Savivaldybė suskaičiavo: mokinių vėl mažiau, darželinukų – daugiau

 MOKSLEIVESSavivaldybės švietimo skyriaus specialistų surinkti duomenys rodo, jog mokinių Šilutės rajono mokyklose ir toliau mažėja, todėl šiemet vėl bus kompletuojama mažiau klasių komplektų.

 Tačiau rajone daugėja ikimokyklinukų, tad jiems tenka steigti vis naujas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pagal birželio mėnesį mokyklų vadovų pateiktus duomenis, 2018 – 2019 mokslo metais rajono bendrojo ugdymo mokyklose siūloma nustatyti 245 klasių komplektus, kuriuose planuoja mokytis 4655 mokiniai. Planuojama, kad bus sudaryti 26 jungtiniai klasių komplektai (įskaičiuojant ir Rusnės specialiąją mokyklą).   
 
2017 – 2018 mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose buvo 251 klasių komplektas, mokėsi 4818 mokinių. Tokie duomenys pateikti rajono tarybos politikams.

Keičiantis vaikų, lankančių ar pageidaujančių lankyti ikimokyklines įstaigas skaičiui, būtina kasmet tikslinti grupių skaičių ir švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes komisija, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimu patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, šių metų gegužės 28-31 dienomis vykdė vaikų priėmimą į švietimo įstaigas.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės, atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymus, į rajono ugdymo įstaigas nepateko 90 vaikų. Iš jų 69 nepateko į Šilutės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 11 – į Švėkšnos lopšelį-darželį, po keletą vaikų į kitas kaimų įstaigas. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės Šilutės lopšeliuose – darželiuose „Raudonkepuraitė“, „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, Švėkšnos lopšelyje-darželyje, Vilkyčių ir Katyčių pagrindinėse mokyklose. Papildomai į šias grupes nukreipti 93 vaikai.

Nuo rugsėjo 1-osios viso rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes turėtų lankyti 1 762 vaikai. Iš jų – 1141 vaikas lankys Šilutės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Savivaldybės tarybai siūloma 2018-2019 m. m. komplektuoti 107 grupes, iš jų 15 jungtinių grupių bendrojo ugdymo mokyklose.

Papildomas priėmimas į laisvas ar atsiradusias laisvas vietas grupėse dar vyks visą rugpjūčio mėnesį.