Šeštadienį – Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečio minėjimas

A4-pataisytas-960x1358Šeštadienį Vilkyškiuose ir Bitėnuose įvyks Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečio sukakties paminėjimas. Renginys prasidės Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, o vėliau persikels į Bitėnų kapines ir Martyno Jankaus muziejų.

Šeštadienį 12 val. Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyks konferencija, kurią moderuos Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė.

Pranešimus skaitys Vacys Bagdonavičius „Vydūno grįžimas ir Mažosios Lietuvos panteono tapsmas“, Saulius Sodonis „Grįžtančio Vydūno belaukiant“, Martynas Purvinas, Marija Purvinienė „Mažosios Lietuvos panteoną kuriant“, Kunigas  Miroslav Danys (Detmoldas, Vokietija) „Vydūnas Lippėje šiandien“.

Renginio metu vargonuos Laura Matuzaitė – Kairienė. Dalyvaus skaitovai Rita Juodelienė, Irena Tumavičiūtė, Tomas Šečkus.

14.30-15.30 vyks prisiminimo ir pagerbimo valanda Bitėnų kapinėse, kurią ves šilutiškis žurnalistas Saulius Sodonis. Prie Vydūno kapo Vydūno draugijos nariai atliks draugijos himną – Vydūno „Lietuvių giesmę”.

Vėliau kalbės S.Sodonis, Vydūno draugijos Garbės pirmininkas Vacius Bagdonavičius žodis, bus išklausyti kalbų, pasakytų 1991 m. spalio 19 d. perlaidojant Vydūno palaikus, fragmentai. Tekstus skaitys aktoriai Rita Juodelienė, Irena Tumavičiūtė, Tomas Šečkus.

Taip pat Bitėnų kapinėse įvyks kenotafų Vydūno žmonai Klarai Fiulhazei – Storost ir Martai Raišukytei atidengimas.

Kalbės Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikus, aktorė Rita Juodelienė skaitys Vydūno „Susivokimo maldą”.

Vėliau įvyks Martyno Jankaus ir jo šeimos narių, Kondratavičių šeimos narių, Jono Vanagaičio, Valterio Didžio, Valterio Kristupo Banaičio, Jono Gudavičiaus kapų, Enzio Jagomasto, Tilžės akto signatarų kenotafų pagerbimas.

Tylos minutė prie Jono Gudavičiaus kapo, skirta pagerbti Amžinybėn išėjusius aktyvius Vydūno perlaidojimo ir Bitėnų kapinių tvarkymo  dalyvius: Evą Labutytę, Evą Jankutę, Donatą Stukaitę, Albiną Bačelį, Julių Balčiauską, Joną Gudavičių, Vytautą Gurevičių, Vytautą Kaltenį, Antaną Stungurį, Kazimierą Žemgulį.

Prie kapinių vartų aktorius Tomas Šečkus perskaitys statytojų laišką ateities kartoms.

Renginio intarpuose muzikuos etnografinis ansamblis „Verdainė” (vadovė Regina Jokubaitytė) ir Vydūno draugijos dainininkai (vadovė Eglė Burkšaitytė).

Iš kapinių 16.00-17.00 val. renginys persikels į Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose. Ten įvyks parodos, skirtos Vydūno palaikų perlaidojimui ir Bitėnų kapinių atgimimui, pristatymas.