„Sidabrinės nendrės“ premijos komitetas kviečia siūlyti kandidatus

NENDRE 1„Sidabrinės nendrės“ premijos komitetas kviečia Šilutės rajono bendruomenę pareikšti savo nuomonę dėl kandidatų „Sidabrinės nendrės“ premijos apdovanojimui.

„Sidabrinės nendrės“ premija teikiama už ypatingus darbus garsinant Šilutės rajoną.

Kandidatūras premijai gauti gali pristatyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Premiją sudaro: vardinis diplomas, premijos dovana ir laureato ženklas, 5 MMA dydžio piniginė premija. Premija gali būti įteikta kiekvienam jos vertam asmeniui, kolektyvui, kurių veikla platesnė nei tiesioginis darbas, nepriklausomai nuo veiklos vietos, pilietybės, kitų gautų premijų.

Atsižvelgiant į paskutinių trejų metų komitetui teiktas kandidatūras bei remiantis posėdyje apsvarstyta informacija primename, kad 2009-2011 metais buvo pasiūlytos šios kandidatūros:

Bronislava Bartušienė, irklavimo trenerė;
Petras Būdvytis, paminklo, skirto partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, pastatymo iniciatorius;
Vaida Galinskienė, pedagogė, lietuvininkų tarmės puoselėtoja;
Steponas Kairys, krepšinio treneris;
Teresė Lorenčienė, poetė;
Regina Puodžiuvienė, „Rezginėlės“ kolektyvo vadovė;
Andrius Varnas, buriuotojas;
Darius Vilius, kalvis.

Siekdamas kuo didesnio bendruomenės aktyvumo bei platesnio kandidatų pristatymo visuomenei, komitetas skelbia ir kitų galimų kandidatų sąrašą:

Marijus Budraitis, renginių organizatorius ir vedantysis, prodiuseris, poetas;
Domas Kaunas, Vilniaus universiteto profesorius, Mažosios Lietuvos krašto paveldo puoselėtojas;
Birutė Servienė, etnografė, tautodailininkė, gidė;
Virgilijus Skirkevičius, vaistininkas, žolininkas;
Romas Tarvydas, menininkas, pedagogas;
Rita ir Romas Tarvydai, Kintų Vydūno kultūros centro darbuotojai;
Medardas Urmulevičius, pedagogas, nusipelnęs treneris;
Nevyriausybinė organizacija „Tėviškės draugija“ (Švėkšnos sen.).

Siūlyti galima ir čia neįvardintus juridinius ir fizinius asmenis.

Akcentuojame, kad teikėjai privalo užpildyti siūlomo pretendento anketą (jei kandidatas buvo siūlytas anksčiau anketą užpildyti taip pat reikia), gali būti pateikta papildoma medžiaga. Tik gavus užpildytas anketas bus sudarytas oficialus 2013 metų „Sidabrinės nendrės“ premijos kandidatų sąrašas, kurį svarstys komitetas.

„Sidabrinės nendrės“ premijos nuostatus ir anketas bei kitą informaciją galite rasti Savivaldybės interneto puslapyje www.silutė.lt – Apie savivaldybę – „Sidabrinė nendrė“.   

Kviečiame būti aktyviais, teikti pretendentų anketas. Anketos registruojamos iki 2013 m. sausio 31 d. 16 val. Šilutės rajono savivaldybėje, 329 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

„Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas apdovanojamas minint Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

„Sidabrinės nendrės“ premijos komiteto pirmininkas, Savivaldybės tarybos narys  Juozas Sauspreškis.