Šią savaitę minėsime H.Šojaus gimimo 170-metį

sojaus jubiliejaus kurejaiBalandžio 1-oji Šilutėje bus ne juokų diena, o garbingiausio šilutiškio – dvarininko dr. Hugo Šojaus (Hugo Scheu) 170-ųjų gimimo metinių minėjimo diena.

Kultūros darbuotojai parengė įspūdingą dviejų dienų jubiliejaus minėjimo programą ir kviečia visus šilutiškius dalyvauti H.Šojaus pagerbimo renginiuose.

Jubiliejiniam gimtadieniui skirs dvi dienas

Pakvietusi spaudos atstovus į atnaujintus H.Šojaus dvaro rūmus, Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė ir Šilutės kultūros įstaigų vadovai pristatė jubiliejaus renginių programą.

170-asis H.Šojaus jubiliejus vyks dvi dienas, nes kultūros žmonės tikisi, jog miestelėnai norės neskubėdami mėgautis gražiais renginiais.

H.Šojaus gimtadienio išvakarėse, kovo 31-osios, antradienio, pavakarę visi bus pakviesti į kelionę po Šilutę – “Dvarininko H.Šojaus mecenatystės takas” ves prie  įstaigų, pastatytų ant H.Šojaus dovanotos žemės.

Vakare F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyks autoritetingų mokslininkų ir šilutiškių pašnekesiai apie H.Šojaus nuopelnus Šilutei.

O jau sutemus visi kviečiami į dvaro rūmuose rengiamą kino vakarą –  pasižiūrėti mūsų mieste ir krašte filmuoto vaidybinio filmo „Elzė iš Gilijos” ir pabendrauti su jo režisieriumi Algirdu Puipa.

Balandžio 1-ąją (trečiadienį), H.Šojaus gimtadienio dieną, iš pat ryto dvare mažieji aktoriai iš Pamario pagrindinės mokyklos inscenizuos H.Šojaus užrašytas šio krašto lietuviškas pasakas.

Po mažųjų rytmečio šilutiškiai galės lankyti dvaro rūmus, pamatyti atnaujintas jų erdves, sužinoti muziejininkų planus, kaip rūmuose bus pristatytos įvairios istorinės ekspozicijos.

12 valandą mieste turėtų nuskambėti evangelikų liuteronų bažnyčios, pastatytos ant H.Šojaus dovanotos žemės, varpai. Jie skelbs H.Šojaus pagerbimo ceremonijos pradžią.

Šilutiškiai kviečiami susirinkti prie H.Šojaus kapo, kuris yra senosiose dvaro kapinaitėse, priešais Pirmąją gimnaziją. Čia vyks H.Šojaus jubiliejaus minėjimas.

Nuo 13 val. dvaro rūmai vėl bus atviri jaunimo saviraiškai: bus atidaryta jaunųjų dailininkų darbų paroda, suskambės Šilutės meno mokyklos muzikantų ir šokėjų koncertas.

Jubiliejaus dienos renginius užbaigs menų vakaras dvaro menėse.

Trumpas H.Šojaus veiklos aprašymas

Hugo Šojus (Hugo Scheu) gimė Klaipėdoje 1845 m. balandžio 1 dieną. Čia jis baigė Klaipėdos aukštesniąją miestiečių mokyklą, po to studijavo Berlyno žemės ūkio institute. Vėliau praktikavosi keliuose Rytų Prūsijos dvaruose.hugo scheu sojus
1873 m. įsigijo Lėbartų, o 1889 m. – Šilokarčemos dvarą.

H.Šojus užėmė aukštas pareigas valstybės tarnyboje bei visuomeninėse organizacijose: buvo Klaipėdos (1884-1919) ir Šilutės (1909-1920) apskričių valdybų narys, Klaipėdos krašto I Direktorijos narys, Žemės ūkio rūmų steigėjas ir prezidentas, Rytų Prūsijos Žemės ūkio kredito ir draudimo įstaigos generalinis direktorius (1921-1925). Galiausiai 1926 m. ir 1928 m. laikinai ėjo Šilutės apskrities viršininko pareigas.

H.Šojus amžininkų buvo pripažintas ne vien valdžios elito atstovu, jis buvo žinomas ir kaip aktyvus kultūrininkas. Dvarininkas buvo Tilžės Lietuvių literatūrinės draugijos, Karaliaučiaus senovės draugijos “Prūsija”, Įsruties senovės draugijos, Antropologijos, Botanikos ir kt. draugijų narys.

H.Šojus priklausė Rytprūsių intelektualų ratui, kurie itin domėjosi senąją Prūsijos valstybės ir jos gyventojų istorija, užsiėmė moksline, praeities reliktus konservuojančia, fiksuojančia, kraštotyrine veikla. Ypatingas jų dėmesys anuomet buvo rodytas lietuvininkų, kurie buvo laikomi senųjų prūsų palikuonys, kultūrai. Už šią veiklą 1924 m. jam buvo suteiktas mokslų daktaro vardas.

Į istoriją dvarininkas įėjo ir kaip pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte įkūrėjas. XIX a. pabaigoje Šilokarčemos (dabar Šilutės) dvaro rūmų dviejuose kambariuose jis įkūrė privatų muziejų, kuriame buvo sukaupta ir eksponuojama etnografijos ir archeologijos kolekcija. Dvare buvo sukaupta gausi lituanistinė biblioteka, kurios dalis šiuo metu yra saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Tėvo ir sūnaus Šojų formuotas dvaro muziejus ir su dideliu atsidavimu kauptos vertingos senienos, Antrojo pasaulinio karo metais dvaro paveldėtojui pasitraukus į Vokietiją, liko be priežiūros.

Pasibaigus karui likusių eksponatų pagrindu 1949 m. buvo įkurtas Šilutės kraštotyros muziejus.
Nepaisant to, kad šiandien Šilutės muziejaus eksponatų kiekis viršija 60 tūkst. eksponatų, labiausia vertinama išliko buvusio dvaro muziejaus senienų kolekcija.

H.Šojaus dėka dvaras įgavo patrauklaus ir reprezentatyvaus ūkio įvaizdį. Šiame dvare ne kartą lankėsi Vokietijos kronprincas, Lietuvos prezidentai, J.Basanavičius bei kiti kultūros ir politikos elito atstovai.

Dvaro trauką stiprino ir rūmuose dvarininko H.Šojaus įkurtas privatus muziejus.

Dvarininkas labai daug prisidėjo prie Šilutės miesto plėtros. Iš dvaro žemių nemokamai Šilutės miestui skyrė sklypus turgaus aikštei išplėsti, siaurojo geležinkelio linijai, o taip pat uostui įrengti, pašto, bažnyčios, klebonijos, gaisrinės, ligoninės, keleto mokyklų statyboms. 1924 m. miestui padovanojo dvarui priklausiusį apie 50 ha mišką su įrengta promenada palei Šyšos upę. Ne be pagrindo H. Šojus tuomet ir dabar vadinamas Šilutės miesto kūrėju bei mecenatu.

H.Šojus mirė 1937 m. liepos 25 d. Šilutėje, sulaukęs 92 metų. Palaidotas Šilutės dvaro kapinėse. Garbingam jo atminimui prie buvusių jo dvaro rūmų 2001 m. pastatytas paminklas.

Hugo Šojaus 170-ųjų gimimo metinių minėjimo PROGRAMA