Savivaldybės paaiškinimas, kodėl kvartalai tapo alėjomis

Šilutė. / Manto Indrašiaus nuotr.2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T1-55 Šilutės rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti šių gatvių pavadinimus: „Jaunimo kvartalą“ į „Jaunimo alėją“; „Laisvės kvartalą“ į „Laisvės alėją“ ir „Melioratorių kvartalą“ į „Melioratorių alėją“. 

Informuojame, jog Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba 2009 m. kovo 5 d. atsiuntė reikalavimą nr. (5.1)-TR-64 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-11-27 nutarimu Nr. 1395 patvirtintų pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių 3 punkto vykdymo“, kur nurodoma, jog minėtame punkte įtvirtinta, kad „Gatvės pavadinimą sudaro vardas (žodis ar žodžių junginys, žodžio ar žodžių junginio ir skaitmens derinys) ir gatvės tipo nuoroda.

Nustatomi šie gatvių tipai: gatvė, skersgatvis, akligatvis, alėja, prospektas, takas, plentas, kelias, aplinkkelis, vieškelis, aikštė, skveras ir krantinė.“

Vyriausybės atstovė Kristina Vintilaitė nurodė, jog, įvertinus Valstybės įmonės Registrų centro pateiktą informaciją, buvo nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybėje kai kurie gatvių pavadinimai neatitinka Taisyklių 3 punkto reikalavimo, tarp jų nurodyti ir Jaunimo, Laivės bei Melioratorių kvartalai.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes Vyriausybės atstovė reikalavo neatidėliojant vykdyti nurodymus ir artimiausiame Tarybos posėdyje suteikti gatvėms pavadinimus atitinkančius nurodyto punkto nuostatas.

Savivaldybės Meras Virgilijus Pozingis, atsakydamas į Vyriausybės atstovės nurodymus, informavo, jog Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje suteikiant naujus pavadinimus adresų objektams yra nuosekliai vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395 patvirtintomis taisyklėmis bei jų pakeitimais.

Tai pat informavo Vyriausybės atstovę, jog beatodairiškas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų bei kitų objektų adresų pakeitimas yra susijęs su nepagrįstomis finansinėmis išlaidoms bei organizaciniais nepatogumais vietos gyventojams ir nekilnojamojo turto savininkams perregistruojant gyvenamąją vietą ar nekilnojamąjį turtą.

Taip pat buvo nurodyta, kad įvardintų gatvių pavadinimai buvo įregistruoti 1996-02-01 ir 1976-01-01, dar iki naujų taisyklių bei pakeitimų įsigaliojimo, todėl Savivaldybės nuomone, šiems pavadinimams naujų taisyklių nuostatos neturėtų būti taikomos.  

Vyriausybės atstovė, atsakydama į Mero raštą, nurodė svarstyti Vyriausybės atstovo reikalavimą ir priimti atitinkamą sprendimą artimiausiame Tarybos posėdyje.

Tuomet Savivaldybės meras kreipėsi su prašymu pratęsti terminą dėl nurodymo įgaliojimo, nes tai susiję su papildomomis biudžeto lėšomis. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis, reikalavimo terminas buvo atidėtas. Šilutės rajono savivaldybės administracija sudarė komisiją ir buvo pradėti tikslinti minėti gatvių pavadinimai, atitinkantys naujas nuostatas.  

Šilutės rajono savivaldybės taryba, vykdydama Vyriausybės atstovės Kristinos Vintilaitės reikalavimus, 2011 m. gegužės 19 d. posėdyje patvirtino sprendimo projektą Nr. T1-55 „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Šilutės mieste bei gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Grabupių kaime, Šilutės seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje“, kuriame nurodoma, jog gatvė „Jaunimo kvartalas“ pakeičiama į pavadinimą, atitinkantį naujas nuostatas, – „Jaunimo alėją“, taip pat „Laisvės kvartalas“ – į „Laisvės alėją“ bei „Melioratorių kvartalas“ – į „Melioratorių alėją“.

Šilutės r. savivaldybės Komunikacijos skyrius