Seimas uždraudė valstybių agresorių simbolių propagavimą

Seimas pritarė Administracinių nusižengimų kodekso ir Susirinkimų įstatymo pakeitimams, uždrausdamas karinę agresiją propaguojančius ženklus ir simbolius.

Kodekse uždraustas totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, propagavimas, platinimas ar demonstravimas.

Už tokius nusižengimus asmenys bus baudžiami bauda nuo 300 iki 700 eurų, juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys – nuo 600 iki 1200 eurų. Už pakartotiną nusižengimą asmenims grės bauda nuo 500 iki 900 eurų, vadovams ar atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1500 eurų.

Pradiniame pataisų projekte buvo siūloma kodekse įrašyti konkrečius autoritarinių režimų simbolius, naudojamus propaguoti jų įvykdytą ar vykdomą karinę agresiją (dvispalvę juodai oranžinę Georgijaus (šv. Jurgio) juostą, raides „Z“ ir (arba) „V“ ar kitus šias raides išreiškiančius elementus ir kitus simbolius.

Projektų svarstymų metu nuspręsta teisės aktuose įtvirtinti apibendrintas formuluotes, nes tai leidžia aprėpti daugiau ženklų.

Susirinkimų įstatyme nustatyta, kad susirinkimo ar pavienio asmens akcijos metu draudžiama demonstruoti totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolius, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, taip pat atlikti nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną. Totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliu, kurį šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, visais atvejais laikoma dvispalvė (juodos ir oranžinės spalvų) Georgijaus (šv. Jurgio) juosta.