Savivaldybės taryba pasiruošė mažinti atliekų tvarkymo tarifą gyventojams

TARIFAS 1Šilutės savivaldybės tarybos komitetuose jau nuskambėjo politikams parengtas sprendimo projektas, kuris bent šiek tiek sumažins komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifą. Nuo 2019 m. sausio mėnesio gyventojai už išvežtas ir sutvarkytas komunalines atliekas mokės 15 proc. mažiau. Tai yra didžiausią mokestį mokantys gyventojai – tie kurių gyvenamasis plotas yra 100 ir daugiau kv. m. mokės 12 eurų per metus mažiau, nei mokėjo ligšiol.

Artėja komunalinių atliekų surinkimo permainos

Sprendimo projektas „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo” pakeitimo parengtas Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausios specialistės Danguolės Dimičiukienės ir vyr. specialisto – gamtosaugininko Mindaugo Būdvyčio.

M. Būdvytis, pristatydamas sprendimo projektą teigė, kad šiuo sprendimu bus pakeistas minėtas tarifas gyventojams. Jo paaiškinimu, ligšiol buvo, kad už vieną gyvenamojo būsto kv. metrą teko mokėti 7 ct, dabar šis mokestis mažinamas iki 1 ct. Taigi suskaičiavus, didžiausios rinkliavos mokėtojams (nuo 100 kv. gyvenamojo būsto ploto) už surenkamas ir tvarkomas atliekas per 1 metus reikės mokėti 12 eurų mažiau.

Savivaldybės administracija nuo kitų metų mažina tarifo dydį ir dėl to, kad jau nebeturi skolos, kuri atsirado komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje už 2010 m., 2011 m., 2012 m.

Ekonomikos ir finansų komitete M. Būdvyčiui teko aiškinti, kodėl naujasis tarifas dar nėra susietas su išvežamų atliekų kiekiu. Šio komiteto narys Vladas Kainovaitis aiškino, kad mero Vytauto Laurinaičio sudaryta darbo grupė, kurios narys yra ir jis, naujų komunalinių atliekų tvarkytojų parinkimui buvo pateikusi sąlygą – turėti techniką galinčią pasverti surenkamas komunalines atliekas. 

M. Būdvytis sakė, kad atliekų surinkimo bendrovė tokią techniką turės, tačiau visą pusmetį tik rinks informaciją apie surenkamų atliekų svorius skirtingose vietose kaime ir mieste. Tuomet Savivaldybės tarybai bus pateikti duomenys ir parengtas naujas sprendimo projektas dėl naujų komunalinių atliekų tvarkymo tarifų.
Be to, pasak V. Kainovaičio, didžiausias proveržis mažinti atliekų tvarkymo tarifą yra kuo kruopščiau rūšiuoti atliekas.

Džiaugiasi mažesniu tarifu

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis, tik pradėjus svarstyti naująjį sprendimą dėl atliekų tvarkymo tarifo, sakė jog džiaugiasi, kad Savivaldybės admistracija laikosi susitarimų. Jis, kaip darbo grupės “Dėl buitinių atliekų tvarkymo klausimų” pirmininkas, pastebėjo, jog parengtame sprendime yra atsižvelgta į grupės pasiūlymus. Darbo grupės nariai daug nuveikė tirdami atliekų surinkimą ir rūšiavimą seniūnijose. Darbo grupė parengė pasiūlymus viešajam paslaugų konkursui ir paslaugų teikimo tvarkai.

Pasak T. Budrikio, viena svarbiausių darbo grupės sąlygų buvo pasiekti, kad paslaugos kainos tarifas būtų mažinamas. Darbo grupė rekomendavo, kad būtų sustiprintas komunalinių atliekų surinkimo ir išgabenimo stebėjimas, sistemingai populiarinamas buitinių atliekų rūšiavimas, nes už rūšiuotų atliekų – antrinių žaliavų išgabenimą mokėti nereikia. Be to, darbo grupė rekomenduoja šaltuoju laikotarpiu retinti atliekų išgabenimą kaimiškose seniūnijose, kad negaišti laiko ir taupyti išlaidas kilnojant pustuščius konteinerius. Pasak T. Budrikio, yra ir daugiau pasiūlymų, kurie bus naudingi keičiant tarifo dydį dėl sveriamų atliekų išgabenimo.