Šiemet mažiau ir gaisrų, ir nuostolių

IMGP2940Šiemet rajone kilo 24 gaisrai (11 iš jų – per vasarį), kai pernai per tą patį laiką liepsnos buvo įsiplieskusios 30 kartų. Gaisrų sukelti nuostoliai šiemet irgi žymiai menkesni – 28 900 litų, kai pernai buvo net 213 369 litai.

Pernai per 2 pirmuosius metų mėnesius liepsnose žuvo 1 žmogus, šiemet žuvusių nebuvo, užtat buvo vienas traumuotas.
Šilutės PGT VPPP inspektorius Emilis Mikužis suskaičiavo, kad 14-kos šiemetinių ir tiek pat pernykščių gaisrų priežastys – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi.

Šiemet žymiai mažiau – 7 kartus – gaisrai kilo gyvenamuosiuose pastatuose, pernai tokių nelaimių buvo 11. Elektros įrangos eksploatavimo taisyklių pažeidimai nelaimių priežastimis pernai tapo 6 kartus, šiemet – tik kartą.

Tvartai, garažai ir kiti kiemo statiniai pernai liepsnojo 4 kartus, šiemet – dar nė vieno. Užtat savaeigis transportas pernai degė tik 1 kartą, o šiemet – jau 4.

Pernai beveik dvigubai dažniau ugniagesiai gelbėtojai skubėjo atlikti gelbėjimo darbų – 46 kartus, iš jų iškilus potvynio pavojui – 25 kartus. Šiemet iškvietimų dėl potvynio pavojaus nebuvo, o gelbėjimo darbų atlikta 27 kartus.

Neatsargi žmogaus veikla buityje pernai buvo sukėlusi 12 nelaimių, šiemet dėl to jau kilo 20 gaisrų.