Šiandien pasaulinė kraujo donorų diena: neatlygintinos kraujo donorystės viltis – jaunimas

ve lt2014 m. Pasaulinės kraujo donorų dienos tema ,,Saugus kraujas motinų išsaugojimui“ („Safe blood for saving mothers“) Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) atkreipia dėmesį į neatlygintinos kraujo donorystės svarbą gelbstint gimdyvių gyvybes ir sveikatą. PSO pranešime skelbiama, kad kiekvieną dieną miršta apie 800 moterų dėl įvairių nėštumo ir gimdymo komplikacijų, o gausus kraujavimas yra viena iš pagrindinių mirčių priežasčių. Tuo tarpu apsirūpinimas saugiu krauju vis dar yra problema daugelyje pasaulio šalių.

Beveik pusę kraujo ar jo sudėtinių dalių neatlygintinai duoda jauni žmonės,– atėjus birželio 14-ąjai, Pasaulinei kraujo donorų dienai, teigia Kraujo donorų registro, veikiančio Higienos institute, specialistai.

Dauguma aukštą žmogaus socialinės raidos indeksą turinčių šalių, prie kurių priskiriama ir Lietuva, apsirūpina krauju tik iš savanoriškų ir neatlygintinų kraujo donorų, todėl neatlygintinos donacijos jose sudaro nuo 98 iki 100 procentų visų donacijų. Tačiau Lietuvoje, kurioje dar mokama už kraujo davimą, neatlygintinos donacijos nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. birželio 1 d. sudarė 38,3 procentus.

Per antrus kraujo donorų registro veiklos metus (nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. birželio 1 d.) registre užregistruoti 92364 kraujo ar jo sudėtinių dalių davimai, iš jų neatlygintini davimai sudarė 38,3 proc. Palyginus su 2012 m. birželio 1 d. – 2013 m. birželio 1 d. duomenimis, neatlygintinų donacijų padaugėjo 6,5 proc. Aktyviausiai neatlygintinai kraujo davė jaunimas nuo 18 iki 29 m., jiems atlikta pusė (49,9 proc.) visų neatlygintinų donacijų. Iš visų neatlygintinų donacijų vyrams atlikta 54,8 proc., moterims – 45,2 proc.

10 kartų ir daugiau kraujo ar jo sudėtinių dalių neatlygintinai davė 16 donorų, iš jų vienas – net 17 kartų, išlaikant nustatytus minimalius laiko tarpus tarp donacijų. Pirmų registro veiklos metų duomenimis daugiausiai neatlygintinai kraujo ar jo sudėtinių dalių buvo duota 12 kartų.

Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2006–2015 m. įgyvendinimo III etapo – 2011–2013 metai tikslas buvo iki 2013 m. gruodžio 31 d. pasiekti iki 38 proc. neatlygintinų donacijų visose kraujo donorystės įstaigose. Laukia IV etapo (2014-2015 m.) tikslas – iki 2015 m. gruodžio 31 d. pasiekti iki 55 proc. neatlygintinų donacijų visose kraujo donorystės įstaigose.

Nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. birželio 1 d. 1000 Lietuvos gyventojų teko 31,4 donacijos, tačiau neatlygintinų donacijų rodiklis žymiai mažesnis – 12 neatlygintinų donacijų 1000 gyventojų. Pasaulio sveikatos organizacijos Globalios duomenų bazės kraujo saugumui įvertinti 2011 m. ataskaitoje skelbiama, kad aukštą žmogaus socialinės raidos indeksą turinčiose šalyse, prie kurių priskiriama ir Lietuva, 1000 gyventojų teko vidutiniškai 36,4 donacijų. Beje, šiose šalyse dominuoja neatlygintina kraujo donorystė, t.y. neatlygintinos donacijos sudaro nuo 98 iki 100 procentų.

Donorai kraujo ar jo sudėtinių dalių duoti gali kraujo donorystės įstaigose arba įvairiose šalies vietose organizuojamų išvykų ir akcijų metu mobiliuose kraujo ėmimo punktuose. Nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. birželio 1 d. kraujo donorystės įstaigų mobiliuose punktuose atliktos donacijos sudarė šiek tiek daugiau nei pusę visų donacijų (52,7 proc.). Iš jų neatlygintinos buvo 37,3 proc. Kraujo donorystės įstaigose atliktų donacijų tarpe neatlygintinos donacijos sudarė 39,5 proc. Palyginus su praėjusių registro veiklos metų duomenimis, neatlygintinų donacijų, atliktų mobiliuose punktuose, padaugėjo 4,6 proc., o kraujo donorystės įstaigose 8,4 proc.

Daugiausiai donacijų (35,9 proc.) atlikta Vilniaus m. savivaldybėje, trečdaliu mažiau Klaipėdos m. savivaldybėje (11,4 proc.). Kitose šalies savivaldybėse atliktos donacijos sudarė mažiau kaip 10 proc. visų užregistruotų kraujo davimų. Mažiausiai donacijų atlikta Alytaus r., Birštono, Neringos savivaldybėse (atitinkamai 0,06, 0,04 ir 0,03 proc.).
Kraujo donorų registro suvestiniai duomenys skelbiami Higienos instituto internetinėje svetainėje www.hi.lt.