Savivaldybė sporto kompleksą išpirks, užskaitydama žemės mokestį

SPORTO 1Savivaldybės tarybos komitetai jau pritarė posėdyje svarstyti sprendimą, kad Savivaldybė pirktų UAB „Kintai“ nuosavybės teise priklausančias Rusnės g. 8A esančias gamybines patalpas, kurių bendras plotas 991,27 kv.m.

Šį sprendimą galima tapatinti su neoficialiu rajono valdžios apsisprendimu, kur statyti septintus metus puoselėjamą svajonę – naują Sporto, pramogų ir sveikatingumo centrą.

Nupirkusi minėtas patalpas, Savivaldybė įgis nuosavybės teisę į visą pastatą Rusnės g. 8A, kurio visų patalpų plotas – 3943,32 kv. m.

Pasak sprendimo projektą dėl patalpų pirkimo pristačiusios Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausiosios specialistės Zitos Tautvydienės, Savivaldybės taryba dar 2008 m. gruodžio 18 d. nusprendė Šilutėje, Rusnės g. 8A esantį pastatą renovuoti ir įrengti modernų sporto kompleksą su plaukimo baseinu.

2010 m. spalio 28 d. sprendimu Taryba pripažino, kad tikslinga, jog sporto kompleksą Rusnės g. 8A imtųsi statyti privatus investuotojas, su Savivaldybe sudaręs koncesijos sutartį, patvirtino koncesijos projekto „Sporto komplekso Šilutės mieste sukūrimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės modeliu“ ir koncesijos konkurso bei sutarties pagrindines sąlygas. Konkursas buvo skelbtas keletą kartų, bet neįvyko, nes privataus investuotojo, pageidaujančio įgyvendinti koncesijos projektą neatsirado.

Manoma, kad lig šiol naujo sporto centro projektavimo ir statybų reikalai mažai judėjo todėl, kad nebuvo aiškaus sutarimo su ketvirtadalį senojo sporto centro patalpų valdančiu UAB „Kintai“ direktoriumi Rimgaudu Višinsku dėl patalpų perleidimo sąlygų ir kainos.

Savivaldybės administracija, įgyvendindama Savivaldybės tarybos sprendimą sukurti Šilutės miesto sporto kompleksą Šilutėje, Rusnės g. 8A, šiemet gegužės mėnesį pateikė Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paraišką dėl Šilutės miesto sporto komplekso įtraukimo į valstybės investicijų programą. Tikslas – gauti valstybės biudžeto lėšų iš Valstybės investicijų programos sporto komplekso su baseinu projektavimo ir statybos darbams.

O artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje ketinama pritarti sprendimui išpirkti iš UAB „Kintai“ jai priklausančią sporto komplekso dalį.

Neoficialiomis žiniomis, Savivaldybės administracija už šias patalpas nemokės pinigų, o sutartą sumą padengs kelerius metus užskaitydama UAB „Kintai“ žemės mokestį.

Patalpų pirkimo kaina dar derinama.

Tokios sąlygos yra ypač palankios Savivaldybei, kurią slegia 50 milijonų litų skolos.