Savivaldybė tikisi 4,6 procentais didesnio 2015 metų metų biudžeto

BIUDZETAS 1Savivaldybės Tarybos komitetuose aptarinėjamas savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas. Pasak Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Janinos Valienės, Vyriausybė patvirtino, kad Šilutės savivaldybės 2015 metų biudžete bus 33,381 mln. Eur pajamų.

Vyriausybės planavimu, 2015 metais į savivaldybės biudžetą įplauks 4,6 proc. lėšų daugiau nei praėjusiais metais, t.y. rajonas gaus 631,9 tūks. Eur (2,2 mln. Lt). papildomų lėšų.

Be to, 2015 metų biudžete įsipareigojimams vykdyti savivaldybės Tarybai planuojama 798,760 tūkst. Eur paskola ir tikimasi, kad į Savivaldybės 2015 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą įplauks 138,843 tūkst. Eur įmonių taršos mokesčių.

Augs gyventojų pajamų mokesčio pajamos

Komitetuose J.Valienė, kalbėdama apie planuojamas 2015 metų pajamas, sakė, kad tarp mokesčių didžiausią lyginamąjį svorį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2015 metais numatyta gauti 8,183 mln. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, – 72,8 proc. (2014 m. – 67,78 proc.). Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, palyginti su praėjusiais metais, padidinta 5,02 procento. 2014 metais į Savivaldybės biudžetą gauta 25,538 mln. litų (7,396 mln. Eur).

Kad Šilutės rajono savivaldybė gautų planuotas 2015 m. gyventojų pajamų mokesčio įplaukas, Šilutės rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai 2015 m. turėtų sumokėti 327,4 tūkst. Eur daugiau, nei šio mokesčio sumokėjo 2014 metais.
Politikai abejojo, ar Vyriausybė nepersistengė planuodama tiek daug naujų darbo vietų, kad būtų gautas toks minėto mokesčio prieaugis.

J.Valienė aiškino, kad Vyriausybė praėjusių metų viduryje įstatymu didino minimalaus atlyginimo dydį, tuo pačiu padidėjo ir gyventojų pajamų mokesčių suma. Ji sakė, kad Vyriausybė metų viduryje vėl planuoja minimalaus gyventojų atlyginimo kėlimą, todėl jau iš anksto savivaldybei suplanavo didesnes šio mokesčio pajamas. Kita vertus, pasak J.Valienės, šių pajamų nesurinkus į biudžetą, savivaldybė galės pretenduoti į kompensaciją biudžeto pajamų trūkumui padengti.

Didinamas „mokinio krepšelis“

Specialioji dotacija mokinio krepšeliui bus 9,229 mln. Eur (palyginti su 2014 metais – 88,4 tūkst. Eur daugiau). Mokinio krepšelio dydis – 980 Eur vienam sutartiniam mokiniui (2014 metais buvo 969,6 Eur).

Specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bus 3,612 mln. Eur. Tai 848,6 tūkst. Eur mažiau nei 2014 metų  dotacija šioms funkcijoms vykdyti.

2015 metais nebus skiriama dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, nes ši funkcija finansuojama iš Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skirtų lėšų.

Darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti (viešiesiems darbams) dotacija sumažinta 14,2 tūkst. Eur, arba 7,4 proc.
Dotacija žemės ūkio funkcijoms atlikti padidinta 9,2 tūkst. Eur, arba 4,2 proc. Dotacija melioracijai ir polderių priežiūrai padidinta 192,4 tūkst. Eur, arba 20,5 proc.

Dotacija kitoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skiriama tokio pat dydžio kaip ir 2014 metais.

Valstybės investicijos

Valstybės investicijų programa Šilutės rajonui skyrė 448,91 tūkst. Eur. Tikslinėmis valstybės lėšomis bus toliau finansuojama Šilutės Vydūno gimnazijos sporto statyba (289 620 Eur), Švėkšnos specialiojo ugdymo centro pastatų rekonstravimas (57 924 Eur) ir Šilutės m. daugiafunkcinio sporto komplekso, Rusnės g. 8A, techninio projekto parengimas (101 367 Eur).

Švietimo ir mokslo ministerija iš lėšų Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skyrė lėšų vaikų darželiams remontuoti: „Pušelei“ – 101,4 tūkst. Eur, „Raudonkepuraitei“ ir „Žibutei“ – po 86,9 tūkst. Eur, bei Usėnų pagrindinei mokyklai – 57,9 tūkst. Eur ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai – 144,8 tūkst. Eur.

Nepanaudotų 2014 metais Savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 561 tūkst. Eur – skiriamas Savivaldybės administracijai skoloms (paskoloms).

Numatyta gauti 959,3 tūkst. Eur pajamų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas. Visos šios lėšos skiriamos įstaigų išlaidoms finansuoti.

Skolinsis tik ES projektų daliniam finansavimui

Savivaldybės 2015 metų skolinimosi limitas – 70 procentų Savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos.

Skolinimosi limitas 2015 m. yra 11 471 tūkst. Eur, o negrąžintų paskolų likutis 2015 m. sausio 1 d. buvo 9 864,6 tūkst. Eur.
2015 metų finansinių rodiklių įstatyme numatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų prognozuojamų 2015 metų savivaldybės biudžeto pajamų, 2015 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti. Taigi ir Šilutės r. savivaldybė galės skolintis tik ES projektams įgyvendinti ir paskoloms grąžinti.