Senjorams – graži kelionė

sandoros kelione kapinesPenktadienį „Šilutės Sandora“ parapijos senjorams dovanojo ekskursiją po Kintų, Vanagų ir Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčias, Vanagų ir Kisinių etnografines kapines. Senjorai dar pabuvojo prie jūros ir apžiūrėjo naujosios Klaipėdos šv. Jono bažnyčios kertinį akmenį su informaciniu stendu. 

Ypatingą padėką norime išsakyti Kintų parapijos pirmininkei Laimai Mačėnienei ir parapijos moterims. Jaukiai įrengtoje parapijos salėje šios moterys svečius sutiko su kava bei pyragais, aprodė palėpėje įrengtą ekspoziciją bei bažnyčią, dalijosi ateities planais. Šilutiškiai atsidėkojo Kintų parapijai savo aukomis.

Prieš vykdami toliau, išgirdę, kad Kintų liuteronų bažnyčioje, kurioje dabar meldžiasi Romos katalikai, seniau buvo palaidoti keli liuteronų kunigai, sutarėme, kad ateityje būtų gražu kaip nors įamžinti jų atminimą.

Vanagų kapinėse šilutiškiai pagerbė palaidotus kunigus, prie jų kapų pagiedojo, padėjo gėlių, uždegė po žvakelę. Kisiniuose aplankytas precentoriaus Johano Ferdinando Kelkio (pirmojo lietuviško spausdinto laikraštėlio redaktoriaus) kapas. Vanaguose sutiko parapijos pirmininkas Manfrydas Sprogis, o Doviluose – parapijos klebonas kunigas Liudvikas Fetingis. Jis papasakojo apie bažnyčią, kuri šiemet minėjo 150 metų jubiliejų. L.Fetingio pastangomis bažnyčia iš sandėlio vėl tapo maldos namais, dabar parapija ja dalinasi su vietos Romos katalikais. Šilutiškiams kunigas pats pagrojo naujaisiais parapijos vargonais.

Nuoširdžiai dėkojame Vokietijoje gyvenančiai Irenai Muller, kuri, švęsdama savo 80-metį, gautus pinigus dovanojo „Šilutės Sandorai“, bei „Šilutės Sandoros“ pirmininkei Astritai Liepienei už įdomią kelionę. Senjorai patyrė daug gražių akimirkų.

Dabar senjorai laukia Advento šventės.