Šiaulių universitetui jungiantis su Vilniaus universitetu – naujos studijų galimybės regiono abiturientams

siauliu universitetas_studijos3Lietuvoje vykstant universitetų tinklo optimizavimo procesams, šiais metais studijas Šiaulių universitete pradėję pirmakursiai bus vieni pirmųjų, pajutusių svarbius studijų pokyčius. Šiaulių universitetas jau greitai taps seniausio šalyje Vilniaus universiteto dalimi, o Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu – ir vienu iš trijų Lietuvoje veikiančių pedagogų rengimo centrų. Todėl vidurinį išsilavinimą greitai įgysiantiems abiturientams bei jų tėvams verta iš naujo atkreipti dėmesį į Šiauliuose siūlomas universitetines studijas ir galimybę įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę.

Mažas universitetas – daug galimybių

Šiaulių universitete labai daug dėmesio skiriama studijų kokybei gerinti. Universitetas yra pripažintas kaip geriausiai Lietuvoje parengiantis mokytojus – 70 metų besitęsianti pedagogų rengimo tradicija yra tvirtas pagrindas ir ateityje būti šaliai reikalingu mokytojų rengimo centru, kaip ir numatyta Švietimo ir mokslo ministerijos planuose. Ateities mokytojų rengimas čia bus grindžiamas inovatyvia įtraukiojo ugdymo strategija, o universitete jau dabar galima studijuoti ypač paklausias pedagogines programas, kurių studijas finansuoja valstybė, ir tapti gamtos mokslų, pradinių klasių mokytoju, socialiniu pedagogu ar specialiuoju pedagogu – logopedu. Vien šioms studijų programoms universitetas šiais metais gavo 60 valstybės finansuojamų vietų.

Tačiau universitetinės studijos Šiauliuose nebus sukoncentruotos tik į pedagogų rengimą. Universitete plėtojama tradiciškai stipri humanitarika, ekonomika, verslas ir viešoji vadyba, inžinerija, informatika, socialiniai, sveikatos, gyvybės mokslai ir menai. Universitetas vykdo unikalias muzikos pedagogikos studijas, visuomenei ypač reikšmingas socialinio darbo, socialinės pedagogikos studijas. Remiantis turimu įdirbiu inžinerijos, tiksliųjų mokslų srityse, ateityje daug dėmesio bus skiriama išmaniosios gamybos sričiai vystyti. Minėtas ar kitas specialybes baigę studentai po studijų įsidarbina ypač greitai, o ŠU absolventų bendras įsidarbinamumas viršija 80 proc.

Studijuojantys universitete patenka į glaudžią bendruomenę, kurioje siekiama sudaryti geriausias sąlygas asmeniniam tobulėjimui. Neatsitiktinai studentai pažymi, kad, studijuodami Šiaulių universitete, jaučia artimą santykį su dėstytojais, iš jų gauna daug individualaus dėmesio studijuojamiems dalykams perprasti. Galimybė dalyvauti užsienio dėstytojų paskaitose leidžia įgyti tarpkultūrinių žinių ir kompetencijų.

Studentams yra ir 100 proc. garantuojamos ir finansuojamos „Erasmus“ studijos užsienio universitetuose, praktika tarptautinėse organizacijose ir įmonėse.

Vilnius yra arčiau Šiaurės Lietuvos regiono, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio

Dažnoje šeimoje kylant klausimui, kur studijuoti gimnaziją baigusiai jų atžalai – didžiuosiuose Lietuvos miestuose ar likti regione – šiais metais atsakymą rasti galima ir lengviau. Į Šiaulių universitetą įstojusiems pirmakursiams studijų pabaigoje bus įteikiami geriausiai Lietuvoje vertinamo Vilniaus universiteto diplomai, liudijantys apie įgytą aukštąjį išsilavinimą. Todėl svarstant, ką rinktis – studijas sostinėje ar regiono aukštojoje universitetinėje mokykloje – lieka įvertinti investicijų, kurias abituriento šeima turės sutelkti universitetinėms studijoms, poreikį.

Šiame kontekste išryškėja mažesnio miesto privalumai: mažesnės būsto nuomos kainos, trumpesni atstumai, pigesnis pragyvenimas. Dar daugiau – regioninė aukštoji mokykla yra glaudžiai susijusi su vietos savivalda ir verslo organizacijomis, su miesto ir regiono bendruomene, universitetinis mokslas čia yra suprantamas kaip prielaida regiono gyvybingumui skatinti, jaunų žmonių ir specialistų pritraukimo ir išlaikymo galimybė, todėl abiturientai yra skatinami rinktis studijas Šiaulių universitete ir mecenatų, vietos verslo organizacijų steigiamomis stipendijomis.

Pavyzdžiui, gerai besimokęs abiturientas iš Šiaurės Lietuvos regiono, stodamas į Šiaulių universitetą, gali pretenduoti į mecenato K.Butkaus stipendiją, studijuojantieji čia gali siekti mecenatų V. ir V.Šliūpų stipendijos, gauti papildomą pedagogo studijų stipendiją.

O siekdamas sudaryti sąlygas išmanių studijų plėtrai bei užtikrinti studentų galimybes pasiekti studijoms reikalingą informaciją, pvz., iš tarptautinių duomenų bazių, Šiaulių universitetas 2018 m. pirmakursiams studijų reikmėms įteiks asmeninius planšetinius kompiuterius.