Savivaldybės delegacija pateikė gerosios patirties dalijimosi Portugalijoje atsaskaitą

Gerosios patirties dalijimasis Portugalijoje. / Šilutės r. savivaldybės nuotr.Šilutės rajono savivaldybės delegacija, lapkričio 12-16 dienomis vykusi į tarptautinius teminius susitikimus Šiaurės Portugalijoje, pateikė ataskaitą. Per savaitę delegacijos nariai lankė kaimo turizmo verslo atstovus, domėjosi miestelio muziejaus ir malūno įrengimo projektu, susitiko su Perdes savivaldybės atstovais ir kita.

Šilutės rajono savivaldybės delegacija buvo sudaryta iš administracijos direktoriaus pavaduotojo Alvido Šimelionio, tarybos narės, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narės Birutės Kleinaitės, tarybos nario, Asociacijos „Lamatos žemė” pirmininko, Vainuto seniūnijos bendruomenės pirmininko Vytauto Laurinaičio, administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo Remigijaus Budriko, administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos Dianos Benkunskienės, Asociajos „Lamatos žemė” koordinatorės – konsultantės Linos Misiukonytės.

Tarptautiniai teminiai susitikimai finansuojami pagal projektą „Gerosios patirties pritaikymas ir sklaida Šilutės rajone“, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.

1-as susitikimas. Vizitas į Aldeia do Pontido kaimo turizmo vietovę (Fafe savivaldybėje). Pristatomas 4 brolių sukurtas kaimo turizmo verslas (restoranas, 10 kambarių, malūnas) finansuotas iš LEADER programos. Bendra projekto vertė 1 000 000 Lt. Finansavimo intensyvumas 50 proc. – ES, 50 proc.- savo įnašas. Yra reikalavimas 5 metus po projekto užbaigimo išlaikyti verslą. Įgyvendinant projektą nebuvo susidurta su jokiais sunkumais. Dabar dėl migracijos ir mažo gimstamumo šiek tiek sumažėjęs lankytojų skaičius.

0002-portugalijoje02Vietinė VVG apima 82 000 gyventojų, 8 savivaldybes. Strategijos vertė 5 metams 6 000 000 eurų. VVG dirba 30 darbuotojų. Apima daug skirtingų finansavimo programų. Labai akcentuojamos profesinio mokymo programos, nes labai didelė bedarbystė. Mokymo programų kryptis nurodo vietinė valdžia, nors ir pati VVG atlieka savo tyrimus. Savivaldybės aktyviai dalyvauja VVG veikloje, bet finansavimu neprisideda. Savivaldybės bendradarbiauja su verslininkais ir pristato galimas finansavimo galimybes.

VVG aktyviai dalyvauja socialiniuose projektuose ir aktyviai bendrauja su seniūnais, nes jie tiksliausiai žino ko jiems reikia. VVG savo veiklą vykdo nuo 1992 ir LEADER programoje dalyvauja nuo 1997 metų. Dabar įgyvendinamas trečias LEADER programos etapas. LEADER daugiausia remia turizmą.

2-3-as susitikimai. Aboim (Fafe savivaldybė) miestelio muziejaus ir malūno projekto pristatymas. Miestelio muziejaus ir malūno įrengimo projektas buvo finansuotas iš LEADER+ ir LEADER programų. Projekto tikslai buvo įkurti muziejų ir atstatyti malūną. Šios 2 veiklos ir buvo įgyvendintos. Anksčiau dabar įsikūrusio muziejaus patalpose buvo pradinė mokykla, kuriai išsikėlus ir buvo įrengtas muziejus.

Muziejaus patalpose veikia ir vaikų edukacinis centras. Projektui pasibaigus muziejų išlaiko Lisabonos verslo kompanija. Projekto vertė 100 000 eurų. Finansavimas: 50 proc. ES pinigai, 50 proc. privačios verslo lėšos. Projektas buvo įgyvendinamas 2 etapais. 1 projekto etapas muziejaus ir mokyklos įrengimas, 2 etapas – malūno atstatymas. Projekto rengėjai mano, kad tai brangus projektas, nes reikėjo atlikti daug paveldosauginių prieš projektinių tyrimų.

0003-portugalijoje034-as susitikimas. Vizitas į Paredes savivaldybę ir jos įgyvendinamų projektų pristatymas. Susitikime dalyvavo Paredes savivaldybės meras ir kiti savivaldybės atstovai. Buvo pristatytas vieno langelio projektas. Projektu buvo siekiama, kad gyventojai gautų kuo daugiau jiems reikiamos informacijos, galėtų tiesiogiai bendrauti su savivaldybės darbuotojais ir sumažėtų popierizmo.

Yra įsteigta vieša gyventojų priėmimo vieta, kur jie gali kreiptis su savo pageidavimais. Anksčiau, kad išspręstų jiems rūpimus klausimus gyventojai turėdavo kreiptis į kelias institucijas, o dabar užtenka savo užklausimą palikti viename langelyje.

Gyventojai visa tai gali atlikti ir internetu, bet jie mieliau ateina į vietą. Paredes savivaldybėje gyvena 90 000 gyventojų. Buvo pristatyta savivaldybės struktūra. Merą ir 4 patarėjus 4 metams renka žmonės. Yra 24 seniūnijos. Visus sprendimus priima meras. Yra 2 pagrindinės partijos: centro kairieji ir centro dešinieji. Metinis savivaldybės biudžetas 97 mln. eurų. Savivaldybėje ir jos įstaigose dirba 1500 darbuotojų. Vidutinis atlyginimas 750 eurų. Buvo pristatytas personalo skyriaus darbas.

5-as susitikimas. Apsilankymas Quintandona kaimelyje. Susitikimas su Penafiel savivaldybės tarybos nare ir Larges Parish tarybos pirmininku. Buvo pristatytas Quintandona kaimelio projektas, kuriame labai aktyviai dalyvavo vietos gyventojai. Šioje gyvenvietėje labai aktyvi VVG grupė, kuri iš projekto atliko istorinius tyrimus. Investicijos į projektą taip pat atėjo ir iš privataus kapitalo. Iš projekto buvo atstatytas senovinis kaimelis, kuriame dabar gyvena žmonės.

6-as susitikimas. Susitikimas Ferreira vienuolyne-informacijos centre, kuriame buvo pristatytas Rota do Romanico projektas. Projektas apima 12 savivaldybių (520 000 gyventojų, kuriuose yra 58 paveldo objektai). Pagrindinis projekto tikslas – paveldo išsaugojimas. Projekto uždaviniai: skatinti regioninį planavimą, išsaugant paveldą, sukurti naują produktyvų sektorių, kuris kurtų gerovę, pakeisti vidaus ir išorės regiono įvaizdį, kelti regiono žmonių kvalifikaciją, užtikrinti kvalifikuotą įsidarbinimą.

7-as susitikimas. Susitikimas su Felgueiras savivaldybės tarybos pirmininku ir Felgueiras VVG pirmininku. Pasidalinimas patirtimi įgyvendinant ES projektus, aptariant būsimas bendradarbiavimo galimybes. Susitikimų apibendrinimas. Atsisveikinimas.