Savivaldybės tarybai pristatytas 2019 m. biudžeto planas

 

BIUDZETASŠilutės savivaldybės tarybai jau pristatytas 2019 m. biudžeto pajamų ir išlaidų planas. Tarybos nariams projektas buvo išsiuntinėtas el. paštu, ir visi turėjo galimybę jį tyrinėti bei teikti pasiūlymus.

Ekonomikos ir finansų komitete už biudžeto projektą nebalsavo tik konservatorius Zigmantas Jaunius.

Pajamos planuojamos didesnės

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė sakė, kad planuojamos Savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos – 42 333,2 tūkst. eurų, lyginant su 2017-ųjų biudžetu, yra pora milijonų didesnė suma.

2019 m. numatyta gauti Gyventojų pajamų mokesčio 20 757 tūkst. eurų (2018 m. gauta 20 675,2 tūkst. Eurų). Šiemet planuojama surinkti 350 tūkst. Eur žemės mokesčio, 5 tūkst. Eur paveldimo turto mokesčio, 100 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio pajamų, t.y. tiek pat, kaip ir 2018 m. Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama gauti 350 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos 1 000 tūkst. Eur.

Numatyta gauti 1 198 tūkst. eurų pajamų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas, šios lėšos skiriamos įstaigų išlaidoms finansuoti.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 2019 m. skirta 4 753,3 tūkst. eurų, 11,5 proc. daugiau nei 2018 m. dotacija šioms funkcijoms. Šiemet dotacija socialinėms išmokoms, socialinėms paslaugoms padidinta 16,5 tūkst. eurų, socialinei paramai mokiniams padidinta 162,6 tūkst. eurų, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dotacija padidinta 112,4 tūkst. eurų, priešgaisrinei apsaugai – 18,6 tūkst. eurų arba 4,3 proc. Dotacija melioracijai ir polderių priežiūrai sumažinta 2000 eurų, o žemės ūkio funkcijoms atlikti padidinta 1 proc. Kitoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skiriamas panašus finansavimas kaip ir 2018 m.

Specialioji dotacija švietimo krepšeliui 10 014 tūkst. eurų, t.y., 556 000 eurų daugiau. Vaikų skaičius 2018 m. rugsėjo 1 d., palyginus su 2017 metų tuo pačiu laiku bendrojo lavinimo mokyklose ir darželiuose sumažėjo 108.

Daugiausia lėšų – ugdymui

2019 m. bendra asignavimų savivaldybės programoms finansuoti suma kartu su apyvartinėmis lėšomis yra 45 005,6 tūkst. Eur. Rengiant savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, atsižvelgta į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. sudaro 555 Eur (2018 m. buvo 400 Eur) ir pareiginės algos bazinis dydis, kuris yra 173 Eur (2018 m. buvo 132,5 Eur).

2019 m. biudžeto asignavimai paskirstomi 8 Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Didžiausia – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa, jai skiriama 17 877 tūkst. eurų, tai 39,7 proc. visų programoms skirtų lėšų. Savivaldybės socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai vykdyti skiriama 6 860,9 tūkst. eurų. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti teks 24 073,8 tūkst. eurų, mokymo reikmėms – 10 014 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 9 402,7 tūkst. eurų.

Biudžetinių įstaigų pajamos 1 248,3 tūkst. eurų bus naudojamos maisto produktams įsigyti – 519 tūkst. eurų, darbo užmokesčiui – 210 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 27,7 tūkst. eurų ir kitoms išlaidoms.

Metai bus įtempti

Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, kalbėdamas apie 2019 m biudžetą nuolat primena, kad finansiniu požiūriu metai bus įtempti. Su savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovais jis iš anksto aptarė, kad šių metų biudžetas turi būti ypač taupus.

Konservatorius Z. Jaunius stebėjosi, kad Šilutės savivaldybė naudojasi tokia pat biudžeto programa kaip Klaipėda, tačiau Šilutės politikams informacija pateikiama ribota. Jo žiniomis, klaipėdiečiai politikai internete gali sužinoti apie smulkiausias biudžeto projekto sumas.

D. Mongirdaitė patikino, kad ir šilutiškiai gali tiek pat smulkiai sužinoti apie išlaidas, atverdami aiškinamojo rašto priedus. Pasak Z. Jauniaus, jam priedai neatsiveria. Komitete buvo politikų, kurie teigė, jog jų kompiuteriuose atsiveria visi prie savivaldybės biudžeto projekto pridėti priedai, tad jie padarė išvadą, kad Z. Jauniui reikėtų atsinaujinti asmeninio kompiuterio programas.

Už 2019 m. biudžeto projekto teikimą tarybos posėdžiui Z.Jaunius nebalsavo, teigdamas jog yra nepakankamai susipažinęs.