Savivaldybės polderiams ir Nemuno žemupiui 2020-ieji buvo auksiniai metai

Nemaža dalis Šilutės krašto verslininkų gali tik pasiguosti, kiek nuostolių patyrė dėl COVID-19 pandemijos ir papasakoti, kiek valstybės paramos gavo ar tikisi gauti, kad išgyventų.

Tačiau yra melioracijos, polderių rekonstrukcijos statybomis užsiimančių įmonių, kurioms šie metai buvo ypač darbingi. Valstybės papildomomis investicijomis 2020 m. buvo tvarkyti Nemuno žemupio grioviai ir polderių sistemos. Išvalyta apie 400 km griovių, rekonstruota bemaž trys kilometrai polderių pylimų, sutvarkytos pralaidos, pora siurblinių ir kitokių įrengimų.

Laukų grioviams tvarkyti skirti milijonai

Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis, paklaustas, kaip pandeminius 2020 m. vertina iš savo veiklos baro pozicijų, sakė, kad tuos metus dėl valstybės investicijų gerinant Nemuno deltos polderių ir Nemuno žemupio intakų bei griovių sistemas, jis pavadintų auksiniais metais. Be gauto, kasmet įprasto 1,4 mln. Eur finansavimo, Savivaldybės polderių sistemų eksploatacijai (tarp šių lėšų ir apie 300 tūkst. Eur melioracijos gedimų remonto darbams), šiemet gauta dar papildomų valstybės investicijų, kurių suma per 6,65 mln. eurų griovių valymui bei polderių sistemų remontui.

Taip pat 2020 metais baigtas Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcijos projektas, kurio bendra vertė 4,024 mln. Eur. Pagal šį projektą išvalyta 22,963 km griovių, rekonstruota 6,77 km pylimų, rekonstruotos 3 Traksėdžių žiemos polderio siurblinės, kanalizuoti grioviai, tekantys per Naujakurių gyvenvietę, ,,Pavasario” ir „Voveraitės” sodų bendrijas – 2,78 km. Tokio dydžio valstybės investicijų per vienerius metus, pasak P. Budvyčio, jis neprisimena.

Taigi, pirmoji šių metų pradžioje pradėta įgyvendinti programa buvo Nemuno žemupio intakų ir žemupyje esančių griovių valymas, kuriai skirta 4,65 mln. eurų. Už šias lėšas buvo išvalyti Vorusnės vasaros polderio grioviai, Pakalnės vasaros polderio bei dalis Sausgalvių vasaros polderių griovių. Išvalyti ir būtiniausi Šilutės, Juknaičių, Žemaičių Naumiesčio, Katyčių bei Usėnų seniūnijų grioviai, kurie yra sietini su Nemuno vaga bei turi įtakos potvynių vandens nuotekiui.

Už šios programos lėšas buvo išvalyta apie 330 km griovių, kurie tokių darbų laukė dešimtmečius.
Be to, už minėtos programos lėšas sutvarkyta 291 pralaida ir 2597 drenažo žiotys, tai leido atnaujinti melioracijos sistemų surinkto vandens tekėjimą.

2 mln. Eur valstybės investicija buvo skirta krašto polderių sistemai gerinti. Už šios programos lėšas išvalyta 64,15 km griovių ir rekonstruota 2,851 km pylimų. Darbai atlikti Uostadvario žiemos, Uostadvario ir Šyšos vasaros polderiuose. Be to, rekonstruotas 1 šliuzas reguliatorius, viena Uostadvaryje esanti siurblinė ir 28 polderių grioviuose esančios pralaidos.

Pasak P. Budvyčio, papildomų valstybės investicijomis atliktų darbų nauda pasimatys jau 2021 m. ūkininkų laukuose bei bandant suvaldyti pavasarinio potvynio vandenis.

Kitąmet planuojamų darbų – žymiai mažiau

Planuodami 2021 m. darbus Kaimo reikalų skyriaus specialistai daug tikėtis negali. Jie jau žino, kad gaus apie 1,1 mln. Eur polderių eksploatacijai ir priežiūrai bei apie 300 tūkst. eurų avariniams melioracijos gedimams šalinti. Tačiau bemaž visa ši suma yra būtina apmokėti už siurblinių priežiūrą bei jų suvartotą elektros energiją. Jau yra patvirtintas ir skirtas Europos Sąjungos paramos fondų finansavimas – po 600 tūkst. eurų Veržės bei Sausgalvių vasaros polderiams tvarkyti.

2021 metais Aplinkos apsaugos ministerija, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Potvynių rizikos valdymas iš ES struktūrinių fondų”, skyrė lėšas Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijai – apie 4 mln. eurų. Pagal projektą numatyta Šilutės seniūnijoje rekonstruoti 450 m gelžbetoninės sienos, saugančios ligoninės pastatus nuo Šyšos potvynių bei 380 m kelio – pylimo atkarpą Tulpių gatvėje, Rusnės žiemos polderyje rekonstruoti 530 m pylimų, išvalyti 18,45 km griovių, rekonstruoti Pakalnės upės 400 m krantinės ir rekonstruoti apie 8 pralaidas.

„Tad ir 2021-ieji metai nebus blogiausi rajono melioracijos srityje per paskutinius 30 Lietuvos nepriklausomybės metų”, – sako P. Budvytis.

Komercijos direktorius, korespondentas