Sėkminga mokykla su „Antru žingsniu“

zibu pradine su plakatais DSCN1843Šilutės Žibų pradinės ir jos Grabupių skyriaus mokyklų pirmokėliai, ugdomi pedagogių Reginos Chockevičienės, Ritos Kriščiūnienės, Viktorijos Mikienės ir Drąsutės Vaitkevičienės, dalyvauja „Second Step“ arba „Antro žingsnio“ programoje.

„Antras žingsnis“ – tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos tikslas – mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti juos susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyvumui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes. Tai mokymo planas, sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie bus naudingi ir tolimesniame gyvenime. Vaikai yra skatinami naudotis išmoktais pamokos metu gebėjimais visą dieną.

Mokinių tėvai taip pat yra aktyvūs šio mokymo proceso dalyviai, nes stengiasi teigiamai pastiprinti įgytus gebėjimus ir namuose.

Kas dešimtas vaikas kenčia nuo priekabiavimo ir agresyvaus elgesio mokykloje būdamas arba auka, arba persekiotoju. Agresyvūs vaikai perpildo mokytojų kantrybės taurę, jie trukdo mokymosi procesui, trikdo klasės discipliną.

Psichologai, analizuodami linkusių agresyviai elgtis vaikų vystymąsi, pabrėžia keletą požymių, stebimų jau nuo 3 metų.

Pirmiausia tai į save nukreiptos verbalinės vaiko reakcijos. Tokie vaikai pertraukinėja kalbančius, dažnai įsiterpia į pokalbius, kalbėdami apie ką nors neesminį. Kiti požymiai – negatyvus elgesys ir pernelyg didelis reiklumas, taip pat tendencija įsipainioti į muštynes, pasistumdymus ar kitas destruktyvaus socialinio elgesio formas.

Vaikams dažnai aiškinama, kaip reikia elgtis, ir jie gerai tai žino. Tačiau tam, kad vaikai taip elgtųsi, jiems trūksta tokio elgesio patirties, jie neturi pozityvaus paskatinimo.

„Antro žingsnio“ pamokėlės integruojamos į visus mokomuosius dalykus. Programa aprėpia 3 esminius modulius: empatijos, impulsų kontrolės bei pykčio valdymo. Ugdant empatiją vaikai mokomi tikėtis ir nujausti kitų emocines būsenas. Jie išmoksta pamatyti įvairius dalykus iš kitų žmonių perspektyvos ir reaguoti į socialiai problemišką situaciją jautriai ir tinkamai. Impulsų kontrolės ugdymas siekia išmokyti spręsti problemas tinkamu elgesiu. Pykčio valdymo modulis moko konstruktyviai susitvarkyti su pykčiu ir įniršiu, bet ne nuslopinti emocijas, o išreikšti jas tinkamu būdu.

Programoje naudojamos įvairios veiklos formos: diskusijos, pokalbiai, vaizdo medžiaga, vaidmenų žaidimai. Ši programa ugdo visą klasę, o ne rizikos grupes ar itin gabius vaikus. Rezultatas – sveiki ir saugūs vaikai.