Seimas pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje

Seimas dar kartą pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje.

A. Sartanavičiaus nuotr.

Nepaprastoji padėtis įvedama: visame pasienio ruože prie Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija; visame pasienio ruože prie Lietuvos valstybės sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi; pasienio kontrolės punktuose, esančiuose ne pasienio ruožo teritorijoje (įsigalioja rugsėjo 19 d.).

Nepaprastoji padėtis įvedama nuo rugsėjo 16 d., 00 valandų 00 minučių iki gruodžio 16 d. 24 valandos 00 minučių.

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios priemonės: valstybės rezervo naudojimas siekiant užtikrinti tinkamas nuo karinės agresijos ar persekiojimo besitraukiančių užsieniečių priėmimo sąlygas; valstybės sienos apsaugos sustiprinimas; užsieniečių, vykstančių pagal specialiąją tranzito schemą, tranzitas per Lietuvą vyksta laikantis Užsienio reikalų ministerijos nustatytų ir su VSAT suderintų sąlygų; užsieniečių vizų režimo sugriežtinimas: sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl šių prašymų priėmimas Lietuvos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl vizų išdavimo tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija; teritorijose, kur įvesta nepaprastoji padėtis, transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas įstatymų nustatyta tvarka, siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti ir sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Ribojant Rusijos piliečių vykimą per ES išorės sieną, VSAT nuo rugsėjo 19 d. užtikrina, kad per ES sieną į Lietuvą būtų įleidžiami tik Vyriausybės nustatytus kriterijus atitinkantys Rusijos piliečiai.
Pagal šiuo metu galiojantį birželio 28 d.. priimtą nutarimą, nepaprastoji padėtis Lietuvoje buvo įvesta nuo birželio 30 d., ji galiojo iki rugsėjo 15 d. 24 val. 00 min.