Savivaldybė jau pasirengė dalyvauti Šilutės VVG veikloje

savivaldybe 2Savivaldybės Tarybos komitetuose jau svarstyta, Teritorijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų komitetuose pritarta, kad Savivaldybė dalyvautų steigiant Šilutės miesto Vietos veiklos grupę (VVG) ir deleguotų į šios organizacijos valdybą savo atstovus – mero pavaduotoją Algirdą Balčytį, Šilutės seniūno pavaduotoją Algirdą Ivanauską bei Planavimo ir plėtros skyriaus darbuotoją Igną Paulių.

Tik Ekonomikos ir finansų komitete šis klausimas neįtiko opozicijos politikams. Jie nors ir dalyvavo klausimo svarstyme, bet atsisakė balsuoti ir taip sugadino posėdžio dalyvių kvorumą.

Miesto bendruomenių projektams – 2,5 mln. Lt

Planavimo ir plėtros skyriaus darbuotojas I.Paulius pristatė sprendimo projektą dėl „Šilutės miesto VVG“ steigimo“. Kalbėdamas apie būsimos asociacijos perspektyvą, jis sakė, kad asociacija kuriama įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ konkretų uždavinį – „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Įsteigtai asociacijai „Šilutės miesto VVG“ iškelta užduotis parengti strategiją, kurios įgyvendinimui tikimasi gauti apie 2,5 mln. litų. Šiuos pinigus pagal parengtus projektus galės panaudoti Šilutės miesto bendruomenės.
Ne paslaptis, kad aktyviausios miesto bendruomenės norėtų turėti sutvarkytus savo namus – buvusį senąjį Šilutės muziejaus pastatą.

VVG steigėjai – ir Savivaldybės delegatai

Pagal pateiktą I.Pauliaus informaciją, „Šilutės miesto VVG“ steigėjais bus asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“, Šilutės Soroptimos klubas, Šilutės Rotary klubas, UAB „Įtampa“, UAB „Žibai“, S.Šalnos individuali įmonė ir Šilutės rajono savivaldybė.
Planuojamame minėtos asociacijos steigiamajame susirinkime bus renkama ir valdyba, kuri turi būti sudaryta lygiomis dalimis iš bendruomeninių ar nevyriausybinių organizacijų, verslo bei Savivaldybės atstovų.

Asociacijos „Šilutės miesto VVG“ valdybą planuojama sudaryti iš 9 asmenų, todėl pagal proporciją Savivaldybės administracija politikams pasiūlė deleguoti 3 atstovus – mero pavaduotoją A.Balčytį, Šilutės seniūno pavaduotoją A.Ivanauską bei Planavimo ir plėtros skyriaus darbuotoją I.Paulių.

Nepakvietė į kompaniją

Ekonomikos ir finansų komiteto narys, verslininkas S.Stankevičius po Šilutės miesto VVG pristatymo pareiškė pretenziją sprendimo projekto rengėjui. S.Stankevičius klausė, kokiu principu buvo vadovaujamasi sudarant steigėjų sąrašą ir kodėl nė viena jo įkurta įmonė ar organizacija negavo kvietimo būti steigėja.

S.Kazlauskas replikavo, kad jau pakanka patirties, kaip žuvininkystės įmonių vietos veiklos grupėje „Pasienio žuvys“, kur šeimininkavo S.Stankevičius ir jo įtakos žmonės, neracionaliai buvo panaudotos projektams skirtos lėšos. Todėl niekas nebenori kartoti klaidų.

I.Paulius sakė, kad vėliau kitos Šilutės miesto asociacijos ir bendruomenės galės prisijungti prie asociacijos „Šilutės miesto VVG“, jeigu atitiks veiklos nuostatus. Beje, veiklos nuostatuose įtvirtintos sąlygos, kad bendruomenės turi veikti miesto teritorijoje ir jų veikla turi būti pradėta nevėliau kaip prieš dvejus metus.

S.Stankevičius pareiškė, kad jam toks naujos asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimas yra nepriimtinas ir atsisakė dalyvauti balsavime. Prie jo prisijungė ir kiti opozicijos politikai. Pritrūkus kvorumo, Ekonomikos ir finansų komitetas nebeteko sprendimo galios ir šiam klausimui nepritarė.

Asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo klausimas vis tiek šią savaitę bus svarstomas Savivaldybės Tarybos posėdyje, nes kiti du komitetai nusprendė teikti klausimą Tarybos posėdžiui.