Savivaldybės vadovai ginkluojasi kantrybe ir neginčijamomis ekspertizėmis

Petraviciaus performansasKaip reta daug aistrų sukėlusio Šilutės miesto centrinės gatvės medžių atnaujinimo projekto įgyvendinimas ir vėl stringa: dabar jau aišku, kad jis galimai bus atidėtas dar porai mėnesių.

Šilutės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis Tarybos posėdyje sakė, kad akcijos, kurias vykdo „SOS Šilutės medžiai“ yra aiškiai ir vargiai derinasi su demokratinėmis priemonėmis.

O Savivaldybės tarybos politikai posėdyje politikai domėjosi projekto įgyvendinimo trukdžiais, siūlė atsižvelgti į kompetentingų komisijų bei visuomenės atstovų pasiūlymus.

 Norėjo paskelbti pareiškimą Tarybos vardu

Opozicijos lyderė, TS – LKD Šilutės skyriaus pirmininkė Sandra Tamašauskienė Savivaldybės tarybos posėdyje politikams pateikė pareiškimo projektą visuomenei visos Tarybos narių vardu „Dėl želdinių tvarkymo centrinėse Šilutės gatvėse projekto“.

Pareiškime teigiama: „Mes, Šilutės rajono VIII šaukimo savivaldybės tarybos nariai, pareiškiame, kad pritariame ir remiame centrinių Šilutės gatvių – Tilžės ir Lietuvininkų – želdinių tvarkymo projektą. Tačiau reikalaujame, kad būtų paisoma ne tik Lietuvos arboristų asociacijos direktoriaus Renaldo Žilinsko atliktos medžių ekspertizės, bet ir jo pastabų, pateiktų po jungtinės dendrologų – mokslininkų komisijos, vadovaujamos dr. doc. Linos Straigytės, išvadų. Tai yra: pašalinti džiūstančius ir nudžiūvusius medžius, kurie kelia pavojų gyventojams ir eismo saugumui; atlikti likusių medžių genėjimo ir lajų sutvirtinimo darbus; rasti lėšų ištirti kitų medžių, kurie anksčiau buvo numatyti iškirsti, būklei patikslinti; numatytų iškirsti medžių kirtimo ir atsodinimo darbus pradėti rudenį; visus sprendimus dėl medžių kirtimo derinti su suinteresuotais visuomenės atstovais.“

S.Tamašauskienė tik pateikusi pareiškimo tekstą teigė, kad jeigu šį pareiškimą pasirašys ir valdančiosios koalicijos politikai, tai pareiškimas bus skelbiamas visos Tarybos vardu, jei ne, tai jis bus paskelbtas tik opozicijos politikų vardu. Beje, iš opozicionierių pareiškimo nepasirašė liberalas Jonas Jatautas.

Tačiau valdančiosios koalicijos politikai nelabai suprato tokio pareiškimo skelbimo prasmės ir tikslo. Valdančiosios koalicijos politikas, tvarkietis Steponas Kazlauskas sakė, kad džiaugiasi, jog opozicija pritaria miesto gatvių želdinių atnaujinimui, tačiau nemano, kad politikai turėtų pareiškimais vadovauti projektų įgyvenimui. Jo nuomone, projektas jau pradėtas, bus parengtas ir suderintas techninis darbų projektas ir darbai bus atlikti.

Socialdemokratas Alfonsas Vanagas S.Tamašauskienės prašė patikslinti – įvardinti, kas yra „suinteresuoti visuomenės atstovai“ kurių nuomonės turi paisyti projekto vykdytojai.

Tačiau S.Tamašauskienė taip ir nepaminėjo asmenų ar organizacijų, kurie minėtam projektui galėtų būti „suinteresuoti visuomenės atstovai“.
Valdančiosios koalicijos politikai nepasirašė siūlomo pareiškimo teksto, tad S.Tamašauskienė jį paskelbė opozicijos politikų vardu.

Tikslas – trukdyti įgyvendinti projektusSEPUTIS

Baigiantis diskusijai dėl opozicijos pasiūlyto pareiškimo savivaldybės politikė, visuomeninės organizacijos „Už žmonių valdžią“ pirmininkė Daiva Žebelienė paprašė administracijos direktoriaus paaiškinti situaciją apie minėto projekto įgyvendinimą ir trukdžius jį įgyvendinti.

Direktorius S.Šeputis pasakojo, kad dar prieš porą mėnesių, kai buvo pristatytas Šilutės gatvių – Tilžės ir Lietuvininkų – želdinių tvarkymo projektas, jis neabejojo, jog bus prieštaraujančiųjų. Jis pasakojo, kaip buvo stengtasi tartis su entuziastais, kurie reiškė įvairias nuomones dėl šalintinų medžių. Pasak S.Šepučio, susitikimuose tarsi ir buvo suderinta, kad nusenusius ir pavojų žmonėms bei gatvės transportui keliančius medžius reikia pakeisti naujais medeliais.

Tačiau dabar S.Šeputis sakė jau nebetikintis „medžių gelbėtojų“ geranoriškumu. Anot jo, kuo toliau, tuo labiau akivaizdu, kad jų veikla yra politizuota, o jų veiksmai dėl sveikų išsaugotinų medžių virto kova tiesiog trukdyti įgyvendinamą projektą.

Pasak S.Šepučio, savivaldybė pasitikėjo ir kantriai sutiko sudaryti komisiją, kuri dar kartą patikrintų jau suplanuotus šalinti medžius, pasitikėjo visuomeniniais pagrindais pasisiūliusiais medžius įvertinti arboristais. Tačiau kai „visuomeninis“ arboristas buvo paprašytas duoti Savivaldybei atliktų vertinimų protokolą, staiga išdygo sąlyga pasirašyti užsakytų darbų sutartį ir pateikta sąskaita – 2800 Eur. Administracijos direktorius stebėjosi, kad medžių saugotojai, kartu su arboristais nesupranta, jog Savivaldybė negali šiaip sau į kairę ir į dešinę švaistytis biudžeto lėšomis.

Taigi Savivaldybė viešojo darbų pirkimų konkurso tvarka pati pasamdė kvalifikuotą arboristą, kuris būtų atlikęs tomografinį medžių kamienų patikrinimą ir nustatęs jų ilgaamžiškumo resursus. Tačiau padirbėjęs kelias dienas diplomuotas fitopatologas dr. Remigijus Bakys savo iniciatyva atsisakė sutarties ir nutraukė darbus, teigdamas, kad nebegali pakelti Šilutės visuomeninių aktyvistų nuolatinio spaudimo ir priešiškos atmosferos.

Projekto vykdymą saugos… pareigūnai

S.Šeputis politikams pasakojo, kad dabar Savivaldybės administracija jau apsisprendė tartis su Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkais, jog per porą mėnesių būtų iš naujo atlikta visų minėtų gatvių medžiai ekspertizė taip, jog niekas nebegalėtų daugiau abejoti išvadomis. Tada bus parengtas techninis darbų projektas, išduotas darbų leidimas, šalinamų medžių teritorijos paženklintos darbų aikštelėmis ir jokie „gelbėtojai“ ar projekto trukdytojai nebus prie jų prileidžiami. Tuo, pasak S.Šepučio, pasirūpins saugos tarnyba ir policijos pareigūnai.

Prielaidas, kad Šilutės miesto centrinių gatvių medžių tvarkymas kai kam jau tapo politinės kovos arena, patvirtino ir mero pavaduotojas Algis Bekeris. Jis sakė turintis duomenų, jog Rusnės kelio medžių, Šilutės miesto medžių šalinimo, Autobusų parko ir prekybos centro statybos projektus įgyvendinti trukdo žmonės, kuriuos taip daryti skatina asmeninės politinės ambicijos, arba už jų nugarų esantys politikai. Skundus rašančiųjų pavardės kartojasi. Pasak A.Bekerio, protesto akcijomis manipuliuojama visuomenės nuomone ir tarsi rodoma, kad savivaldybės valdžia nieko nenuveikė. A.Bekeris teigė esąs įsitikinęs, kad už savivaldybės Tarybos stalo tokių sabotažo kėslų turinčių politikų nėra.

S.Šeputis kvietė politikus pasidomėti, ką tądien veikė Savivaldybės prieigose įsitaisę du vyrai – „medžių gelbėtojai“, čia pat sustatę virtinę kibirų bei kuokštą pamerktų medelių viršūnių. Praeiviams, o vėliau ir iškviestiems policijos pareigūnams architektas Algimantas Petravičius tądien aiškino, esą jis čia sumanė pasidaryti pavėsį ir fontaniuką… Kad tai įrodytų, kibirais iš Šyšos nešiojo vandenį ir pylė į plastikines talpas. Paklaustas kodėl dar ir glėbiu medžių viršūnių papuošė savo performanso vietą, jis tikino, esą medžiams padaręs tai, ką moterys daro savo kojoms – juos depiliavęs. Visą tą nesuprantamą akciją filmavo kitas „medžių gelbėtojas“ – Marius Jatkonis.
 
Anot S.Šepučio, administracijai nepavyko išsiaiškinti šių žmonių veiksmų tikslo: tai protestas ar kokios nors meninės kūrybos pasireiškimas? Jis pasvarstė, jog tiems vyrams galbūt reikia kokios nors pagalbos?..

Tiesą sakant, suprasti prasmės nepavyko ir žurnalistams…