Šeimos mokyklėlė – su nauja programa

zvaigzdute seimu mokykleleJau antri metai lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“ įgyvendinamas naujas edukacinis modelis „Šeimų mokyklėlė“. Jo tikslas – padėti šeimoms pasiruošti gyvenimui ikimokyklinėje įstaigoje.

Lankyti darželį – būtinybė

Lankyti darželį šiuo metu ne tik mados ar prestižo reikalas – tai būtinybė! Juolab kad  tėvai nori išsaugoti darbo vietas, todėl priversti patikėti mažylius ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Tačiau pradėję lankyti lopšelio grupę, vaikai neišvengiamai susiduria su adaptacijos periodu, o ir mamoms, tėveliams tai sunkus išbandymas, kuris užklumpa nepasiruošus.

Ši problema paskatino lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“ dar 2010 m  įkurti „Šeimų mokyklėlę“. Ją lankantys, ankstyvojo amžiaus vaikai, ne tik lavina įgimtus gebėjimus, bet ir įgyja naujų įgūdžių: bendravimo, judėjimo, meninės veiklos.

Dirba profesionali komanda

Sukurti jaukią, funkcionalią, atitinkančią poreikius aplinką, kurioje tiek vaikai, tiek tėveliai jaustųsi patogiai, kur patirtų tik gerų emocijų, atsipalaiduotų, laisvai bendrautų, priprastų kolektyviai dirbti – pagrindiniai mokyklėlės uždaviniai.

Tam suburta profesionali pedagogų komanda, kurie  siekia sudominti jaunuosius tėvelius ikimokykline įstaiga, jos veikla, skiepyti vaikams pasitikėjimo jausmą, atsakyti į visus juos dominančius klausimus, suteikti žinių apie vaiko ugdymą ir jo perspektyvas.

Mokosi žaisdami

Pagrindinė ikimokyklinuko veikla yra žaidimas, todėl užsiėmimų metu daug žaidžiame. Tai leidžia visiems vaikams nevaržomai judėti, įsitraukti į bendrą vyksmą, ugdyti smalsumą, pastabumą, bendravimą. Pastaroji savybė – bene reikšmingiausia, nes norintis ir gebantis bendrauti vaikas – džiaugsmas tėvams, didelė dovana pedagogams.

Veiklos susideda iš dviejų dalių. Pradžioje skatinama spontaniška meninė veikla, lavinami judesiai, kalba, savarankiškumo įgūdžiai. Antroje dalyje sudaromos sąlygos žaisti su bendraamžiais.

„Žvaigždutės“ auklėtoja metodininkė Danutė Zabėlienė, socialinė pedagogė Rasa Stasytienė supažindina vaikučius ir jų tėvelius su įvairiais pirštukų, judriaisiais, didaktiniais žaidimais, integruoja į mini valandėles, smulkiąją tautosaką, pasakas, muzikos vadovė (mokytoja metodininkė) Rita Orienė įvairiais būdais atskleidžia nuostabų muzikos garsų, ritmo, bei auklėtoja Jovita Kmitienė  spalvų pasaulį.

Tokios veiklos praturtina, paįvairina vaikų gyvenimą, o tėvai turi puikią galimybę diskutuoti tarpusavyje, išsakyti problemas ugdymo klausimais, plėsti pedagogines, psichologines žinias.

Rezultatai – akivaizdūs

Lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ direktorė Stasė Viršilienė, pavaduotoja ugdymui Juzefa  Adamonienė kartu su komanda kuria Šeimų mokyklėlės programą, orientuotą į ankstyvojo amžiaus vaiko raidą ir šeimų lūkesčius, sistemingai ją tobulina.

Kaip ir visose mokyklose, geriausių rezultatų pasiekia stropiausieji, darbščiausieji, tie, kurie reguliariai lanko užsiėmimus.

Jau antroji vaikų grupė, kuri dalyvavo programoje, lanko darželį. Patirtis rodo, kad šie vaikai daug lengviau rytais atsiskyrė nuo tėvų, mokėjo susirasti mėgstamą veiklą,  bendrauti su bendraamžiais buvo linksmi, savarankiški, mažiau sirgo.

Pedagogams ir tėvams būtina kuo anksčiau gilintis į kiekvieno vaiko būsenas, jo savitą intelektinę ir kūrybinę veiklą, jo sprendimų unikalumą, draugystės vaikų grupėje ypatumus, t.y. bendrauti su vaiku kaip su turinčiu neįkainojamą vertę, jį ugdant, mokytis iš jo, nuolat reflektuoti ir vertinti savo elgesį.

Mūsų tikslas praplėsti, paįvairinti veiklą. Kviečiame įsijungti į Šeimos mokyklėlę savanorius: senelius, močiutes, tėvelius, mamas, kurie galėtų padėti kurti programą ir inicijuoti įvairią veiklą.

„ŠEIMŲ MOKYKLĖLĘ“ gali lankyti visi nuo vienerių iki trejų metų amžiaus vaikai, dar nesantys, bet norintys tapti lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniais.

Užsiėmimai – nemokami, vyksta kiekvieną trečiadienį 10.30 val. lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“, V.Kudirkos g. 20.

Registruotis telefonu (8 441) 62163.