Savivaldybės biudžetas patvirtintas, nors opozicija turi priekaištų ir nebalsavo

SavivaldybeŠilutės savivaldybės tarybos posėdyje jau patvirtintas 2020 m biudžetas, Jo patvirtinimui priešinosi tik opozicijos politikai. Jie sakė, kad lėšų trūksta Švietimui, kultūrai ir sportui, o pasak opozicijos, buvo galima planuoti ir 2 mln. Eur didesnes pajamas. 

Taigi, asignavimai programoms finansuoti sieks 51 621 489 eurus. Savivaldybės administracijos darbuotojus džiugina faktas, kad jų atlyginimams didinti biudžeto išlaidos didinamos apie 10 procentų – tiek didės visų savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimai.

Biudžeto programoms teks skolintis milijoną

Savivaldybės 2020 m biudžeto projektą pristatė Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Vygantas Kamarauskas. Jis išdėstęs planuojamas pajamas ir išlaidas vis dėlto paminėjo, kas kelia nerimą jo komiteto nariams.KAMARAUSKAS 1PUPSYSS

Pasak V. Kamarausko, biudžeto projektą komitetas svarstė kelis posėdžius. Jis džiaugėsi, kad biudžeto pajamos yra 50 proc. iš mokesčių pajamų. Jame planuojama 47 995 101 euras pajamų, 2 157 084 eurai 2019 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, 21 455 eurai 2019 metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų likučio, 123 178 eurai nepanaudotų 2019 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 466 000 eurų skolintų lėšų.

Kalbant apie savivaldybės įstaigų finansavimą ir išlaikymą, pasak V. Kamarausko, kitiems metams būtina pasirūpinti, kad Savivaldybės sportininkai važinėtų geresniu transportu. Jo nuomone, yra negerai, kad sportininkai į varžybas vežiojami mokykliniu autobusiuku.

V. Kamarausko nuomone, būtina peržiūrėti kultūros programų finansavimą, nes nėra teisinga, kai renginių finansavimui seniūnijos gauna vienodas sumas. Štai Švėkšnos seniūnijos bendruomenė sukūrė šventę su šviečiančiais moliūgais, kuri jau gerai žinoma visoje Lietuvoje. Kintuose rengiama Mingės flotilės šventė, kuri irgi sudomina ne tik Šilutės savivaldybės gyventojus. Tokių švenčių organizatoriams savivaldybė turėtų skirti didesnį finansavimą.

Baigdamas savo kalbą V. Kamarauskas pabandė visiems pakelti nuotaiką sakydamas, kad kalbant su Savivaldybės vadovais girdima, jog šie biudžetiniai metai bus geri, tikimasi gauti daugiau viršplaninių lėšų. Todėl reikia tikėtis, kad visos programos bus įvykdytos ir lėšų tam nepritrūks.

Opozicija nerimsta ir biudžetui nepritaria

Pirmoji kritikuoti savivaldybės biudžeto projektą ėmėsi opozicijos lyderė, konservatorė Sandra Tamašauskienė. Ji perskaitė visų opozicijos politikų vardu pareiškimą, kuriuo paskelbė, kad Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcijų politikai nepritaria Savivaldybės 2020 m. biudžetui.

Vardindama tokio sprendimo priežastis, ji be kita ko paminėjo, kad opozicija pateiktame biudžeto projekte pasigenda aiškių prioritetų. Gerėjanti visos šalies ekonominė situacija ir lėšų likutis iš 2019 m. biudžeto 2,3 mln. eurų leidžia didinti asignavimus visoms sritims. Tačiau augimo paskirstymas tarp skirtingų sričių yra labai netolygus ir nepateikia aiškių prioritetų bei aiškių strateginių krypčių. Toliau einama tuo keliu, kad „ištrinkeliuotume“ viską, ką matome aplink.

Opozicija mano, kad Investicijų pritraukimo programa neįtikina: ir tos lėšos bus panaudotos statyboms ir remontui. Opozicionierių manymu, biudžetas orientuotas ne į gyventojų gerovę ir ateitį, bet į vietinių statybų verslo ryklių naudą.

Dar vienas tokio biudžeto trūkumas – į jo formavimo procesą neįtraukta miesto ir rajono visuomenė. Mokesčius mokantiems žmonėms tai atlikti suteikiamas labai trumpas laikas, jie savo nuomonę gali pareikšti tik tada, kai biudžeto projektas jau parengtas. Savivaldybės atsakingieji biudžetą įprastai pradeda formuoti dar vasarą, o opozicija ir visuomenė turi tik savaitę įsigilinti į pateiktus skaičius.

Liberalai priekaištus vardijo patys

Liberalų frakcijos pirmininkas Algirdas Gečas tikriausiai buvo pasiruošęs kalbėti 3 minutes, bet jam buvo priminta, jog kalba turi trukti ne ilgiau kaip minutę. Todėl jis tik pasakė, kad kaip ir anksčiau socialinėje srityje bus skurdo, kultūros srityje nebus ryžtingų pokyčių, o sporto – netrūks pasimetimo.

A. Gečas pagyrė pranešėją V. Kamarauską, kurio pristatymą jis pavadino „opozicišku“. Vadinasi V. Kamarauskas sąžiningai įvertino naujojo biudžeto galimybes.
BUDRIKIS TOMAS_1
Kitas liberalas, Audrius Endzinas sakė, kad pasiklausius V. Kamarausko kalbos akivaizdu, jog 2020 m. Savivaldybės biudžetas yra nesubalansuotas, nes jo programų įvykdymui trūksta apie 1 mln. Eur. Tad politikas iškart klausė, gal galėtų V. Kamarauskas pavardinti programas, kurios pirmiausia bus apkarpytos, jeigu pritrūks lėšų.

V. Kamarauskas stebėjosi priekaištu ir tokiu pageidavimu. Jis klausė, gal A. Endzinas per mažai domėjosi biudžeto projektu komitetų posėdžiuose. O gal jam vertėtų pasisamdyti korepetitorių?.. Gal pasiklausinėti administracijos darbuotojų, ar pabendrauti su juo pačiu – komiteto pirmininku?.. Padirbėjus taip asmeniškai, nereikėtų prašyti tokių paaiškinimų Tarybos posėdžio metu.

Dar kartą gavęs progą pasisakyti A. Endzinas sakė, kad jam biudžeto projektas nėra priimtinas, nes jame galima įžvelgti suplanuotų dirbantiems žmonėms nepriimtinų blogybių. Jis pateikė pavyzdį, jog švietimo įstaigų valytojoms padidinti patalpų valymo plotai dar po 50 kv. m. Jo skaičiavimais, per mėnesį teks papildomai išplauti po 1000 kv. m. Kyla klausimas kodėl?
Savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis į šį priekaištą atsakė, jog Šilutėje įstaigų valytojos turėjo nepilnas valymo normas. Dabar valymo plotai bus tokie pat, kaip ir visų aplinkinių savivaldybių valytojoms.

Kas prižiūrės švietimo įstaigų plotus?

Koalicijoms nepriklausantis politikas, socialdarbietis Arūnas Pupšys teigė supratęs, kad Savivaldybės administracija naikina švietimo ir ikimokyklinių įstaigų pagalbinių darbuotojų etatus. Tad kyla klausimas, kas prižiūrės tokių įstaigų aplinką, šienaus žolę ir t.t.

V. Pozingis patvirtino faktą, kad mokyklose mažėja tokius darbus atliekančių darbuotojų. Su įstaigų vadovėmis yra sutarta, jog jos tarsis su seniūnais ir tokius darbus įstaigoms atliks seniūnijose dirbantys ir gera technika aprūpinti darbininkai.

Meras V. Laurinaitis patikino, jog seniūnams yra nurodyta ne rečiau, kaip kas tris savaites nupjauti žolę Savivaldybės įstaigų teritorijose.

Norėtų naujovės – Dalyvaujamojo biudžeto

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis teigė, jog 2020 m. biudžetas yra parengtas gerai ir Socialdemokratų frakcija jam pritars. Jis tik norėtų, jog kitų metų biudžeto projektas būtų pradėtas ruošti kelis mėnesius anksčiau, ir į jo svarstymą būtų įtraukta kuo daugiau rajono gyventojų. Pasak T. Budrikio, Šilutėje vertėtų išbandyti Dalyvaujamojo biudžeto modelį. Jis norėtų, kad dalis viešiesiems projektams skirtų lėšų sumos būtų skirta visuomenės pasiūlytiems geriausiems projektams įgyvendinti.

T. Budrikis neabejoja, kad Šilutėje yra aktyvių žmonių, kurie pasiūlys tai ko labiausiai trūksta rajone. Taip būtų sudaryta galimybė į Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą įtraukti ir visuomenę.