Savivaldybės vadovų bendravimas – be pašaipų ir pažeminimo

SUSISTIKIMO 4Pirmąjį susitikimą su gyventojais surengusi rajono merė Daiva kalbėjo, kad politikoje kaip ir sporte – yra laimėjusių ir pralaimėjusių. Neįpusėjus kadencijai rajono Taryboje buvo pakeisti rajono vadovai, tačiau ir naujieji ketina tęsti buvusios valdžios gerus darbus. D.Žebelienė žadėjo reguliariai susitikti su rajono gyventojais ir paaiškinti jiems rūpimus klausimus bei išklausyti pageidavimus.

Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis susitikimuose tikisi išgirsti ne tik probleminius ir kandžius klausimus bei nusiskundimus, bet ir žmonių pasisakymus apie sėkmingas iniciatyvas, pasiūlimus kaip geriau spręsti visiems aktualias problemas.

Rūpi mokesčiai už šiukšles ir antenas

Valdžios atstovai negaišo laiko aiškindami, kokius darbus yra nuveikę per 100 darbo dienų. Juolab kad rajono žiniasklaida aktyviai viešina rajono bendruomenei aktualius vadovų veiksmus. Todėl iškart prieita prie žmonėms rūpimų klausimų.

Garbaus amžiaus šilutiškis klausė, kada bus baigta sumaištis dėl bendrojo naudojimo televizijos antenų, nes jis ir kaimynai gauna už tą pačią paslaugą dvi sąskaitas.

Savivaldybės administracijos žiniomis, UAB „Šilutės būstas“ ir V.Miliauskienės įmonė pasiekė susitarimą, atnaujins bendradarbiavimo sutartį ir žmonės nebegaus dviejų sąskaitų. Tačiau šios informacijos verslininkė V.Miliauskienė, teikianti televizijos retransliacijos paslaugas, nepatvirtino. Tad problema dar neišspręsta.

Naujakuriškiai klausė, kada bus baigtos asfaltuoti jų kvartalo gatvės. R.Ambrozaitis sakė, kad šiemet pažadėtų papildomų lėšų užteks tik 200 metrų pradėtai tvarkyti gatvei užbaigti. Kitoms gatvėms asfaltuoti lėšų šiemet jau nėra, nebus ir kitais metais. Savivaldybė sieks ieškoti ES ar Valstybės paramos fondų, kad Naujakurių visos gatvės būtų baigtos tvarkyti.

Pagryniškiai guodėsi, kad pėsčiųjų taku nuo Šilutės iki Pagrynių, klotu dar sovietmečiu,  nebeįmanoma nei eiti, nei važiuoti dviračiu. Kada tas takas, reikalingas šimtams žmonių, bus sutvarkytas.

D.Žebelienės teigimu, tako remontą Savivaldybės administracija jau įtraukė į artimiausius planus. Su kelininkais sutarta sutvarkyti ne tik taką į Pagrynius, bet ir pėstiesiems labai svarbų taką į Traksėdžius.

Gyventojai prašė tinkamesnę paskirtį rasti Šilutės Žalgirio gatvėje be tikslo stovinčiam kažkada „kariams išvaduotojams“ skirtam paminkliniam akmeniui. Ant akmens galėtų būti pritaisytas Šilutės herbas su atitinkamais užrašais.
R.Ambrozaitis priėmė idėją ir pažadėjo organizuoti diskusiją apie buvusio paminklo panaudojimą.

Šilutiškiai domėjosi, kaip Savivaldybės administracija ketina spręsti atliekų tvarkymo milijoninės skolos problemą. Žmonės baiminasi, kad Savivaldybė nueis lengviausiu keliu – padidins atliekų tvarkymo rinkliavą rajono žmonėms.

R.Ambrozaitis pripažino, kad problema užprogramuota jau tuomet, kai buvo paskaičiuota pirmoji rinkliavos kaina. Tuometinė Savivaldybės administracija bei rajono politikai, neturėdami tikslių duomenų, planavo, kad rajone susikaups ne tiek daug atliekų, ir patvirtino tokius rinkliavos tarifus, kurie, kaip rodo realijos, nepadengia atliekų išvežimo kaštų. Savivaldybė iš gyventojų ir įstaigų bei įmonių už atliekų tvarkymą surenka pinigų gerokai mažiau, nei iš atliekų tvarkytojo UAB „Ecoservice“ gauna sąskaitų. Todėl Savivaldybės skola auga.

Be to, yra žmonių, kurie didina atliekų kiekius, versdami į konteinerius bet kokias atliekas. Apmokestinamų atliekų kiekiai būtų mažesni, jeigu jos būtų rūšiuojamos, o biologinės kilmės atliekos – kompostuojamos. Pasak R.Ambrozaičio, jeigu nebus keičiama atliekų tvarkymo sistema, atliekos nebus rūšiuojamos ir jų kiekiai nemažės, gali tekti didinti rinkliavos tarifus, juolab kad jie yra mažiausi tarp kaimyninių rajonų.

Jėgainių kaimynai piktinasi

Lankupių gyventojos priekaištavo rajono vadovybei, kad ji neturi patvirtintų mažiausių galimų atstumų nuo gyvenamos sodybos sklypo ribos iki artimiausios vėjo jėgainės. Moterys aiškino, kad Klaipėdos savivaldybės administracija patvirtino, jog atstumas negali būti mažesnis nei 2 km. Lankupiškės sakė, kad vėjo jėgainė pastatyta tik už 1250 m nuo jų sodybos, ir guodėsi, kad jėgainės trukdo gyventi, kad dėl jų poveikio negaluoja ir miršta žmonės. Gyventojai pageidautų, kad jėgainės būtų nukeltos arba gyventojams išmokėtos išsikėlimo kompensacijos.

R.Ambrozaitis sakė, kad Savivaldybė niekuo negali padėti – vėjo jėgainių parkai Šilutės rajone yra suprojektuoti ir pastatyti pagal galiojančius teisės aktus. Savivaldybė galėtų būti tik nepatenkintų gyventojų partneris, teikiant Seimui ar Vyriausybei pasiūlymus didinti apsauginių zonų parametrus.

Merė D.Žebelienė paaiškino, kad jeigu savivaldybės Taryba priimtų sprendimą dėl didesnių apsauginių atstumų, jis galiotų tik naujai projektuojamiems jėgainių parkams, o dabartinės jėgainės liktų dabartinėse vietose.

Savivaldybė kartu su vėjo jėgaines eksploatuojančia UAB „4 energija“ sudarė komisiją, kuri spręs, kaip panaudoti ir kam skirti paramą iš fondo, kuriame kaupiamos lėšos, gaunamos už vėjo jėgainėse pagamintą energiją.

Bet kokiai valdžiai oponuojančios Jungtinio demokratinio judėjimo organizacijos Šilutės lyderis Rimantas Jaruškevičius šiame susitikime pirmą kartą viešai pagyrė rajono valdžią. Jis pasidžiaugė, kad merė, niekieno neraginama, pakvietė žmones į susitikimą, nepagailėjo skelbimų laikraštyje. Po susitikimo jis sakė įžvelgęs esminį dabartinės ir anksčiau buvusios valdžios bendravimo skirtumą: šį kartą nė vienas žmogus, net ir uždavęs keisčiausius klausimus, nebuvo pašieptas ar pažemintas.