Seimas svarstys šalies vadovo teikiamas pataisas dėl ankstyvesnio privalomo ugdymo

Seimas pradėjo svarstyti Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos teikiamas Švietimo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-5219), kuriomis siekiama užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ugdymą visiems socialinę riziką patiriantiems vaikams ir palaipsniui, vertinant individualius vaiko poreikius, pereiti prie ankstyvesnio, tačiau lankstaus privalomo ugdymo, užtikrinant nuoseklų ir kokybišką ugdymo turinį, atitinkamą pedagogų kvalifikaciją.

„Šiuo metu priešmokyklinio ugdymo programos yra rengiamos vaikams nuo šešerių metų ir trunka vienus metus, o pradinio ugdymo programos vaikams nuo septynerių metų, trunka ketverius metus. Pabrėžtina, kad pradedant vaiko ugdymą, stokojama lankstumo, nes daugiau kliaujamasi jo amžiumi, o ne vaiko individualiu pasirengimu. Taip pat stokojama ankstyvojo ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio lygmenų sąryšio ir vaiko individualiais poreikiais grįsto perėjimo tarp šių lygmenų“, – teigė projektą pristačiusi Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė. Pasak jos, tokia situacija neskatina tėvų ar globėjų svarstyti galimybės pradėti vaikus ugdyti anksčiau.

Pagal siūlomas nuostatas priešmokyklinis ugdymas galėtų būti pradedamas nuo penkerių metų, o pradinis – nuo šešerių metų. Tačiau, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidą ir esant poreikiui, būtų sudaromos galimybės priešmokyklinio ugdymo programoje praleisti dvejus metus ir pradinį ugdymą pradėti vėliau.

Švietimo įstatyme siūloma nustatyti, kad socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokyklinis ugdymas būtų privalomas ir vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kokybiškam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti ir įgyvendinti būtų skiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, įstatymų projektais siūlomi pakeitimai sukurtų prielaidas savivaldybėms tinkamai pasirūpinti ir užtikrinti ikimokyklinį ugdymą socialinę riziką patiriantiems vaikams, taip jos į ankstyvąjį ugdymą įtrauktų papildomai apie 1500 vaikų per metus. Siūlomi pakeitimai užtikrintų, kad priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos būtų labiau pritaikytos vaikams, kurių priešmokyklinis ugdymas pradedamas nuo 5 metų. Pakeitimai sudarys palankesnes ir lankstesnes sąlygas vaikams pasirengti pradiniam ugdymui, jei dėl įvairių aplinkybių to nepavyks padaryti per vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 67 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 8 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Švietimo ir mokslo komitete, papildomu – Biudžeto ir finansų komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti spalio 20 d.

BNS