Savivaldybės įstaigoms leista ieškoti atsinaujinančios energijos išteklių

saules energija15 Šilutės savivaldybei priklausančių įstaigų ruošiasi mažinti išlaidas centralizuotai šilumai ir elektros energijai – nori įsirengti saulės ir geoterminę energiją naudojančias elektros gamybos ir šildymo sistemas.

Ketvirtadienio posėdyje savivaldybės Taryba pritarė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija teiktų visus 15 projektų Aplinkos ministerijai, siekdama gauti finansavimą pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Sėkmės atveju kiekviena įstaiga galėtų gauti iki 500 tūkst. Eur subsidijų (iki 90 proc. prašomos sumos), o Šilutės rajono savivaldybė turėtų padengti ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų.

Tikisi naudoti saulės ir geoterminę energiją

Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Čėsnienė informavo, kad saulės energiją naudojančias šilumos sistemas norėtų įsirengti Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Vainuto gimnazija, Šilutės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“, Šilutės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“, Šilutės ligoninė. O geotermine energija norėtų pasinaudoti Vilkyčių kultūros namai, Vilkyčių pagrindinė mokykla, Žemaičių Naumiesčio mokykla – darželis, Degučių kaimo bendruomenės namai, Pašyšių darželis.

Savivaldybės Taryba įsipareigojo prisidėti prie projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų bei užtikrinti netinkamų finansuoti, tačiau šiems projektams įgyvendinti būtinų išlaidų padengimą ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektams skiriama parama.

Savivaldybės taryba įgaliojo visų minėtų savivaldybės įstaigų vadovus pasirašyti visus su projektais susijusius dokumentus, patvirtino, kad projektas atitinka Savivaldybės strateginį plėtros planą.

Planavino ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad Savivaldybės administracija kartu su jai pavaldžių įstaigų vadovais analizavo, kokios rūšies atsinaujinančios energijos šaltiniais pasinaudoti. Apsispręsta, kad projektus teiks tik tos įstaigos, kurios jau turi renovuotus ar jau parengtus renovacijai pastatus. Geotermine energija bus siekiama pasinaudoti ten, kur dar yra dideli šildymo kaštai, o saulės kolektoriais sieks pasigaminti elektros energijos tos įstaigos, kurios suvartoja daugiau elektros.

Planavino ir plėtros skyriaus specialistai, pasak R.Budriko, talkins paraiškas pasiruošusioms teikti minėtoms įstaigoms rengti visus reikiamus dokumentus ir įgyvendinti projektus.

R.Budriko žiniomis, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos specialioji programa remsis lyderystės principu: lėšos bus rezervuotos tiems paraiškų teikėjams, kurie pirmi pateiks reikiamus dokumentus. Kvietimas teikti paraiškas dar nepaskelbtas, bet šilutiškiai jau yra pasirengę teikti paraiškas ir tikisi sėkmės.

V.Pavilonio liapsusas

Savivaldybės posėdžio metu, kai meras Vytautas Laurinaitis pasiūlė pritarti, kad išvardintos įstaigos teiktų projektus, valdančiosios koalicijos politikas Vaidas Pavilonis prakalbo taip, tarsi pirmą kartą apie tai išgirdęs. Jam parūpo, ar šis klausimas nėra susijęs su vėjo jėgainių parkų plėtra…

Toks mero partijos politiko pasirengimas posėdžiui prajuokino opozicijos politikus, juolab kad visi sprendimų projektai jau buvo svarstyti komitetų posėdžiuose. Meras V.Laurinaitis tuoj pat pritildė apie sprendžiamą klausimą nesusivokiantį savo kolegą – patikino, kad su vėjo jėgainių parkais čia nėra nieko bendra.

Visi politikai pritarė, kad minėtos savivaldybės įstaigos teiktų projektus panaudoti atsinaujinančios energijos išteklius.