Savivaldybė skelbia studentų rėmimo programos konkursą

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-54 patvirtino Studentų rėmimo programos tvarkos aprašą, reglamentuojantį finansinės paramos skyrimo studentams tvarką bei lėšų skyrimo kriterijus.

Parama skiriama Šilutės rajono gyventojams, kurie nori įgyti Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmos (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų diplomus nuolatinėse ar perkvalifikavimo ir medicinos rezidentūros studijose. Lėšos skiriamos studentams, baigusiems Šilutės rajono bendrojo ugdymo įstaigas arba deklaravusiems gyvenamąją vietą Šilutės rajone bei įgyjantiems specialybes, įtrauktas į Šilutės rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą.

Studentas gali pretenduoti tik į vieną finansinės paramos rūšį ir prieš teikdamas prašymą komisijai turėtų rasti įstaigą, kuri jį įdarbintų po studijų baigimo.

Finansinės paramos rūšys: kainos, sumokėtos už studijas kompensacija tik studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose; studijų stipendija studijuojant tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose.

Skiriant finansinę paramą taikomi šie kriterijai: studento mokymosi rezultatai;
specialybių įvairovė.

Reikalingi dokumentai: prašymo forma; pažyma apie mokymąsi Lietuvos aukštosiose mokyklose (pažyma iš užsienio aukštosios mokyklos pateikiama tik kai pretenduojama į stipendiją); pažyma apie paskutinio semestro mokymosi rezultatus; brandos atestatas (pateikiama tik kai stojama į I kursą); asmens dokumentas (kopija); banko dokumentas, įrodantis atliktą mokėjimą už studijas (pateikiama tik tuo atveju, kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas kompensavimą); įstaigos raštas dėl darbuotojo poreikio ir jo įdarbinimo baigus studijas.

Prašymai priimami iki spalio 1 d. 12 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinyje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Kilus klausimams kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę: el. p. egle.cesniene@silute.lt; tel. 8 441 79281, 8 656 84935.