Savivaldybė pirks du automobilius ugniagesiams

Rajono tarybos komitetų politikai gegužės 25-osios posėdyje svarstys, ar pirkti du naujus ugniagesių automobilius. Naujieji automobiliai būtų skirti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Žemaičių Naumiesčio ir Saugų ugniagesių punktų komandoms.

Tokį sprendimo projektą rengęs Ūkio skyriaus specialistas Irmantas Narevičius teigė, kad ugniagesių automobilių pirkimas būtų finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Pasak specialisto, savivaldybei pavaldžių ugniagesių punktų komandos turi jau labai senus, jokių saugumo standartų neatitinkančius ir dažnai gendančius automobilius. Apie tai jau ne kartą buvo rašyta spaudoje, akcentuota ir Tarybai pateiktoje praėjusių metų veiklos ataskaitoje.

Tarybos nariams pateiktoje informacijoje nurodoma, kad kiekvienam gaisriniam automobiliui numatyta skirti ne daugiau kaip iki 55 000 eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Savivaldybės civilinės priešgaisrinės saugos specialistas Rimantas Zimantas sakė, kad ne geresni yra ir kitų trijų – Vainuto, Kintų ir Švėkšnos punktų automobiliai. Visi jie gaminti dar sovietmečiu, o tarnauja vidutiniškai jau maždaug po 33 metus. Jiems taip pat reikėtų naujos technikos, nes sugedus ir detalių remontams gauti jau yra sudėtinga.

Būtent Žemaičių Naumiesčio ir Saugų punktų komandoms pirmiausia šį turtą nutarta atnaujinti todėl, kad būtent šių punktų ugniagesiai yra arčiausiai ir pirmieji suskumba ir į Šilutės mieste vykstančius gaisrus. Taigi, jie atlieka ir daugiausia darbų.

Meras Vytautas Laurinaitis irgi neneigia, kad reikėtų atnaujinti automobilių parką visiems punktams, bet tai padaryti vienu metu kol kas neįmanoma. Todėl bus sudaryta eilė ir artimiausiais metais nauji automobiliai bus nupirkti ir kitiems Savivaldybės ugniagesių punktams.

Komitetų nariai diskusijų dėl šio klausimo nekėlė, pritarė teikti klausimą svarstyti Taryboje.