Savivaldybė bendradarbiaus su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir VMVT

savivaldybe 2Savivaldybė ketina pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Teigiama, kad tokia sutartis padėtų gerinti studijų kokybę, sudarytų geresnes tęstinio mokymosi, specialistų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, sudarytų sąlygas labiau plėtoti projektinę veiklą.