„Be abejo, siela sušyla, kai matai, kad padėjai benamiui – šiltą drabužį jam suradai ar apavo davei, kai girdi, kaip jis dėkoja. Žinoma, vieni dėkoja su ašaromis akyse, kiti ir užmiršta ačiū pasakyti, bet ne tai svarbiausia. Tiesiog žinome, kad tik duodamas žmogus atranda save“, – be atlygio daug metų dirbančių Šilutės katalikių draugijos nuostatą išsako A.Gečienė.

Tikriausiai panašios nuostatos lemia, kad kasmet vis daugiau visos šalies gyventojų įsitraukia į savanorišką veiklą. Štai 2007 m. tokioje veikloje dalyvavo apie 11 proc., o 2011-aisiais – jau 34 proc. Lietuvos gyventojų.

SADM šiandienos nuostata yra tokia, kad svarbu keisti visuomenės požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, o įvairūs gerosios praktikos pavyzdžiai prie to tik prisideda.

Turėtų prisidėti ir Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo 2016-2020 metais veiksmų planas, šiemet patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministrės. Šio plano tikslas – padidinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Numatyta savanorišką veiklą jau vykdantiems ir ja užsiimti dar tik planuojantiems vyresnio amžiaus žmonėms organizuoti mokymus ir individualias konsultacijas, o savanorius priimančioms organizacijoms teikti mentorystės paslaugas, organizuoti savanorišką veiklą. Siekiant motyvuoti vyresnio amžiaus žmones su jais bus dirbama ir individualiai, nes bus siekiama išsiaiškinti kiekvieno poreikius ir galimybes.

Finansuos ES Socialinis fondas

Numatomas šio veiksmų plano biudžetas – 6 milijonai eurų.

Jam įgyvendinti šiemet buvo paskelbtas priemonės „54+“ projektų konkursas, kuriuo siekiama vyresnius darbingo amžiaus asmenis įtraukti į savanorystės veiklas, stiprinti jų bendruosius gebėjimus, motyvuoti grįžti ar išlikti darbo rinkoje, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis. Tačiau siekiant sklandesnio ir tolygesnio vyresnio amžiaus asmenų aktyvinimo bei savanorystės skatinimo, SADM nusprendė tobulinti priemonės „54+“ konkurso sąlygas. Sprendimas stabdyti dabartinį konkursą priimtas atsižvelgus į pirmines paraiškų vertinimo išvadas, kurios numato, kad užsibrėžti priemonės tikslai nebus pasiekti, o lėšos nebus panaudotos efektyviai.

„Gavę paraiškų vertinimo pirmines išvadas atkreipėme dėmesį, kad projektai yra pasiskirstę labai netolygiai – didžiulė jų dalis koncentruojasi Vilniuje ir Kaune, yra savivaldybių, kur nebus įgyvendinamas nei vienas projektas, bet yra tokių, kur būtų įgyvendinama net po kelis, tačiau nėra tiek tikslinės grupės žmonių, kurie galėtų juose dalyvauti. Kyla rizika, kad ši priemonė nebus sėkmingai įgyvendinta. Siekiame efektyvaus valstybės lėšų panaudojimo bei tolygaus paslaugų užtikrinimo regionuose, todėl priėmėme sprendimą stabdyti konkursą ir, pakoregavę sąlygas, jį tęsti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Antanas Burinskas.

Atnaujintų kvietimo teikti paraiškas dokumentų projektai bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. Konkursas su pakoreguotomis sąlygomis bus skelbiamas 2017 metų I ketvirtį. Priemonė „54+“ finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.