Seniūnijų šventėms Savivaldybė įsigijo mobiliąją sceną

 mobili scena2Nemaža dalis įvairioms Šilutės ir seniūnijų šventėms organizuoti reikalingų lėšų, gaunamų iš Kultūros rėmimo programos, įprastai nuplaukia scenos ir įgarsinimo aparatūros nuomai. Šilutės savivaldybės Kultūros skyriaus specialistė Jurgita Skobienė ėmėsi taisyti situaciją.

Pasak skyriaus vedėjos Vilmos Griškevičienės, tai jos iniciatyva įgyvendinamas projektas „Baltijos istorijos (Baltic Stories) – renginių profesionalumo didinimas kultūros integracijai ir tvaraus turizmo plėtrai Pietų Baltijos regiono vietovėse“. Šis projektas įgyvendinamas kartu su Lenkijos bei Švedijos partneriais: Westpomerania Voivodeship (Vakarų Pomeranijos Vaivadija, Lenkija), The Balteus Foundation (Balteus Fondas, Lenkija), Võsterviks Museum (Vasterviks muziejus, Švedija).

Iš viso projekto biudžetas – 863 110 eurų, iš kurių Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) finansuoja 714 613,50 eurų. Šilutės savivaldybei skirta 182 500 eurų, iš kurių 155 125 eurų – ES lėšos, 27 375 eurų – Šilutės savivaldybės lėšos. Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.mobili scena1

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė J.Skobienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad mobilios scenos įsigijimui panaudota tik dalis projekto įgyvendinimui skirtų lėšų – apie 40 tūkst. Eur. Jos nuomone, nemažiau naudos gaus žmonės, įtraukti į projekto veiklą, kurie domisi ir dirba kultūros renginių organizavimo srityje. O ypač – jaunimas, kuris ruošiasi savo gyvenimą susieti su viešųjų renginių organizavimu.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2020 metų birželio 23 dienos. Be jau įsigytos mobilios scenos, numatyta daug ekskursijų kultūros ir renginių organizatorių specialistų ir savanorių grupėms į projekto partnerių organizuojamus renginius, seminarus, mokymus.

Projekto veiklos bus susijusios su renginių reklama ir teiks renginių organizatoriams profesionalias rinkodaros paslaugas.

Stiprinant renginių organizatorių ir savanorių dalyvių gebėjimus, „Baltijos istorijų“ projektas populiarins gamtos ir kultūros paveldo vietoves kaip tvaraus turizmo kryptis.

Pasak Kultūros skyriaus vedėjos V.Griškevičienės, rajono seniūnijų darbuotojai, kultūros renginių organizatoriai labai domisi mobilios scenos panaudojimo galimybėmis. Juolab, kad jie žino, jog ši Savivaldybės paslauga bus nemokama.

Savivaldybės specialistams kartu su rajono politikais dar teks parengti mobilios scenos naudojimo tvarką. Teks nustatyti ir renginių prioritetus, kuriems seniūnijų ir atskirų bendruomenių renginiams scenos nuoma turėtų būti suteikiama pirmumo eile.

Rajono meras Vytautas Laurinaitis sakė, kad Kultūros rėmimo programos lėšos dėl to, kad buvo įsigyta tokia scena ir seniūnijos ja naudosis nemokamai, galimai nebus mažinamos. Todėl renginių organizatoriams liks daugiau lėšų renginių kokybei pagerinti.