Savivaldybė skolinsis apie 1,8 mln. litų, kad įgyvendintų 9 projektus

savivaldybe 2Savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyrius pateikė politikams sąrašą projektų, finansuojamų Europos sąjungos lėšomis, kuriuos vykdant reikia pridėti Savivaldybės lėšų.

Tačiau Savivaldybės biudžete tokių lėšų nėra. Todėl prašoma politikų pritarimo pasiskolinti 1 mln. 797,4 tūkst. litų, kurie būtų skirti kaip Savivaldybės indėlis nurodytiems projektams vykdyti.

Ilgalaikės paskolos pinigai būtų paskirstyti šiems devyniems projektams:

* Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje –  378,2 tūkst. Lt,

* Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija – 527,7 tūkst. Lt,

* bendruomenės centro įrengimas Švėkšnoje, Liepų aikštėje 25 – 143,2 tūkst. Lt,

* tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje – 76,7 tūkst. Lt,

* Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų tako rekonstrukcija – 100,0 tūkst. Lt,

* Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste, II etapas – 150,0 tūkst. Lt,

* Šilutės rajono gyvenviečių susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų parengimas – 92,7 tūkst. Lt,

* Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastasis remontas – 126,9 tūkst. Lt,

* Kintų seniūnijos gyvenamosios aplinkos gerinimas – 150,7 tūkst. Lt,

* Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas – 51,3 tūkst. Lt.