Seimas pritarė Mėgėjų žūklės įstatymo pakeitimams

megeju zvejybaSeimas praėjusią savaitę priėmė naujos redakcijos Mėgėjų žūklės įstatymą, kuriame ir yra ir rusniškiams svarbių nuostatų.

Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turės teisę fiziniai asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, taip pat fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje – Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti sumokėję 50 proc. nustatyto mokesčio už mėgėjų žvejybos leidimą galės fiziniai asmenys nuo 14 iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ir valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba.

Šiuose žvejybos plotuose vaikai iki 14 metų ir neįgalieji turės nemokamą mėgėjiškos žvejybos teisę.

Už įstatymo pakeitimus balsavo 74 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 5 parlamentarai.

Pagal naujas nuostatas mėgėjų žvejyba bus leidžiama visuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kuriuose ši žvejyba nėra ribojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Aplinkos ministerijos ar Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žvejyba bus draudžiama ar ribojama žuvų nerštavietėse, migracijos keliuose, saugomų ir globojamų žuvų rūšių buveinėse.

Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, siekdama optimizuoti mėgėjų žvejybos plėtrą, galės reguliuoti mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse ir kontroliuoti visuose žuvininkystės vandens telkiniuose; nustatyta tvarka išduoti ir panaikinti leidimus naudoti žvejybos plotą; nustatyti prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarką, atlieka ne mėgėjų žvejybos įrankių apyvartos kontrolę, išduoda leidimus gaminti, realizuoti, įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius; kurti ir valdyti mėgėjų žvejybos informacinę sistemą.

Mėgėjų žvejyba bus reguliuojama atsižvelgiant į žuvų išteklių mokslinių tyrimų ir stebėsenos duomenis.

Žuvų išteklių tyrimai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose bus atliekami kiekvienais metais, kituose didesniuose kaip 500 ha žuvininkystės vandens telkiniuose, kuriuose yra leidžiama užsiimti versline žvejyba, – ne rečiau kaip kas 2 metai. Likusiuose didesniuose kaip 100 ha žuvininkystės vandens telkiniuose žuvų išteklių tyrimai bus atliekami ne rečiau kaip kas 5 metai. Žuvų išteklių tyrimus atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys šių tyrimų duomenis nustatyta tvarka privalės pateikti Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai.

Įstatymo pakeitimais taip pat nutarta nustatyti visuomeniniais pagrindais veikiančios Mėgėjų žvejybos tarybos, kuri galės teikti pasiūlymus aplinkos ministrui ir žemės ūkio ministrui mėgėjų žvejybos klausimais, sudarymo tvarką. Ji bus sudaroma iš šių institucijų ir veiklos sričių atstovų: Žemės ūkio ministerijos ar jai pavaldžių institucijų (2 atstovai), Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijų (2 atstovai), Valstybinis turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (1 atstovas), žvejų mėgėjų asociacijų (4 atstovai), asocijuotų žvejybos ploto naudotojų (4 atstovai), žuvininkystės mokslo institucijų (3 atstovai), mėgėjų žvejybos srities visuomenės informavimo priemonių (2 atstovai).

Mėgėjų žūklės įstatyme naujai reglamentuojama leidimų naudoti žvejybos plotą valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose tvarka, įtvirtinamos žvejybos ploto naudotojo teisės ir pareigos, nustatomi vandens telkiniai, į kuriuos nebus išduodami leidimai naudoti žvejybos plotą.

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ar valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, bus mokama: dviem paroms – 5 litai, mėnesiui – 20 litų, metams – 50 litų.

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, bus mokama: parai – 10 litų, savaitei – 30 litų, mėnesiui – 50 litų.

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, bus mokama 50 litų.