Šeimos ir darželio atsakomybės dalybos

zvaigzdute atsakomybes dalybosVaikas – neįkainojamas šeimos turtas, paliktas darželiui, – žmonėms, kurių iki šiol šeima nepažinojo.

Ar darželis, kuriam perduodama ši vertybė – vaikas, yra tas tvarinys, kuris galės tapti šeimos gimine, ar atsiras tarp darželio ir šeimos visapusiškas pasitikėjimas? Ką mamytės, tėveliai žino apie žmones, kurie ugdys, globos, saugos mažąjį žmogutį? Kiek kartų lankėsi toje įstaigoje, ar atkreipė dėmesį į aplinką, dienotvarkę ir kt.?

Labai svarbu, kad šeimą ir darželį jungtų ne tik bendra pastogė, bet ir santykiai, paremti abipusiu supratimu, atsakomybe.
Atsakomybės dalybos nėra virvė, kurios  viename gale stovi šeima, o kitame – darželis, ir laimės tas, kuris turės daugiau jėgų. Puikiai suprantame, kad atsakomybę turime dalintis lygiai, kultūringai, sąžiningai, atsakingai.

Dalybos tikrai pasiseks, jeigu mus jungs Vaikai, o mes jiems netrukdysime augti, patiems pažinti pasaulį ir tęsti mūsų kelią.  

Pirmas žingsnis link atsakomybės dalybų – Šeimų mokyklėlės organizavimas Šilutės lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“.
Šeimų mokyklėlę gali lankyti visi nuo vienerių iki trejų metukų amžiaus vaikai, dar nelankantys darželio taip pat tėveliai (globėjai), močiutės, seneliai ir savanoriai. Viena grupė sudaroma iš dešimties vaikų.
Per trejus metus šią mokyklėlę lankė 48 vaikai.

Tai sunkus, atsakingas, papildomas visai įstaigai darbas, bet tai pirmoji galimybė susitikti, pažinti šeimas, jų vaikus, tai padeda suprasti atsakomybės ribas tarp šeimos ir ikimokyklinės įstaigos ir jomis dalintis.

Šilutės lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ darbuotojai ir tėvai atsakomybės dalybas supranta panašiai: Viltės mama prisimena savo dukrelės pirmąsias dienas  lopšelyje: „Taip susiklostė, kad aš negalėjau su ja pabūti, padėti susipažinti su vaikais, auklėtojomis, darželiu. Skaudančia širdimi visą atsakomybę už dukrytės, mūsų brangenybės, sėkmę atidavėme šio darželio kolektyvui. Jis puikiai susitvarkė. Mums, tėvams, gerai, kai gerai mūsų vaikams ir jeigu dukra sako, kad myli savo auklėtojas, tai aš jas myliu dar labiau ir jaučiu didžiulę pareigą, atsakomybę ne tik už savo vaikelį, bet ir už šio darželio sėkmę“.

Anot pedagogės R.Jakienės: „Atsakomybės dalybos – tai, kai pedagogas tėvus laiko savo sąjungininkais, kolegomis, t.y. ugdymo problemas sprendžia kaip lygus su lygiu“.

Neužtenka, kad vaikas būtų užregistruotas, parašytas prašymas priimti į darželį ir ramiai sulaukiama eilė. Reika būti labai drąsiems, kad savo vaikelį iš šiltos namų gūžtos atiduotumėte nepažįstamiems žmonėms, kurie taip pat nieko nežino apie šeimą.

Pagal prof. habil. dr.V. Jakavičių, „ugdymas yra augančios kartos ugdymo institucijų šerdis, kur viskas – veikėjai pedagogai, jų veikla ir aplinka – turi tarnauti ugdymo tikslams“. Tačiau turime nepamiršti, kad šeima – pirmoji ir pagrindinė žmogaus ugdymo institucija.

Šeima užaugina žmogui sparnus, jeigu joje vyrauja meilė, atjauta, pasitikėjimas vienas kitu. Toliau šią misiją tęsia – darželis. Jeigu suprasime, kad pats svarbiausias ir atsakingiausias yra šis – ikimokyklinis – amžius vaiko ugdyme, mums pasiseks. Mes išpurensime dirvą ir sodinsime šį daigą, nepažeisdami šaknų, su meile ir rūpesčiu, auginsime, kol užaugs pilnaviduris žiedas.

Turime dalintis atsakomybe numatydami pareigas, teises, kad mūsų vaikas nesielgtų vienaip namuose, kitaip darželyje, kad nekaltintumėme vieni kitų dėl atsiradusių sunkumų, kad suprastume ir vertintume tiek šeimos, tiek darželio susiklosčiusius kultūros klodus ir kurtume vaikui saugią, informatyvią, įdomią aplinką, tik kartu dalindamiesi atsakomybe.

Šiemet nuo kovo 1 d. mokyklėlės veikloje dalyvavę vaikai jau pradėjo lankyti lopšelio grupes. Atsirado vietų Šeimos mokyklėlėje – kviečiame ateiti naujus vaikučius.

Telefonas pasiteirauti – (8 441) 62163, adresas – V.Kudirkos g. 20, Šilutė.
El. paštas info@zvaigzdeta.lt arba s.v@zvaigzdeta.lt