Seimas pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje

Pirmąją pavasario sesijos dieną Seimas pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje.

„Nepaprastosios padėties galiojimas turėjo baigtis šiąnakt vidurnaktį, bet grėsmės visuomenės rimčiai ir Lietuvos nacionaliniam saugumui ne tik neišnyko, jos nuo minėto Seimo sprendimo priėmimo dienos labai padidėjo. Ir šių grėsmių, deja, neįmanoma pašalinti, netaikant naudojimosi kai kuriomis konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimų, bei nenustačius nepaprastųjų priemonių“, – pristatydama projektą sakė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Nutarimu apribotos kai kurios konstitucinės teisės, draudžiamas Rusijos ar Baltarusijos radijo programų, televizijos programų retransliavimas, platinimas internete, jeigu tam nėra gautas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidimas. Draudžiami susirinkimai, kuriuose reiškiama parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Taip pat sustiprinta svarbių objektų, ir valstybės sienos apsauga. Įvedamas vizų režimo sugriežtinimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, o pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas, siekiant rasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus ar pavojingas medžiagas.

Parlamento vadovė pažymėjo, kad nutarimo projekte atsižvelgta į opozicijos siūlymus: „Patikslintame projekte pasistengėme atsižvelgti į tuos pasiūlymus, kurie netrukdo pasiekti nepaprastosios padėties įvedimo bei grėsmių užkardymo tikslų. Susiaurintas draudimas rinkti informaciją apie nacionaliniam saugumui svarbius objektus. Draudžiamas bus tik informacijos rinkimas tiesiogiai vietoje. Pagreitintas ir griežtesnis procesas bus taikomas tik su nepaprastosios padėties įvedimo aplinkybėmis siejamai karo propagandos, dezinformacijos ar neapykantos skleidėjų veiklos sustabdymui. Su kita neskelbiama informacija bus, kaip ir iki šiol, kovojama Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.“

Už Seimo nutarimą „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ (projektas Nr. XIVP-1384(2) balsavo 71, prieš buvo 3, susilaikė 43 Seimo nariai.

Nepaprastoji padėtis galios iki 2022 m. balandžio 20 d.

 

Pirmą kartą nepaprastąją padėtį Lietuvoje Seimas patvirtino 2022 m. vasario 24 d.