Savivaldybė papildomai skolinsis, nes trūksta lėšų projektams baigti

Spalio 28 dieną įvyks Šilutės savivaldybės tarybos posėdis, kuriame politikai balsuos ar leisti Savivaldybės administracijai imti dar vieną ilgalaikę paskolą - 750 tūkst. eurų.

D. Mongirdaitė sakė, kad spalio 1 d. Savivaldybės negražintų paskolų likutis siekė 9 714,7 tūkst. eurų.

Tokios paskolos svarstymui Tarybos posėdyje pritarė visų Tarybos komitetų nariai.

Šių metų Savivaldybės biudžete jau buvo suplanuotos 1 415 tūkst. eurų skolintų lėšų pajamos. Priėmus papildomos paskolos sprendimą, teks tikslinti ir savivaldybės biudžetą – didinti skolintų lėšų finansavimą iki 2 165 tūkst. eurų.

Pasak Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Doritos Mongirdaitės, Savivaldybės negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. sausio 1 d. buvo 9 442 tūkst. eurų. Per 2021 m. sausio – rugsėjo mėnesius Savivaldybė grąžino 1 002,2 tūkst. eurų. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis spalio 1 d. siekė 9 714,7 tūkst. eurų. Pagal 2021 m. balandžio 9 d. su AB SEB banku pasirašytą sutartį, Savivaldybė spalio 1 d. turi 6,8 tūkst. eurų nepanaudoto kredito likučio. Todėl norint sėkmingai užbaigti šiuos metus ir atsiskaityti su projektus įgyvendinančiomis įmonėmis reikia papildomos paskolos.
Politikai domėjosi kokiems darbams užbaigti trūksta lėšų.

Buvo paminėti du projektai. 246 tūkst. Eur reikia Šilutės miesto stadiono tvarkymo darbams, įrengiant dangą ir elastinį posluoksnį. Dar 504 tūkst. Eur reikia Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato rekonstrukcijos darbams. Šio objekto vertė yra 5,7 mln. Eur. Paaiškėjo, kad papildomų lėšų reikia centro pastato sanitariniams mazgams, persirengimo kambariams rekonstruoti, nes jie nebeatitinka higienos normų, pasenusi apšvietimo sistema, nusidėvėjusi vandens tiekimo ir nuotekų sistemos.

Komercijos direktorius, korespondentas