Savivaldybės taryba nusprendė: Šilutės PSPC prijungs prie Šilutės ligoninės

Silutes ligonineŠilutės savivaldybės Taryba paskutiniame šių metų posėdyje nusprendė sutikti, kad iki 2016 m. birželio 1 d. būtų reorganizuojamos dvi viešosios įstaigos – Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) ir Šilutės ligoninė, PSPC prijungiant prie Šilutės ligoninės.

Taip tikimasi užbaigti nesiliaujančius „karus“ PSPC įstaigos viduje ir racionaliau naudoti savivaldybės žmonėms valstybės skiriamas sveikatos priežiūros lėšas. Abiejų įstaigų steigėja yra Šilutės savivaldybės taryba.

Įspėjimai apie darbo sąlygų pasikeitimą

Minėtų įstaigų reorganizavimo sprendime yra įpareigojimai abiejų įstaigų vadovams Dariui Steponkui ir Liutaurui Indriuškai veikti, kad reorganizacija įvyktų sklandžiai.

Abu vadovai turi iki 2016 m. sausio 15 d. parengti Šilutės ligoninės ir Šilutės PSPC reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie jo parengimą paskelbti viešai teisės aktų nustatyta tvarka bei raštu pranešti visiems kreditoriams.
Šilutės PSPC direktorius L.Indriuška įpareigotas įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą arba darbuotojų atleidimą iš darbo, atlikti visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus.

Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas D.Steponkus įpareigotas iki 2016 m. vasario 1 d. parengti naujus VšĮ Šilutės ligoninės įstatus ir teikti tvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybai.

Viskas teisėta!

Šilutės PSPC prijungimui prie Šilutės ligoninės pritarė šias įstaigas kontroliuojančios stebėtojų tarybos. Vėliausiai tokį sutikimą davė Šilutės PSPC stebėtojų taryba, kuriai vadovauja rajono politikė Daiva Žebelienė. Jai tik pora dienų prieš Šilutės r. savivaldybės tarybos posėdį buvo įteiktas Vyriausybės atstovės apskrityje raštas, jog tokia sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacija yra teisėta.

Savivaldybės tarybos opozicijos politikai – liberalai ir konservatoriai – nepritarė reorganizacijai. Jų nuomone, savivaldybės valdžios sprendimas reorganizuoti VšĮ Šilutės ligoninę ir VšĮ Šilutės PSPC yra skubotas, ekonomiškai nepagrįstas. Jiems nebuvo atsakyta, kodėl Savivaldybės įsteigtos kitos trys pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, esančios Švėkšnoje, Juknaičiuose ir Vainute, nereorganizuojamos ir neapjungiamos. Juk tuomet lėšų taupymas būtų dar efektyvesnis. Kita vertus, opozicijos politikai dar nėra įsitikinę, kad Šilutės PSPC prijungimui prie Šilutės ligoninės pritars Sveikatos apsaugos ministerija.