Savivaldybės 2016 metų biudžetas – šiek tiek didesnis

BIUDZETAS JAUNIUSSTrečiadienį savivaldybės Taryba balsų dauguma patvirtino 2016 metų biudžetą. Kaip ir reikėjo tikėtis, opozicijos politikai rado priežasčių biudžeto projektui nepritarti, o už biudžetą balsavo 14 Tarybos narių. 4 politikai posėdyje nedalyvavo.

Savivaldybės 2016 metų planuojamas biudžetas – 34,6257 mln. eurų pajamų ir 496 tūkst. eurų skolintų lėšų, kad Savivaldybė galėtų pridėti savo dalį prie Europos Sąjungos fondų remiamų projektų.

Biudžetas didesnis, nes didesnės minimalios algos

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Janinos Valienės nuomone, 2015 m. ir 2016 m. biudžetai iš esmės nelabai skiriasi. 2016 metų planuojamo biudžeto pajamos ir išlaidos padidėjo tik tiek, kiek jau nuo metų pradžios yra padidintas minimalus mėnesio atlyginimas ir dar planuojamas didinti nuo liepos 1 dienos. Be to, padidintas darbo užmokestis kultūros darbuotojams, dėl pasikeitusių normatyvų numatyta didinti atlyginimus socialiniams darbuotojams. Šiemet numatyta pakankamai lėšų biudžetinėms įstaigoms išlaikyti.

Savivaldybės administracijai daugiausia problemų kelia Rusnės specialiosios mokyklos išlaikymas, nes mokyklai skiriamų ministerijos ir padidintų Savivaldybės lėšų neužtenka, todėl skola kasmet auga. 2015 metus ši mokykla baigė turėdama apie 84 tūkst. eurų skolą.

Taip pat kelerius metus nepavyksta panaikinti Šilutės seniūnijos skolos už gatvių valymą ir tvarkymą, tačiau ji kasmet mažinama.

Bendras Savivaldybės skolų krepšelis per metus sumažintas 17,5 procentų. Savivaldybės administracija per praėjusius metus pasistengė grąžinti visas skolas Savivaldybei pavaldžioms įmonėms, viešosioms ir kitoms įstaigoms. Paskolų mokėjimas ir palūkanų grąžinimas yra suplanuoti ir naujajame 2016 m. biudžete.

Su Vyriausybe suderintos savivaldybės pajamos

Planuojamos Savivaldybės2016 metų biudžeto pajamos – 34,6257 mln. eurų. Iš mokesčių, kurie pateks į Savivaldybės biudžetą, didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Šiemet į nacionalinį biudžetą surinkto GPM Vyriausybė savivaldybėms atiduos 75,49 proc., o 2015 m. grąžino tik 72,8 proc. GPM. Taigi GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, palyginti su praėjusiais metais, padidinta 2,69 procento. 2015 metais į Savivaldybės biudžetą gauta 8,5055 mln. eurų GPM, šiemet šio mokesčio numatyta gauti 8,336 mln. eurų.

Specialioji dotacija mokinio krepšeliui bus 8,976 mln. eurų. Palyginti su 2015 metais, tai yra 252,8 tūkst. eurų mažiau, nes į savivaldybės mokyklas atėjo per 250 moksleivių mažiau. Mokinio krepšelio dydis – 1014 eurų vienam sutartiniam mokiniui (2015 metais buvo 980 eurų).

Specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bus 3,6903 mln. eurų, t.y. 78,1 tūkst. eurų daugiau nei 2015 metais. Šiemet  dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti padidintos tik dėl minimalios algos padidėjimo ir dėl darbo užmokesčio padidėjimo socialiniams darbuotojams bei etatų normatyvų darbui su rizikos šeimomis pasikeitimo.

Valstybės investicijų programai skirta 606 tūkst. eurų specialioji valstybės biudžeto dotacija. Šiomis lėšomis bus finansuojama Šilutės Vydūno gimnazijos pastato rekonstravimas (406 tūkst. eurų) ir Šilutės daugiafunkcio sporto komplekso Rusnės gatvėje statyba (200 tūkst. eurų). Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti bus skirta 1,5565 mln. eurų dotacija.

Suplanuotos išlaidos

2016 m. biudžeto suplanuotos išlaidos yra 33,5652 mln. eurų. Jos paskirtos 8 savivaldybės Tarybos patvirtintoms programoms vykdyti.
Viena didžiausių – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. Šiai programai skiriama 15,6119 mln. eurų, tai – 46,5 proc. visoms programoms skirtų lėšų.

Antra pagal dydį – Savivaldybės socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa, šiai programai vykdyti skiriama 6,1336 mln. eurų.
Savivaldybės investicijų programai vykdyti skiriama 1,9583 mln. eurų.

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skiriama 19,8936 mln. eurų. Numatytos lėšos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, ryšiams, transporto išlaidoms ir komunalinėms paslaugoms. Darbo užmokesčio fondas, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 771 tūkst. eurų dėl minimalaus darbo užmokesčio padidėjimo, dėl darbo užmokesčio padidinimo kultūros ir meno darbuotojams, socialiniams ir kitiems darbuotojams.

Savivaldybės negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2016 m. sausio 1 d. buvo 9,130 mln. eurų. 2016 metų finansinių rodiklių įstatyme numatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų prognozuojamų 2016 metų savivaldybės biudžeto pajamų (be valstybės dotacijų ir investicinei programai skirtų lėšų), 2016 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos įgyvendinti, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, 2016-2018 metų programoje 2016 metams numatytiems investicijų projektams įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.

Savivaldybės skola už įvairias paslaugas 2016 m. sausio 1 d. buvo 10,943 mln. eurų, arba net 66,7 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.

Opozicija turėjo priekaištų

Laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Arvydas Jakas Savivaldybės administracijai ir valdančiajai daugumai priekaištavo, kad ji ketina Šilutės miesto apšvietimo modernizavimo projektą įgyvendinti savo lėšomis. Politiko nuomone, reikėtų leisti tokią programą įgyvendinti privačiai įmonei. Pasak A.Jako, Savivaldybė išeikvos lėšas moderniai apšvietimo įrangai įsigyti, o pačiam gatvių apšvietimui lėšų pritrūks. Taigi gatvės vis tiek bus tamsios, nors turės naujus šviestuvus.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas tikino, kad Savivaldybės administracija, modernizuodama gatvių apšvietimo sistemą gali apsieiti ir be privataus kapitalo tarpininkų, nes dirbant privatininkams gatvių apšvietimo paslauga neabejotinai būtų brangesnė. „Juk privati bendrovė nedirbs be pelno?“, – mano politikas.

Konservatorius Zigmantas Jaunius stebėjosi, kad Savivaldybės administracijai išlaikyti biudžete suplanuota net 200 tūkst. Eur didesnė suma nei pernai. Z.Jaunius kritikavo, kad valdančioji dauguma ir asmeniškai meras Vytautas Laurinaitis nesirūpina, kaip sumažinti savivaldybės administravimo kaštus, atsisakyti savivaldybei nereikalingų funkcijų, darbų dubliavimo.

Z.Jaunius merui priminė viešnagę Estijoje, Salevo savivaldybėje. Pasak politiko, merui vertėjo pasidomėti, kaip panašaus dydžio savivaldybė sugeba administruoti savo švietimo sistemą Švietimo skyriuje turėdama tik 5 darbuotojus. O Šilutės savivaldybės Švietimo skyriuje, Z.Jauniaus žiniomis, yra net 24 darbuotojai.

Ši informacija ypač aštriai nuskambėjo žinant mero ketinimus taupyti ne administracijos sąskaita, o uždarant trijų kaimų mokyklas.
Kritika nesustabdė biudžeto priėmimo – už  jį balsavo 14 politikų.