Seimas apmokestino laikmenas, vaizdo ir garso aparatūrą, kompiuterius, telefonus

USB laimena. / Stock.XCHNG nuotr.Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas, kuriomis numatomas griežtesnis kompensacinis mechanizmas autoriams už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.

Šalies vadovės pastabos dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų įgyvendinimo išdėstytos Vyriausybei adresuotame laiške.

Įstatymo pataisose numatyta praplėsti apmokestinamųjų laikmenų, naudojamų kūriniui atgaminti asmeniniais tikslais, sąrašą.

Pasak šalies vadovės, šios įstatymo pataisos ne tik padės apginti intelektinę nuosavybę ir labiau apsaugoti autorių teises, bet ir sudarys geresnes sąlygas formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigoms naudoti kūrinius ugdymo tikslais bei padarys juos teisėtai prieinamus žmonėms, turintiems regėjimo, skaitymo ir suvokimo negalią.

Prezidentė šias įstatymo pataisas pasirašė su išlyga, kad Vyriausybė nedelsdama atliks veikiančio įstatymo stebėseną ir užtikrins aiškią ir paprastą kompensacinio atlyginimo susigrąžinimo tvarką.

Šalies vadovės pastabos dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų įgyvendinimo išdėstytos Vyriausybei adresuotame laiške.

Naujuosius mokesčius turės mokėti įmonės, parduodančios Lietuvoje pagamintus ar iš kitų valstybių į šalį atvežtus įrenginius ir tuščias laikmenas. 60 proc. surinktų lėšų būtų skiriama autoriams, po 20 proc. – knygų leidėjams ir periodinės spaudos leidėjams.

Dėl naujojo mokesčio įrenginiai gali brangti iki 3 proc., o atminties kortelės, USB atmintinės ir kompiuterių kietieji diskai – iki 6 procentų.

Už atminties korteles, USB atmintines, priklausomai nuo talpos (už daugiau nei 32 GB talpos), bus renkamas 0,5-10 litų mokestis, už neintegruotus asmeninių kompiuterių diskus – 5-15 litų, skaitmeninius vaizdo ir garso leistuvus su atminties įrenginiu – 1,5-40 litų. Asmeninius kompiuterius siūloma apmokestinti 20 litų mokesčiu.

Įstatymo pakeitimai numato, kad autoriams mokama kompensacija renkama ne tik už parduodamas tuščias laikmenas, tačiau ir už televizorius, mobiliuosius telefonus, asmeninius kompiuterius.

Anot pataisų iniciatoriaus Juliaus Dautarto, siekdami konkurencinio pranašumo, prekių pardavėjai gali nedidinti kainų ir kompensacijas mokėti iš savo pelno dalies.

Pataisų iniciatoriai tikisi, kad naujas mokestis biudžetą papildys apie 20 mln. litų.

Pirmą kartą vaizdo ir garso laikmenos apmokestintos 2004–aisiais, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Vyriausybė 2007–aisiais nutarimu susiaurino įstatyme numatytą mokestį ir įpareigojo jį rinkti tik už tuščias laikmenas, nerenkant mokesčio už kietuosius diskus.

Šiuo metu 6 proc. atlyginimas autoriams renkamas tik nuo tuščių laikmenų – garsajuosčių, vaizdajuosčių, mini diskų, CD, DVD, „Blu–ray“ diskų – pardavimo kainos.

Pasak palaikiųsiųjų pataisas, įsigijus tuščias laikmenas, jose dažniausiai laikoma muzika, kiti autorių kūriniai. Todėl esą nuo jų autoriams ir turi tekti autorinis atlyginimas.

elta