Savivaldybė buldozeriu stumia saviškius į naują žuvininkystės VVG „Žuvėjų kraštas“

zuvejai zuvininkystes vvg laivavedziai copyŠilutės savivaldybės taryba minimalia balsų persvara nusprendė pritarti naujos asociacijos – Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ – steigimui bei dalyvavimui jos veikloje.

Už tokios asociacijos steigimą balsavo tik 12 ištikimiausių mero Vytauto Laurinaičio valdančiosios koalicijos sekėjų.

Kitiems politikams liko neaišku, kodėl naikinama Savivaldybės iniciatyva įsteigta tokios pat paskirties VšĮ „Pasienio žuvys“, turėjusi Žuvininkystės vietos veiklos grupės (VVG) statusą, ir kuriama nauja asociacija tokiai pat misijai, kaip ir ankstesnioji. Kodėl slapta surinkti naujos asociacijos steigėjai ir kokiais kriterijais remiantis jie suburti?

Jau yra pagrįstų prielaidų, kad Savivaldybės valdantieji politikai užsimojo perimti į savo rankas paramos dalijimą, kuri bus skirta bendruomenėms 2014-2020 metų finansiniame periode. Parama numatyta skatinti krašto žuvininkystės ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, įsidarbinimo galimybių rėmimą pakrančių ir sausumos bendruomenėms.

Dalis tiesos ir… tyla

Prieš sprendžiant klausimą dėl Savivaldybės dalyvavimo steigiant naują Šilutės VVG „Žuvėjų kraštas“, Ekonomikos ir finansų, Socialinių reikalų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetuose politikams kilo klausimų, kodėl steigiama nauja  asociacija, koks „Pasienio žuvų“ likimas, ir kas subūrė naujos žuvininkystės VVG steigėjus, kokia tolimesnė naujosios organizacijos veikla ir valdymas?

Sprendimo projekto rengėjas, Planavimo ir plėtros skyriaus specialistas Ignas Paulius ir net skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas politikams aiškino, kad VšĮ „Pasienio žuvys“ nėra naikinama, išnyksta tik jos žuvininkystės VVG statusas.ZUVEJAI

Pasak R.Budriko, nauja asociacija, kurios valdymo organas – valdyba ar visuotinis susirinkimas, turės sprendimų priėmimo teisę ir bus grindžiamas partneryste tarp 3 sektorių – pilietinės visuomenės, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo ir vietos valdžios.
Asociacijos valdybą planuojama sudaryti iš 11 asmenų. Vietos valdžios atstovai gali sudaryti iki 30 proc. valdybos narių, todėl savivaldybės Tarybos sprendimu deleguojami 3 asmenys į naujai steigiamos asociacijos valdybą.

Pasak minėtų Savivaldybės administracijos specialistų, nauja asociacija steigiama vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal ministro nurodytą tvarką, gauti finansavimą galės tikasociacijos, įsteigtos Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pagrindu. Todėl, pasak R.Budriko, VšĮ „Pasienio žuvys“ nebegalėjo būti finansavimo pareiškėju. Be to, iš VšĮ „Pasienio žuvys“ dalininkų išstojo Neringos savivaldybė.

Kodėl Savivaldybė nesiėmė reorganizuoti savo įsteigtą ir ilgą laiką finansuotą viešąją įstaigą „Pasienio žuvys“ į asociaciją ir taip išsisaugoti sukauptą pirmojo, jau įgyvendinto finansavimo periodo žmonių, dirbusių VšĮ „Pasienio žuvys“, darbo patirtį ir įgūdžius?

Nė vienas iš administracijos darbuotojų to negalėjo paaiškinti, atsakymas į šį klausimą buvo tyla.

Akivaizdu, kad pradėti viską iš naujo yra naujos valdančiosios koalicijos politikų valia – juk naudinga prie būsimo pinigų katilo pasiųsti savus žmones.

Susekė įgaliojimų viršijimą

Socialinių reikalų komitete ypač įdėmiai buvo tyrinėjamas naujos žuvininkų VVG „Žuvėjų kraštas“ steigėjų sąrašas. Jame įrašytas Savivaldybės atstovas – administracijos direktorius Sigitas Šeputis ir dar 8 uždarųjų akcinių bendrovių ir kaimiškų vietovių bendruomenių atstovai: UAB „Venteris“ vadovas Modestas Griciūnas, UAB „Logusta“ diretorė Ramutė Kėrienė, UAB „Marių ežia“ direktorius Arūnas Surdokas, UAB „Atmatos upė“ vadovas Algimantas Dirsė, asociacijos Ventės ir Šturmų bendruomenė pirmininkė Antanina Adomaitytė, asociacijos Kintų bendruomenė pirmininkė Sigita Kasparavičienė, asociacijos – vietos bendruomenės „Nemuno sala“ pirmininkas Darius Soščeka, ir netgi toli nuo vandenų nutolusios asociacijos Šylių kaimo bendruomenės „Švylys“ pirmininkas Arūnas Uselis.

Socialinių reiklaų komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė nepatikėjo administracijos specialistų kalbomis, kad tarp steigėjų esančias žvejų bendroves delegavo žvejybos įmonių asociacija „Lampetra“. Ji pateikė oficialų paklausimą minėtai asociacijai ir gavo skandalingą atsakymą. Trys asociacijos „Lampetra“ valdybos nariai raštu patvirtino faktą, kad asociacijos pirmininkė Siga Jakubauskienė nebuvo surengusi valdybos posėdžio dėl steigėjų delegavimo į VVG „Žuvėjų kraštas“, tiesiog nusiuntė Savivaldybės vadovams žvejybos įmonių sąrašėlį, surašytą be jokios teisėtos atrankos ir asociacijos valdybos pritarimo.

D.Žebelienė savivaldybės Tarybos posėdyje perskaitė šį „Lampetros“ atstovų pareiškimą ir prašė politikų atidėti asociacijos „Žuvėjų kraštas“ steigimą, kol „Lampetroje“ bus surengta teisėta atranka ir bus parengtas „Lampetros“ valdybos patvirtintas deleguojamų įmonių sąrašas.

D.Žebelienė sukritikavo Savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie rengė sprendimo projektą dėl VVG „Žuvėjų kraštas“ steigimo ir steigėjų sąrašo sudarymo. Jos nuomone, faktas, kad į steigėjus deleguojamų žvejybos įmonių sąrašas pateiktas pažeidus asociacijos „Lampetra“ veiklos statutą, gali būti kliūtis registruojant naujosios asociacijos dokumentus notaro biure.
Tačiau tokie valdančiosios koalicijos politikės D.Žebelienės nuogąstavimai nesulėtino valdžios buldozerio. Į jos nuogąstavimus buvo atsakyta, kad Savivaldybes Tarybai nereikia jaudintis dėl „Lampetros“ vidaus tvarkos. O tos įmonės, kurios bus iš naujo atrinktos ir pageidaus dalyvauti asociacijos „Žuvėjų kraštas“ veikloje, galės dalyvauti naujos asociacijos steigiamajame susirinkime. Dabar jau žinoma, kad toks susirinkimas įvyks rugsėjo 18 d.

Atstovavimas – valdžios tandemo privilegija

ZUVEJAI 1Sprendžiant klausimą, ką deleguoti į naujai steigiamos asociacijos „Žuvėjų kraštas“ valdybą, valdančioji dauguma vėl pasielgė be jokių kompromisų – atstovauti parinko išskirtinai tik valdančiųjų tandemui ištikimus delegatus – savivaldybės Tarybos narius – „tvarkietį“ Vaidą Bendaravičių ir socialdemokratą Algį Bekerį bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Virgilijų Pozingį.

Visiškai neišgirstas liko opozicijos lyderio Algirdo Gečo prašymas į kuriamos žuvininkystės VVG „Žuvėjų kraštas“ valdybą deleguoti bent vieną opozicijos atstovą – Zigmantą Jaunių.

„Šilutės naujienų“ žiniomis, visuomeninio rinkimų komiteto (VRK) „Už žmonių valdžią“ lyderė D.Žebelienė tikėjosi, kad šio VRK atstovas Vladas Kainovaitis galės būti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir VRK „Už žmonių valdžią“ frakcijos delegatas į „Žuvėjų krašto“ valdybą. Tačiau frakcija dėl delegato jokio susirinkimo nerengė ir be jokių diskusijų į „Žuvėjų krašto“ valdybą įrašė V.Pozingį.

Vertinant šią situaciją galima teigti, kad Savivaldybės vadovai patys pasirinko sau patogesnį politiką, neatsiklausę frakcijos narių nuomonės.

Opozicijos lyderis A.Gečas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jis su kolegomis politikais, pamatę, kokie asmenys įrašyti į naujos asociacijos „steigėjų“ sąrašą, įsitikino, kad bemaž visi jie yra tampriai susiję su partija Tvarka ir teisingumas, su Socialdemokratų partija ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

A.Gečo nuomone, totalus valdančiosios koalicijos partijų noras uzurpuoti ES paramos dalybas žuvininkystės sektoriaus verslininkų ir bendruomenių projektams, verčia suabejoti tokio veržimosi skaidrumu. A.Gečas priminė, kiek daug nuoskaudų turi žuvininkai dėl VšĮ „Pasienio žuvys“ įgyvendintos panašios strategijos. Tuometinės savivaldybės valdžios rūpesčiu VšĮ „Pasienio žuvys“ veiklą irgi reguliavo dabar jau buvę žymūs politikai: vienas iš jų už 100 tūkst. eurų susitvarkė prieplauką, kitas apsirūpino brangia fotoaparatūra, kateriu ir statybos darbais savo įmonei.

A.Gečas ragina rajono bendruomenes ir žvejybos įmones aktyviai įsilieti į asociacijos „Žuvėnų kraštas“ steigimą, būtinai dalyvauti steigiamajame susirinkime, aktyviai dalyvauti veikloje ir reikalauti skaidraus ES paramos lėšų paskirstymo įgyvendinamai strategijai.