Savivaldybės finansinę paramą gaus 33 meno kolektyvai

kulturos centrasŠiemet Šilutės rajono mėgėjų meno kolektyvų veiklai ir kitiems poreikiams (įsigyti drabužius, rengti apžiūras) iš Savivaldybės biudžeto skirti 72394 eurai.

Tai dalis pinigų iš Šilutės r. savivaldybės Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos, iš kurios finansuojama ne tik meno mėgėjų kolektyvų veikla, bet ir kultūros įstaigų projektai, „Sidabrinės nendrės“ premija, savivaldybės Tarybos patvirtinti strateginiai renginiai ir kiti kultūros srities poreikiai.

Meno kolektyvų padaugėjo

Pasak Savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Skobienės, per 2015 metus seniūnijose susikūrė naujų kolektyvų, kurie 2015 metais dalyvavo žanrinėse rajono apžiūrose. Tai VšĮ Šilutės turizmo informacijos centro Inkaklių kapela „Ašvelė“, Kintų Vydūno kultūros centro Kintų moterų vokalinis ansamblis, Salos etnokultūros centro kuruojami kolektyvai – mėgėjų dramos teatras „Keltas“ Rusnėje, Usėnų seniūnijos etnografinis teatras, Rusnės folkloro kolektyvas „Sklada“.

Pernai kolektyvų meniniam lygiui įvertinti buvo surengtos apžiūros. Kolektyvų pasiruošimą vertino nepriklausomi Lietuvos liaudies kultūros centro deleguoti ekspertai. Ji A kategoriją skyrė 10-iai kolektyvų, B kategoriją – 16, C kategoriją – 9 kolektyvams.

Pinigų skyrė 33 kolektyvams

Visi kolektyvai Mėgėjų meno kolektyvų projektų atrankos komisijai, vadovaujamai savivaldybės Tarybos narės Daivos Žebelienės, pateikė savo projektų paraiškas. Iš Savivaldybės biudžeto buvo prašoma 88 263,6 Eur, o komisija galėjo paskirstyti 66 330 Eur.

Konkursui buvo pateiktos 36 mėgėjų meno kolektyvų paraiškos: asociacijos ir draugijos pateikė 9 paraiškas, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras – 3, Kintų Vydūno kultūros centras – 4, Žemaičių krašto etnokultūros centras – 4, Salos etnokultūros ir informacijos centras – 10, Šilutės kultūros ir pramogų centras – 6 paraiškas.

Komisija vertino pateiktus projektus pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus konkurso nuostatus. Projektai buvo vertinami pagal bendrus ir atskirus kiekvienai kategorijai kriterijus. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose konkurso nuostatuose yra punktai, kad kolektyvai, pretenduojantys dalyvauti konkurse, turi būti dalyvavę apžiūrose ir paraiškos turi būti pateiktos iki nustatyto laiko.

Konkurso nuostatų neatitiko keli kolektyvai. Klubas „Muzikos paletė“ 2015 metais nedalyvavo vokalinio žanro kolektyvų apžiūroje – pagal konkurso nuostatų 17 punktą „…Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvai, dalyvavę 2015 metais Šilutės rajono mėgėjų meno kolektyvų apžiūrose…“. Šilutės neįgaliųjų draugijos kolektyvai („Kvietkelis“ ir „Šilo aidai“) paraiškas pateikė pavėluotai (paraiškų teikimo terminas buvo nustatytas iki sausio 7 d., o šie kolektyvai pateikė ir jos buvo užregistruotos sausio 11 d.).
Komisija, įvertinusi projektus, pasiūlė remti 33.

Apžiūros ir mokymai naudingi

Penkioms mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti buvo prašoma skirti 1500 Eur: vokalinių ansamblių ir chorų, kapelų ir instrumentinių kolektyvų, dramos kolektyvų, folkloro kolektyvų, šokių kolektyvų (kiekvienai apžiūrai – po 300 Eur).

3264 Eur skirta Šilutės kraštotyros draugijos folkloro kolektyvui „Ramytė“, Inkaklių folkloro kolektyvui „Dainoriai“, Vainuto folkloro kolektyvui „Vainuta“ tautiniams kostiumams atnaujinti. Atsižvelgta į apžiūros ekspertės, Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro skyriaus specialistės Loretos Sungailienės pastabas, kad mūsų kolektyvų rūbams trūksta kai kurių teisingų detalių arba juos reikia tinkamai sukomplektuoti.
Folkloro kolektyvai, teisingai (pagal regiono specifiką) sukomplektavę tautinius kostiumus, galės tinkamai reprezentuoti Šilutės rajono savivaldybę, dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose.

Vadovaujantis folkloro ir vokalinio žanro specialistų rekomendacijomis, 1300 Eur skirta mėgėjų meno kolektyvų folkloro ir vokalinio žanro mokymams organizuoti. Mokymai folkloro ir vokalinio žanro kolektyvams leis tinkamai kelti meninį lygį, sudarys galimybes dalyvauti įvairiuose respublikiniuose konkursuose ir apžiūrose.

2015 metais pasiteisino ekspertų, deleguotų Lietuvos liaudies kultūros centro, dalyvavimas rajoninėse apžiūrose: kolektyvai gavo profesionalias raštiškas rekomendacijas, pastabas ir vertinimus. Siekiama ir 2016 metais vertinant kolektyvų meninį meistriškumą išlaikyti tokį objektyvumą.

 

Mėgėjų kolektyvų 2016 metų projektų sąrašas
Projekto teikėjas, projekto pavadinimas, skiriama suma

Asociacijos, draugijos, bendrijos, viešosios įstaigos
1. Šilutės mišrus choras „Pamario aidas“ – 2370 Eur
2. Šilutės kraštotyros draugijos folkloro kolektyvas „Ramytė“ – 2900 Eur
3. Šilutės rajono vokiečių bendrijos „Heide“ choras – 1300 Eur

VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras
4. Folkloro kolektyvas „Dainoriai“ – 1250 Eur
5. Švėkšnos vyresniųjų šokių kolektyvas „Šalna“ – 2400 Eur
6. Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“ – 1000 Eur
Iš viso: 6 projektai – 11 220 Eur

Šilutės kultūros ir pramogų centras
7. Folkloro ansamblis „Verdainė“ – 2790 Eur
8. Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ – 2500 Eur
9. Pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamario Brass“ – 2200 Eur
10. Vokalinis ansamblis „Vaivora“ – 3000 Eur
11. Kaimiškos ir country muzikos ansamblis „Karčema“ – 2500 Eur
12. Mišrus kamerinis choras „Vox Libri“ – 3000 Eur
Iš viso: 6 projektai – 15 990 Eur

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
13. Bikavėnų liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“ – 2500 Eur
14. Bikavėnų vokalinis moterų ansamblis „Žolyna“ – 1100 Eur
15. Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta“ – 2500 Eur
Iš viso: 3 projektai – 6 100 Eur

Kintų Vydūno kultūros centras
16. Saugų vokalinis ansamblis „Vakarė“ – 2400 Eur
17. Vilkyčių vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „Veiviržas“ – 1400 Eur
18. Kintų moterų vokalinis ansamblis – 1250 Eur
19. Saugų moterų vokalinis ansamblis „Artuma“ – 1500 Eur
Iš viso: 4 projektai – 6 550 Eur

Žemaičių krašto etnokultūros centras
20. Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“ – 1400 Eur
21. Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ – 1500 Eur
22. Kaimiškos muzikos kapela „Žaliakalnis“ – 1800 Eur
23. Žemaičių Naumiesčio mėgėjų teatras „Lamata“ – 2100 Eur
Iš viso: 4 projektai – 6 800 Eur

Salos etnokultūros ir informacijos centras
24. Juknaičių sen. vyresniųjų šokių grupė „Juknaičiai“ – 2970 Eur
25. Vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „Rusnietis“ – 3000 Eur
26. Rusnės moterų vokalinis ansamblis „Luotužė“ – 2500 Eur
27. Usėnų seniūnijos etnografinis teatras – 1500 Eur
28. Usėnų dramos mėgėjų kolektyvas „Veržė“ – 1500 Eur
29. Juknaičių moterų vokalinis ansamblis „Vėjūnė“ – 2400 Eur
30. Usėnų moterų vokalinis ansamblis „Smiltė“ – 1500 Eur
31. Juknaičių dramos mėgėjų kolektyvas „Motyvas“ – 1500 Eur
32. Rusnės mėgėjų dramos kolektyvas „Keltas“ – 1500 Eur
33. Rusnės folklorinis ansamblis „Sklada“ – 1300 Eur
Iš viso: 10 projektų – 19 670 Eur