Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyrius turi ne laikiną vedėją

REMIGIJUS RIMKUSRajono savivaldybės administracijoje yra naujas skyrius – Viešųjų paslaugų. Kovo 2 dieną oficialiai skyriaus vedėju tapo iki tol vyriausiojo specialisto – gamtosaugininko pareigas ėjęs Remigijus Rimkus.

Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis sakė, kad sprendimą dėl tokio skyriaus steigimo rajono Taryba priėmė pernai rudenį, tuomet paskirtas ir laikinai pareigas einantis jo vedėjas R.Rimkus.

Anot S.Šepučio, iki tol Ūkio skyriaus specialistams buvo labai dideli darbo krūviai, mat kaip tik šiame skyriuje buvo sprendžiami visi komunalinių atliekų administravimo, sanitarijos ir sveikatos, aplinkos tvarkymo ir pastatų naudojimo ir daug kitų klausimų.
Daugelyje kitų savivaldybių, pasak S.Šepučio, skyriai, kuriuose koncentruojamas viešųjų paslaugų teikimas, įkurti jau seniai.

Specialistų pareigybės ir jų atlyginimai, pasak S.Šepučio, nesikeitė, o besikreipiantiems gyventojams taip turėtų būti patogiau.

Viešųjų paslaugų skyriuje šiuo metu laisva tik viena – vyriausiojo specialisto – gamtosaugininko pareigybė.

Šiam skyriui taip pat priklauso vyriausiasis specialistas – savivaldybės gydytojas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas – sanitarijos inspektorius Jonas Čeponis, vyriausiasis specialistas Eugenijus Bistrickas, vyriausiasis specialistas Artūras Losius, vyresnioji specialistė Angelė Bulsienė, vyriausioji specialistė Salomėja Staškuvienė, vyriausiasis specialistas Vytautas Kubeckis.

Viešųjų paslaugų skyriaus specialistai turi organizuoti rajono atliekų tvarkymo strategiją, rengti taisykles atliekų tvarkymo klusimais, atliekų tvarkymo operatorių atrankos konkursus. Jie taip pat privalo vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo priežiūrą, vykdyti sveikatos priežiūros politiką, kontroliuoti higienos reikalavimų vykdymą bei sanitarijos būklę savivaldybės teritorijoje.

Skyrius nagrinėja pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių spręsti juose keliamus klausimus, organizuoja statinių, kurie neturi savininkų, arba kurių savininkai nežinomi pripažinimą bešeimininkiais, atlieka gyvenamųjų namų, ypatingų ir kitų statinių techninės priežiūros kontrolę, teikia pasiūlymus aplinkos kokybės gerinimui, sprendžia problemas dėl atmosferos teršimo, kontroliuoja poilsiaviečių ir parkų būklę, dalyvauja sprendžiant želdinių pertvarkymo klausimus, apskaičiuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą tvarkymo mokestį, organizuoja mokesčių išieškojimą, bešeimininkių atliekų, padangų surinkimą ir išvežimą, vykdo visuomenės ekologinį švietimą, imasi priemonių sanitarijos būklei gerinti.

Būtent šis skyrius kontroliuoja gyvūnų laikymo sąlygas ir priežiūrą, organizuoja vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimo ir laikymo namuose administravimo sistemą, analizuoja gyventojų sveikatos būklės pokyčius, įgyvendina savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo priemones.